Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Bouwtopia levert interessante bouwstenen voor nieuwe cao

De tweedaagse 'Bouwtopia' heeft interessante ideeën opgeleverd voor een nieuwe bouw-cao, waarover sociale partners in gesprek zijn. Op het platteland van Woudenberg verkende een gemêleerd gezelschap van studenten en werknemers uit de bouw hoe een nieuwe cao eruit zou kunnen zien.

'Bouwtopia' is een experiment van CNV Vakmensen, met als doel om 'out of the box' na te denken over een nieuwe cao, los van alles wat er allemaal al in een cao-boekje is vastgelegd. De groep bestond uit vier mbo'ers (van ROC Friese Poort), drie hbo'ers (van Hanzehogeschool Groningen) en twee werknemers uit de bouw.

"Het zijn twee productieve en creatieve dagen geweest", vertelt Belinda Schall, mede-organisator van CNV Vakmensen. "Het was opvallend hoe serieus iedereen ermee aan de slag ging. De steeds terugkerende vraag was: waarom willen we dit in de cao?"

Werkzekerheid

Mirjam Wildekamp van A-advies, die de tweedaagse begeleidde, verzamelde na afloop alle inbreng. "Het belang van een cao blijkt vooral te zitten in: bescherming en zekerheid voor de werknemer, gelijkheid en eerlijke concurrentie, flexibiliteit. We hebben ook met elkaar nagedacht over allerlei ontwikkelingen in de bouw en op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de open grenzen, langer doorwerken, technologische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen vragen om veranderingen, zodat de cao ook in de toekomst van belang blijft. Dat vraagt om andere vormen van bescherming en zekerheid van werknemers."

Als een rode draad door de tweedaagse heen liep, volgens Wildekamp: "Eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en het faciliteren en ondersteunen van die verantwoordelijkheid. Denken vanuit eigen kracht. Belangrijke onderwerpen in de nieuwe cao zijn volgens de deelnemers dan ook: voldoende faciliteiten voor scholing en loopbaanontwikkeling, mogelijkheden voor verbreding van je functie, bevordering van werk naar werk, ook intersectoraal."

Ook de uitkomsten op de thema’s verlof, arbeidstijden en flexibilisering arbeidsmarkt zijn interessant. De groep zocht steeds naar de balans tussen zekerheid voor de werknemer en voldoende flexibiliteit om concurrerend te zijn in de markt. Scholingsbudget voor zzp’ers gefinancierd vanuit de sector, andere inzet verlofdagen, verruiming dagvenster met daarbij ook meer regelmogelijkheden voor medewerkers zijn genoemd.

Nieuwbouw cao

CNV Vakmensen gebruikt de inbreng uit de tweedaagse om de uiteindelijke input van de bond te bepalen voor het gesprek met de werkgevers over de nieuwbouw van de cao. Die nieuwbouw is hard nodig, zegt Gijs Lokhorst, onderhandelaar van CNV Vakmensen. "We willen een cao die toekomstbestendig is en die past bij de behoeftes van werknemers en werkgevers. We gaan zeker niet alle huidige cao-afspraken in de prullenbak gooien, maar we willen afspraken maken die beter aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de bouw- en infrasector. Bijvoorbeeld als het gaat om thema's als arbeidstijden en mobiliteit."

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid