Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Bouw kan economie uit moeras trekken

De bouw kan de economie snel uit de crisis trekken. Maar daarvoor heeft de sector wel een steuntje in de rug nodig. In een petitie dringen 18 maatschappelijke organisaties aan op het stimuleren van de woning(nieuw)bouw, het daadwerkelijk oprichten van de Nederlandse Hypotheekinstelling en de koppeling van de verhuurdersheffing aan investeringen in woningen en buurten.

De organisaties die bij elkaar 150.000 bedrijven en meer dan 500.000 werknemers vertegenwoordigen, hebben de petitie vandaag aan de Eerste Kamer overhandigd. Naast bouwers, ontwikkelaars en corporaties gaat het ook om hoveniers, detaillisten, binnenvaartschippers, de (bouw)industrie, evenals de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Petitie aan commissie-voorzitters

De voorzitters van de Vaste Eerste Kamercommissies Financiën (Peter Essers) en Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken (Hans Engels) hebben de petitie in ontvangst genomen. Aanleiding om de petitie aan hen te overhandigen is dat de Eerste Kamer bij de politieke besluitvorming een belangrijke rol speelt. In de petitie benadrukken de 18 organisaties dat de woning(nieuw)bouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het aanjagen van de economie en de werkgelegenheid. Vooral de werkgelegenheid in de bouw, maar niet minder in de toeleverende industrie, bij afnemers en in de transport en detailhandel, heeft baat bij een goed draaiende woning(nieuw)bouw.

Daar is op dit moment geen enkele sprake van. Zoals het er nu uitziet zakt de woningproductie volgend jaar zelfs onder de 30.000 nieuwe huur- en koopwoningen, terwijl vóór de crisis jaarlijks nog aantallen van ruim 80.000 nieuwe woningen normaal waren. Aangezien jaarlijks een productie van 70.000 nieuwe woningen nodig is op grond van demografie en gezinsverdunning, loopt het woningtekort weer snel op in Nederland en vindt er sluipende verpaupering plaats van wijken.

Maatregelen

De maatregelen die het kabinet tot dusverre al wel voor de bouw genomen heeft, zoals de btw-verlaging naar 6%, hebben alleen effect op onderhoud, verbouw en renovatie van bestaande woningen, evenals op het werk van hoveniers. Maar daarmee is het kabinet volgens de gezamenlijke organisaties volkomen voorbij gegaan aan de mogelijkheden die de woning(nieuw)bouw biedt als het gaat om de transformatie en vernieuwing van stedelijke gebieden. Bovendien komt er dan geld vrij dat nu vastzit in stenen en terreinen.

In de petitie dringen de organisaties daarom aan op het nemen van tenminste 3 maatregelen:

  • 1) Stimuleer (vervangende) nieuwbouw en transformatie, zoals nu ook onderhoud en renovatie worden gesteund, en koppel dit aan energiezuinigheid (premie-E);
  • 2) Zorg dat de Nederlandse Hypotheekinstelling er nu ook écht komt en dat de hypotheekrente omlaag gaat; 
  • 3) Creëer investeringsruimte in de huurmarkt.

“Om het vliegwiel in gang te zetten hebben we enkele zetjes nodig”, aldus de aanbieders van de petitie.

Bouw nou op

Eerder dit jaar hebben 11 organisaties in en om de bouw het initiatief genomen voor de bewustwordingscampagne www.bouwnouop.nl. Inmiddels hebben 7 organisaties zich bij deze campagne aangesloten. Daarnaast hebben 6.000 Nederlanders op de campagnesite hun steun aan de actie gegeven. Om de petitie verder kracht bij te zetten was er op het Plein een groot aantal bouwhelmen neergelegd. Enerzijds als symbool voor de 75.000 mensen die de sector door de crisis al noodgedwongen hebben moeten verlaten. Anderzijds om de kracht te verbeelden die de woning(nieuw)bouw heeft om Nederland uit het economisch moeras te trekken.

De 18 samenwerkende organisaties zijn: Aedes, Vereniging van woningcorporaties, AFNL, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra BFBN, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland BBU, BinnenvaartBrancheUnie Bouwend Nederland FNV Bouw Inretail, Brancheorganisatie in retail non-food KNB, Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek Koninklijke Metaalunie, Ondernemersvereniging van het midden- en kleinbedrijf in de metaal NBvT, Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NOA, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers NVTB, Nederlands Verbond Toelevering Bouw OnderhoudNL TLN, Transport en Logistiek Nederland VHG, Branchevereniging voor ondernemers in het groen Woningborg en CNV Vakmensen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid