Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao Bouwnijverheid met jaar verlengd

Vakbonden en werkgevers spraken dinsdag 18 december met elkaar over een nieuwe cao voor de bouwnijverheid, omdat de ‘oude’ cao eind 2012 afliep. De inzet van CNV Vakmensen bij de bespreking:

• werk maken van werkgelegenheid
• terugdringing van de doorgeschoten fl ex
• stimuleren instroom en behoud van leerlingen
• het beter naleven van de cao.


De aanpak van de crisis in de bouw staat bij ons centraal, dáár moeten we gezamenlijk met de werkgevers al onze energie in steken.


Houding werkgevers

De werkgevers kwamen in onze ogen met een onaanvaardbaar pakket van verslechteringen. Zij wilden minder regels, minder kosten en meer maatwerk. Hieronder zie je een aantal van hun voorstellen:

 • het aantal roostervrije dagen met vijf verminderen
 • seniorendagen afschaffen
 • werknemer krijgt recht op maximaal vijf dagen verlof voor stervensbegeleiding (nu tien dagen) en vijf dagen voor rouwverlof (nu tien dagen)
 • verzuimregeling terugbrengen van drie naar twee dagen
 • aanpassing loonbetaling bij ziekte: eerste half jaar 95%, tweede half jaar 90%
 • verslechteren van de reisurenregeling, waarbij de eerste 120 minuten voor eigen rekening van de werknemer komen
 • afschaffen chauffeurstoeslag
 • verruiming arbeidstijden per dag

Dit is nog maar een greep uit de vele voorstellen van de werkgevers. CNV Vakmensen concludeerde dat een dergelijk pakket geen goede basis is voor de aanpak van de crisis en dat vinden wij echt onaanvaardbaar. Daarom hebben we onze voorstellen van tafel genomen. Omdat geen van de partijen de cao heeft opgezegd, wordt deze automatisch tot maximaal een jaar verlengd, tot
uiterlijk 31 december 2013, of zoveel eerder als partijen tot nieuwe afspraken komen.


CNV Vakmensen

De werkgevers hebben aangegeven hier niet blij mee te zijn en roepen de bonden op om toch over hun voorstellen te gaan onderhandelen. CNV Vakmensen gaat nu met (kader) leden in gesprek over de ontstane situatie.
CNV Vakmensen heeft ook een digitale nieuwsbrief voor de bouw, zodat we jou nog beter en sneller kunnen informeren. Meld je aan via onze website www.mijncaobouw.nl.


Heb je nog vragen, mail mij dan nieuwsbriefbouweninfra@cnvvakmensen.nl

Gijs Lokhorst
onderhandelaar CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid