Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Beweging in cao-onderhandelingen bouw

Na zeven onderhandelingsronden zit er eindelijk beweging in de gesprekken over de nieuwe bouw-cao. “Er is constructief en stevig onderhandeld over alle onderwerpen”, zegt onderhandelaar Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen. “Over sommige onderwerpen zijn we het nog steeds met elkaar oneens; zoals arbeidstijden en de inzet van flex-werknemers. Maar we zijn in gesprek en over het onderdeel ‘opleidingen’ zijn we er zelfs met elkaar uit. Natuurlijk is er pas sprake van een akkoord als we het over alle onderwerpen eens zijn, maar dit is een begin. Hopelijk is dit de opmaat naar een mooi eindresultaat”.

Onderwijs

Nieuwe leerlingen binnen de bouwnijverheid krijgen geen loon meer over de schooldag. Op dit moment ontvangen BBL leerlingen (beroeps begeleidende leerweg) zowel loon over de vier dagen die zij werken, als over de dag die ze naar school gaan. Reden van de ingreep is dat de bedrijfstak steeds grotere problemen kent met het plaatsen van de leerlingen bij de werkgever. Zij zijn in vergelijking met andere sectoren veel te duur, mede afgezet tegen de inzetbaarheid en productiviteit van de leerlingen. Overigens blijven leerlingen ook na deze nieuwe afspraak een hoger loon ontvangen dan in andere technische sectoren. Partijen zijn het er over eens dat deze leerroute,
vier dagen werken en één dag naar de school de meest ideale en gewenste is. Het stelsel van opleidingen zal beter en breder toegankelijk worden voor andere vormen van (zij-) instroom. Er komen meer mogelijkheden om opleidingen in modules aan te bieden. Voordeel daarvan is dat meer werknemers zich blijven ontwikkelen, zodat zij carrière kunnen maken, ook
op latere leeftijd. “We hebben afspraken gemaakt over financieel haalbaar en toekomstbestendig opleiden. Dat is een belangrijke eerste stap. Het aantal werknemers daalt fors, daardoor zijn er minder premie opbrengsten. Dat maakt het betaalbaar houden van opleidingen een grotere opgave”, aldus
Lokhorst.

Arbeidstijden

Werkgevers wilden in eerste instantie afstappen van de arbeidstijdenafspraken, zoals we die in de bouw kennen. Ze wilden overgaan op de arbeidstijdenwet en dat zou ongunstig uitpakken voor iedereen die in de bouw werkt. Lokhorst:“Na lang overleg, hebben wij de werkgevers er van overtuigd dat dit niet goed is. De huidige arbeidstijdenregeling (normregeling) in de bouw blijft de het uitgangspunt voor alle afspraken over dit gevoelige thema. Daarmee blijft de ondergrens in stand.”
CNV Vakmensen is niet blind en doof voor de door werkgevers gesignaleerde knelpunten. Lokhorst: “Specifieke problemen vragen wat mij betreft om specifieke oplossingen en afspraken. Maatwerk en geen afspraken die op iedereen van toepassing kunnen of moeten zijn. Naar deze
concrete oplossingen zijn we als partijen nog aan het zoeken, daar hebben we nog meer tijd voor nodig”.

Meer maatwerk

Voor CNV Vakmensen is het bespreekbaar om duidelijke afspraken te maken om, met de huidige cao als basis, meer maatwerk te leveren binnen ondernemingen of branches. Zo kunnen bedrijven (binnen bepaalde grenzen) makkelijker inspelen op drukke of rustige periodes. Voorbeeld daarvan zijn de wegmarkeerders binnen de infra, zij hebben specifieke problemen op het terrein van arbeidstijden die om specifieke oplossingen vragen. Wij gaan graag met hen in overleg.

Naleving

“Er moet een einde komen aan oneerlijke concurrentie. Werknemers worden daarvan in de praktijk vaak de dupe en dat is onaanvaardbaar”, aldus Lokhorst. Werkgevers en bonden zijn het er over eens dat het strenger naleven van de cao een gemeenschappelijke doelstelling is. De komende dagen onderzoeken we welke maatregelen tot de beste resultaten leiden.

Nieuwe afspraak

Op dinsdag 20 maart staat de volgende onderhandelingsronde op de agenda. CNV Vakmensen blijft continu in gesprek met leden en werknemers over de ontwikkelingen en de gewenste koers.

Oproep

Praat mee! Denk mee! Laat ons weten hoe jij over de gang van zaken denkt en wat jouw mening is over het onderwerp arbeidstijden. Wat knelt er in de praktijk en hoe kunnen we het oplossen? Jullie meningen
en suggesties stellen we zeer op prijs.


Voor meer informatie: www.mijncaobouw.nl of www.cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid