Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao-onderhandelingen Mebin kunnen beginnen

CNV Vakmensen en FNV zijn in onderhandeling met Mebin om te kijken of wij tot afspraken kunnen komen voor een nieuwe Cao Mebin.

Nieuwe bedrijfs-cao
In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de directie van Mebin met de onderhandelingsdelegatie vakbonden CNV Vakmensen en FNV. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen en Ramon van Buuren, kaderlid, namens CNV Vakmensen en Jeroen Wijts, Fred van Mourik en Ellen Hoeijenbos bestuurder FNV, namens FNV. Het is jullie wellicht bekend dat jullie werkgever, na het ontbinden van de cao voor de Mortelbedrijven, voor ogen heeft om te komen tot een cao voor HeidelbergCement Nederland. Eerdere gesprekken waar zowel vertegenwoordigers en leden van ENCI én Mebin bij betrokken waren, maakten duidelijk dat dit proces het beste stapsgewijs kon worden ingezet. Dit betekende dat CNV Vakmensen en FNV vertegenwoordigers van ENCI-leden, met de directie van ENCI om tafel zijn gegaan en dat wij (onderhandelingsdelegatie vakbonden) met jullie directie Mebin het gesprek zijn aangegaan. Doel van deze gesprekken was om te onderzoeken of er voldoende aanknopingspunten waren om met vertrouwen de oude situatie (cao voor de Mortelbedrijven) los te laten en te komen tot een nieuwe bedrijfs-cao. Omdat we het proces stapsgewijs hebben ingezet, praten we dus in eerste instantie over de mogelijkheden van een Mebin-cao. En als dit lukt, zullen we daarna een proces inzetten om met de collega’s van zowel ENCI als Sagrex tot een HC NL cao te komen. 

Plannings- en flexibiliteitsmodel
Het terugkerende punt tijdens de gesprekken met jullie werkgever, was uiteraard de problematiek rondom de planning van de chauffeurs en de daarbij gevraagde flexibiliteit. Hiervoor hebben we een werkgroep aan de slag laten gaan die de opdracht had gekregen om oplossingen te bedenken die recht deden aan de wensen van werknemers én de werkgever. Vanuit de nieuwsbrief die Mebin zelf naar alle werknemers heeft doen uitgaan, weten jullie dat deze werkgroep uiteindelijk op 9 maart een planningsmodel (flexibiliteitsmodel) heeft gepresenteerd. Hiervan hebben zowel werkgevers als werknemers (CNV Vakmensen en FNV) gezegd dat dit voldoende aanknopingspunten biedt om ook andere zaken uit de cao nu formeel ter discussie te stellen en over te gaan tot cao-onderhandelingen om te komen tot de eerste stap in het proces: een cao voor de Mebin. 

Voorstellenbrief CNV en FNV
Bij deze brief vinden jullie de voorstellen - van ons - met de opmerkingen die gemaakt zijn op 9 januari 2017 met cao-kaderleden hebben kunnen opstellen en die wij op (29 maart) aan jullie werkgever hebben gepresenteerd en toegelicht. De voorstellen die de werkgever voor ogen heeft, waren al bekend via de brochure die jullie allen is toegestuurd. Uiteraard zal Mebin zich nu verder beraden op onze voorstellen, en de planning is om op 24 én 26 april te onderhandelen met jullie werkgever over een cao voor de Mebin. De voorstellenbrief spreekt voor zich; er zijn echter twee punten die wij hier nog nader willen toelichten: 

  1. Het model (de oplossing) voor de planning zullen we gezamenlijk (met jullie directie) presenteren wanneer ALLE details (tijdens de formele cao-onderhandelingen) zijn ingevuld. Eerder presenteren of informatie delen heeft geen zin en roept meer vragen op dan dat wij, op dit moment, antwoorden kunnen geven. Uiteraard zal NA presentatie, een ieder in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen / kritisch te zijn, zoals ook hoort bij een reguliere ledenraadpleging.
    Het is daarnaast de bedoeling dat we pas presenteren op het moment dat alle onderdelen van de cao zijn behandeld en dat we dus concreet met een volledig onderhandelingsresultaat naar jullie terug kunnen koppelen. Wel is er nu natuurlijk een belangrijke hobbel genomen.
  2. Het is jullie wellicht bekend dat jullie werkgever met de pensioenregeling graag zou willen overstappen op de regeling zoals deze ook getroffen is voor de ENCI-medewerkers. Het mag duidelijk zijn dat wij hebben aangegeven dat Bpf Bouw voor het cao-personeel veruit de beste oplossing is en dat we daar ook aan vast willen houden. 

We hopen op constructieve onderhandelingen en uiteraard houden we jullie van de voortgang op de hoogte. 

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl 

Mede namens Ramon van Buuren cao-kaderlid CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid