Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Automatische verlenging cao Bouwnijverheid

Vandaag zijn cao partijen bouw voor de eerste keer bijeen geweest om te spreken over een nieuwe cao voor de bouwnijverheid. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2012. FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen hebben met werkgevers gesproken over de ontwikkelingen in de bedrijfstak en de noodzaak om te komen tot concrete afspraken die bijdragen tot behoud van werkgelegenheid, terugdringen van de doorgeschoten flex, instroom en behoud van leerlingen en naleving van de cao.

Uitkomst van de eerste bespreking is dat de manier waarop werkgevers en vakbonden de crisis willen bestrijden, als het gaat om te maken cao afspraken, zeer ver uiteen ligt. Werkgevers hebben voorstellen gedaan die de cao structureel vergaand verslechteren. De vakbonden willen geen tijd spenderen aan langdurige onderhandelingen over verslechteringsvoorstellen van werkgevers die in onze overtuiging niet leiden tot bestrijding van de crisis. Dit is naar onze mening niet verantwoord en we hebben daarom gekozen voor verlenging van de cao.

Gezien het feit dat geen van de partijen de cao heeft opgezegd, wordt de cao automatischverlengd tot maximaal eind 2013 of zoveel eerder als cao partijen tot nieuwe afspraken komen. In het kader van de verlenging hebben FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen hun beoogde pakket aan cao voorstellen van tafel gehaald.Vakbonden hebben de afgelopen weken – en ook vandaag weer – benadrukt dat het maken van crisisbestendige afspraken topprioriteit heeft. FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen zullen begin januari met de achterban de situatie nader bespreken.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid