Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

BpfBOUW versobert pensioenopbouw over 2013

Cao-partijen in de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie, afbouw en natuursteenbedrijf en het bestuur van bpfBOUW hebben maatregelen getroffen om de pensioenregeling voor de bouwnijverheid financieel gezond te houden. Besloten is om de pensioenopbouw in 2013 te verlagen van 2,25 procent naar 1,8 procent en de voorwaardelijke rechten uit de aanvullingsregelingen te verlagen met 10 procent. Daarentegen hoeft bpfBOUW in 2013 de pensioenen niet te verlagen. Voor een verhoging van de pensioenen is de dekkingsgraad echter te laag.

Waarom zijn maatregelen nodig?

Door de lage rente, de sterk toegenomen levensverwachting en het dalende aantal werknemers in de sector, en ondanks de goede beleggingsresultaten zagen cao-partijen zich – bij ongewijzigd beleid inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen - geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de premies voor werkgevers en werknemers. Alleen al voor het ouderdomspensioen zouden de kosten dan met bijna 7 procentpunt toenemen tot 28,4 procent.
Onder de huidige zware economische omstandigheden in de bouwnijverheid vinden cao-partijen een dergelijke forse kostenstijging van de pensioenen niet verantwoord. Om deze kostenstijging te beperken, hebben cao-partijen besloten de pensioenregeling te versoberen.

Welke maatregelen zijn getroffen?

Het opbouwpercentage wordt over 2013 verlaagd van 2,25 naar 1,8 procent. Deelnemers van bpfBOUW bouwen daardoor minder ouderdoms- en nabestaandenpensioen op. Cao-partijen willen de gevolgen van de versobering zo gelijk mogelijk verdelen. De voorwaardelijke aanspraken uit de aanvullingsregeling worden daarom met 10 procent verlaagd.
De pensioenen worden niet verhoogd. Eind november stond de dekkingsgraad op 104,5 procent. Dit is te laag om de pensioenen te kunnen verhogen.

Premie middelloonregeling wordt 22,6 procent

Door de versobering wordt er minder pensioen opgebouwd. Met de hiervoor genoemde maatregelen hebben cao-partijen de kosten van de pensioenregeling in 2013 beheersbaar gemaakt. De premie die bpfBOUW ontvangt moet voldoende zijn voor het pensioen dat opgebouwd gaat worden volgens de versoberde pensioenregeling. De bijbehorende premie voor de middelloonregeling bedraagt 22,6 procent. BpfBOUW heeft deze premie berekend met de methode die is voorgeschreven door DNB.

Lichtpuntjes

De beleggingsrendementen zijn dit jaar goed. Eind november had bpfBOUW over 2012 een rendement van 12,9 procent behaald. Een prima opbrengst. Mede daardoor hoeft het fonds de pensioenuitkeringen in 2013 niet te korten.

Hoe word je geïnformeerd?

Op zaterdag 22 december ontvangen alle werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden van bpfBOUW een uitgebreide brief. Ontvangt je pensioen, maar bouw je ook nog pensioen op? Dan ontvangt je voor beide situaties een brief.

Hieronder kun je de brieven voor pensioengerechtigden en deelnemers bekijken:

Ontvang je vroegpensioen?

 • Vroegpensioen (sectoren Afbouwbedrijf en Timmerindustrie): Download brief (pdf) >>
 • Ander (vroeg)pensioen van bpfBOUW: Download brief (pdf) >>

Pensioenopbouw bpfBOUW sector Bouwnijverheid

 • Ben je geboren voor 1954 (bouwplaatspersoneel) of 1952 (kantoorpersoneel): Download brief (pdf) >>
 • Anders: Download brief (pdf) >>

Pensioenopbouw bpfBOUW sector Timmerindustrie

 • Ben je geboren voor 1952: Download brief (pdf) >>
 • Anders: Download brief (pdf) >>

Pensioenopbouw bpfBOUW sector Afbouw

 • Ben je geboren voor 1954: Download brief (pdf) >>
 • Anders: Download brief (pdf) >>

Pensioenopbouw bpfBOUW sector Natuursteen

 • Ben je geboren voor 1954: Download brief (pdf) >> 
 • Anders: Download brief (pdf) >>

De brief voor de werkgevers kun je hier downloaden (pdf) >> 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid