Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Bouw & Infra (bouwnijverheid)

Individueel budget 2017

Omdat we nog geregeld vragen krijgen over deze cao afspraak willen we jullie nog eens informeren over de inhoud van deze bepaling. Ook zijn de gewijzigde percentages ten opzichte van 2016 in deze brochure opgenomen. Met name willen we jullie er nog eens op wijzen waar het budget voor is bedoeld.

De hoofdlijnen:

Iedere werknemer in de bouw & infra heeft een individueel budget. Wat houdt dit in? Wat kan de werknemer ermee doen? En wat betekent het voor de werkgever?

 1. Waar is het voor bedoeld?
 2. Werkgeversbijdrage
 3. Hoe betaalt de werkgever?
 4. Rekenvoorbeelden
 5. Geld opnemen
 6. Meer informatie

1. Waar is het voor bedoeld?

De bestedingsdoelen van het individueel budget zijn:

 • Duurzame inzetbaarheid: Hierbij gaat het erom dat de werknemer gezond en gemotiveerd kan blijven werken. Bijvoorbeeld door het op latere leeftijd kopen van extra verlofdagen. Of door het volgen van extra opleidingen naar keuze (zie kader). Dit laatste is belangrijk, want de tijd is voorbij dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding veertig jaar hetzelfde werk kon blijven doen. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen.
 • Dagen: De werkgever betaalt het loon over een aantal verlof- en verzuimdagen via het individueel budget. Met dit geld kan de werknemer zijn inkomen op peil houden als hij die dagen opneemt.
 • Vakantietoeslag: Veel mensen gebruiken dit geld voor een zomervakantie of een eenmalige grote uitgave.

De werknemer is vrij in de besteding van zijn individueel budget. Zo nodig kan de werknemer geld dat hij voor het ene doel heeft ontvangen, voor een ander doel inzetten.

Niet voor alle opleidingen

-     De werknemer hoeft niet alle opleidingen uit zijn individueel budget te betalen. Gaat het bijvoorbeeld om een opleiding die nodig is voor het bedrijf? Of voor het uitoefenen van de bestaande functie van de werknemer? Dan zijn de kosten voor de werkgever.

-     Gaat het om een opleiding die voortkomt uit een duurzame inzetbaarheids analyse (dia)? Dan kan het zijn dat de werkgever en de bedrijfstak meebetalen.

2. Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage aan het individueel budget van de werknemer bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Duurzame inzetbaarheid: Voor de bouwplaatswerknemer gaat het om 3,40% van het vast overeengekomen jaarloon; voor de uta-werknemer om 1,80% van het jaarsalaris.[1]
 • Dagen: Het loon over achttien dagen per jaar voor de bouwplaatswerknemer en dertien dagen voor de uta-werknemer. Dit zijn vijf bovenwettelijke vakantiedagen, drie kortverzuimdagen en voor de rest roostervrije dagen.[2]
 • Vakantietoeslag: 8% over het vast overeengekomen jaarloon of jaarsalaris.

Individueel budget: werkgeversbijdrage per jaar

 

bouwplaatswerknemer

uta-werknemer

Duurzame inzetbaarheid

3,40%

1,80%

Dagen

18 dagen

13 dagen

Vakantietoeslag

8,00%

8,00%

3. Hoe betaalt de werkgever?

 • Per loonbetalingsperiode: De werkgever spreidt zijn bijdrage gelijkmatig over de loonbetalingsperioden van het jaar. Op de loonstrook zijn de drie onderdelen - Duurzame inzetbaarheid, Dagen en Vakantietoeslag - apart vermeld. Bij de uta-werknemer kan de werkgever de vakantietoeslag eenmaal per jaar betalen, tenzij de werknemer daar bezwaar tegen maakt.
 • Bruto/netto: Over het individueel budget worden belasting en premies ingehouden.
 • Op welke rekening? Naar welke rekening de werkgever zijn bijdrage overmaakt, verschilt per groep werknemers. Er zijn twee mogelijkheden:

-   Tijdspaarfonds: Dit geldt voor de bouwplaatswerknemer en voor de uta-werknemer die ervoor heeft gekozen aan het tijdspaarfonds deel te nemen. De storting gebeurt binnen veertien dagen na afloop van de loonbetalingsperiode.

-   Bankrekening: Dit geldt voor de uta-werknemer die niet aan het tijdspaarfonds deelneemt. De maandelijkse/vierwekelijkse storting gebeurt tegelijk met de salarisbetaling.

Tijdspaarfonds en individueel budget: Inzicht in het tegoed

Op www.tijdspaarfondsbouw.nl kan de werknemer zien hoeveel er op zijn rekening bij het fonds staat. Welke gegevens zijn daar te vinden?

 • Individueel budget: De stortingen, opnamen en het actuele saldo. De bedragen zijn onderverdeeld naar Duurzame inzetbaarheid, Dagen en Vakantietoeslag.
 • Spaaruren: De bouwplaatswerknemer die deelneemt aan het spaarurenmodel, ziet hier ook hoe zijn saldo Spaaruren zich ontwikkelt.

4. Rekenvoorbeelden

Individueel budget: werkgeversbijdrage per vierwekenperiode

Drie voorbeelden, werknemer van 22 jaar of ouder

 • Een bouwplaatswerknemer met een garantie-uurloon van € 13,85 (functiegroep B): hij ontvangt in 2017 circa € 420 (bruto) per vierwekenperiode voor zijn individueel budget.
 • Een bouwplaatswerknemer met een garantie-uurloon van € 15,74 (functiegroep D): hij ontvangt in 2017 circa € 475 (bruto) per vierwekenperiode voor zijn individueel budget.
 • Een uta-werknemer met een salaris van € 2.500: hij ontvangt in 2017 circa € 380 (bruto) per vierwekenperiode voor zijn individueel budget.

5. Geld opnemen

 • Tijdspaarfonds: De deelnemer aan het tijdspaarfonds die geld van zijn individueel budget nodig heeft, haalt het van zijn rekening bij dit fonds. De bouwplaatswerknemer doet dit via een vakbondsconsulent van FNV of CNV Vakmensen. De deelnemende uta-werknemer doet dit via www.tijdspaarfondsbouw.nl. 'Rood staan' bij het tijdspaarfonds is niet mogelijk.
 • Bankrekening: De uta-werknemer die niet deelneemt aan het tijdspaarfonds haalt het deel van zijn budget dat hij nodig heeft van zijn bankrekening.

Vakantietoeslag: automatische uitbetaling

De deelnemer aan het tijdspaarfonds die zijn vakantietoeslag in de zomerperiode wil gebruiken, hoeft zijn tegoed niet zelf op te nemen. De resterende vakantietoeslag wordt in mei automatisch uitgekeerd.

6. Meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht bij de vakbondsconsulent van CNV Vakmensen. Bel voor meer informatie de CNV Infolijn 030-751107


 


[1] Deze percentages gelden voor het jaar 2017. Als de werkgever nog 1,5% bijdraagt aan de Levensloopregeling van de werknemer, is de bijdrage Duurzame inzetbaarheid 1,5% lager.

[2] Voor een deeltijder is het aantal dagen naar verhouding kleiner. Voor de 55-plusser met een vierdaagse werkweek wordt alleen het loon over drie kortverzuimdagen in het individueel budget ondergebracht.Gezond eten

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting