Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Vraag de eindejaarsuitkering 2016 WIA/WAO nu aan!

Vraag vanaf november 2016 uw eindejaarsuitkering (IVA- en WGA- uitkeringsgerechtigden) aan. Iedereen aan wie voor 1 januari 2016 een IVA- of WGA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 80 tot 100 procent is toegekend heeft in december recht op een extra uitkering. Op hoeveel geld heb jij recht?

Op welk bedrag heb jij recht?

Iedereen met een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) of een WGA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100 procent heeft recht op een eindejaarsuitkering van bruto € 744,-.

Eén van de voorwaarden is dat je voor je uitkering werkte volgens de cao voor Bouw en Infra (voorheen cao Bouwnijverheid).

Werd in 2016 de IVA-uitkering beëindigd of werd de WGA-uitkering naar een arbeidsongeschiktheidsklasse verlaagd naar een arbeidsongeschiktheidsklasse onder de 80 tot 100% dan ontvang je een eindejaarsuitkering naar rato van de duur van de laatstgenoemde arbeidsongeschiktheidsklasse in 2016.

Hoe vraag je de eindejaarsuitkering aan?

Heb jij recht op een IVA- of WGA- uitkering, meld je dan voor het aanvragen van de eindejaarsuitkering bij de vakbondsconsulent van CNV Vakmensen. De consulent is bereikbaar via telefoonnummer 030-7511047. Je kunt ook contact opnemen als je vragen hebt over de uitkering.

Tot wanneer kun je de uitkering aanvragen?

Voor de eenmalige uitkering over het kalenderjaar 2016 dien je je uiterlijk vóór 1 april 2017 te melden bij de vakbondsconsulent.

WAO-ers:

Ook WAO’ers die vanuit de cao bouw en infra in de WAO zijn geraakt, ontvangen de eindejaarsuitkering 2016. Zij krijgen rechtstreeks vanuit APG bericht hierover.

Per arbeidsongeschiktheidsklasse zijn de bedragen (bruto) vastgesteld:
80% - 100% € 744,-
65% - 80%   € 614,-
55% - 65%   € 483,-
45% - 55%   € 409,-
35% - 45%   € 335,-

Werd in 2016 de WAO-uitkering beëindigd of verlaagd naar een arbeidsongeschiktheidsklasse onder de 35 tot 45% dan ontvang je een eindejaarsuitkering naar rato van de duur van de arbeidsongeschiktheid in 2016.

Wanneer ontvang je de uitkering?

De eindejaarsuitkering wordt rond het midden van de maand december 2016 uitbetaald. Dit onder voorwaarde dat het Aanvullingsfonds Bouw en Infra uiterlijk 1 december 2016 alle gegevens heeft ontvangen die nodig zijn voor de vaststelling van het recht op de eindejaarsuitkering.

Wanneer krijg je de uitkering NIET?

Je hebt geen recht op de eindejaarsuitkering als je een ‘verhoogde’ IVA-uitkering (art. 53 WIA, Wet Werk en Inkomen) hebt.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid