Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Achterban stemt in met bouw cao

Na het sluiten van een principe akkoord cao bouw, is CNV Vakmensen de boer op gegaan. We hebben een groot aantal bouwprojecten bezocht om te praten over het voorlopige akkoord. We spraken met veel werknemers en peilden hun mening. Daarnaast hebben veel leden hun mening gegeven door de enquête op onze site in te vullen. Bijna drie kwart van de mensen, ruim 73%, stemde in met het akkoord.

Besluit vakgroep bestuur

Al deze ervaringen, signalen en opvattingen zijn meegenomen bij het overleg op vrijdag 13 april van het landelijk vakgroepbestuur voor de Bouwnijverheid. Dit is een bestuurlijke vertegenwoordiging van onze leden binnen de sector.

Uitkomst; op één onthouding na, is volledig ingestemd met het bereikte akkoord. Inmiddels weten we dat ook de leden van FNV Bouw en de achterban van de werkgevers akkoord zijn. Dit betekent dat het voorlopig akkoord wordt omgezet in een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Wat betekent dit voor jou?

Loon:

Werknemers die werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao bouwnijverheid ontvangen per 1 april 2012 een loonsverhoging van 1%.

Op 1 augustus 2012 ontvangen werknemers een loonsverhoging van 0,75%. Daarnaast ontvangen werknemers deze maand een vitaliteituitkering van 0,25% (bovenop op de eenmalige uitkering werkgeversbijdrage levensloop van 1,25% in januari 2012).

Ziektekostenvergoeding:

Per 1 april wordt de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering (zoals bedoeld in artikel 49) verhoogd van € 7,50 naar € 12,50 per maand. De kilometervergoeding wordt verhoogd van €0,31 naar €0,32 per kilometer.

Reisurentabel:

Per 1 april is ook de aanpassing van de verplaatsingssnelheid van 50 naar 60 kilometer verwerkt in de reisurentabel.

Op onze website kun je de nieuwe loontabellen (bouw en uta) en reisurentabel terugvinden.

Uiteraard kan je daar ook het volledige akkoord lezen.

Steun achterban

We zijn blij dat het cao-akkoord nu rond is. De onderhandelingen verliepen moeizaam in een toch al rumoerige, onrustige en onzekere tijd. Dankzij lang onderhandelen konden we veel werkgeversvoorstellen, die tot een aanzienlijke verslechtering zouden leiden, van tafel gekregen. Denk daarbij aan de arbeidstijden (meer, langer, flexibeler) en reistijden.

De werkgevers voelden de druk vanuit de vakbeweging. Jullie heldere en concrete meningen en reacties speelden een belangrijke rol bij het bereiken van het uiteindelijke akkoord. Namens mijn collega’s wil ik jullie dan ook hartelijk danken voor de getoonde betrokkenheid en inzet. Zonder deze betrokkenheid was deze cao er zeker niet gekomen.

Landelijk onderhandelaar Gijs Lokhorst

Voor meer informatie: www.mijncaobouw.nl of www.cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid