Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao-akkoord bereikt voor Bikudak

Na uiterst moeizame onderhandelingen is een akkoord bereikt voor een nieuwe eenjarige cao Bikudak. Het is vanwege de zeer slechte bedrijfseconomische situatie in deze sector een mager akkoord. Door middel van schriftelijke ledenraadpleging wordt aan leden hun mening gevraagd.

Eind 2012 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. Het heeft ruim vijf maanden geduurd alvorens er een akkoord is bereikt.

Resultaten akkoord

Dit akkoord is - zoals hiervoor al gezegd - mager en dat heeft alles te maken met de zeer slechte situatie waar de sector zich in bevindt.

Om daar een indruk van te geven: in de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van deze cao valt met ongeveer 10 procent gedaald.

Dalende werkgelegenheid

Dit heeft alles te maken met het feit dat opdrachten uitblijven en daardoor bedrijven moeten reorganiseren of failliet gaan. Deze dalende trend van werkgelegenheid in de sector is ronduit zorgelijk. Als dit zich doorzet valt het draagvlak weg onder allerlei regelingen. Met deze sombere bedrijfseconomische achtergrond moet u dan ook het bijgesloten akkoord beoordelen.

Wij hebben in de onderhandelingen het maximale bereikt en adviseren je tegen dat licht akkoord te gaan met de nieuwe cao.

Stem op het akkoord

Graag vernemen wij je reactie uiterlijk op 11 juni aanstaande. Je stem kun je digitaal uitbrengen per e-mail.

Vermeld in deze e-mail:

 • duidelijk je naam en woonplaats;
 • ik stem voor / ik stem tegen het cao-akkoord.

Stuur een e-mail aan: j.vanegmond@cnvakmensen.nl >>

Hoofdpunten uit het akkoord


Looptijd
De cao heeft een looptijd van één jaar (1 januari 2013 t/m 31 december 2013).

Loonsverhoging
De lonen worden met ingang van 1 juli 2013 verhoogd met 0,25 procent.

Roostervrije dagen

 • Het aantal roostervrije dagen wordt met ingang van 1 juli 2013 met twee dagen verminderd (van 22 naar 20). Dit wordt gecompenseerd door per die zelfde datum de lonen - naast de eerder genoemde 0,25 procent - met nog eens 0,8 procent te verhogen.
 • De werkgever kan aan de OR of PVT vragen dat alle personeelsleden vijf adv-dagen verkopen. De OR of PVT moet dan een schriftelijke achterbanraadpleging houden waarbij er minimaal een 2/3 meerderheid moet zijn. Is in een bedrijf geen OR of PVT, dan bestaat deze mogelijkheid niet om dit voor het voltallige personeel in één keer te regelen.
 • In verband met de huidige crisis krijgt de werkgever de mogelijkheid om tot het eind van het jaar drie roostervrije dagen vast te stellen. Hiermee kan een werkgever leegloop opvangen en zo kosten besparen waardoor werkgelegenheid zoveel als mogelijk kan worden behouden.  

Gezond en veilig werken
Iedereen werkzaam in de sector dient per 1 juli 2014 te beschikken over een bewijs van deelname aan de cursus "Gezond en veilig werken op het dak". Dat is in het belang van een ieder. Gezond en veilig werken is nu eenmaal een belangrijk thema.

Garantielonen voor jeugdigen
Om het voor de bedrijven in de sector aantrekkelijker te maken jongeren aan te nemen, worden de garantielonen voor jeugdigen met diploma vakopleidingen en zonder dit diploma, gemiddeld. Dit betekent een verlaging voor hen die een diploma hebben en een verhoging voor hen die dit diploma nog niet hebben. Als je 21 wordt en een diploma hebt, dan word je ingeschaald in de functiegroep 1B (aankomend dakdekker). Dat kan voor de duur van maximaal 1 jaar en daarna word je ingedeeld in schaal 2 (dakdekker).

Seniorendagen
In de komende jaren wordt de AOW-leeftijd telkens met één of meerdere maanden per jaar verhoogd. De mogelijkheid om gebruik te maken van de 55+-regelingen en de seniorendagen schuift jaarlijks met een zelfde periode op. Daarmee hebben we de regeling in tact gehouden, alleen wordt de mogelijkheid er gebruik van te maken later.

Download het volledige akkoord >>

---

Tot slot een laatste opmerking. Onder deze nieuwsbrief tref je mijn naam aan. Dit komt omdat collega Winanda Ludwig (die de cao-onderhandeling is gestart) wegens ziekte is uitgevallen. De laatste onderhandelingsronde heb ik haar vervangen. Ik zal haar vooralsnog waarnemen.

Joost van Egmond
districtshoofd
j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid