Afbeelding Bouw & Infra
Alles over de cao Bouw & Infra
Samen bouwen aan de maat voor morgen
Bouw & Infra (bouwnijverheid)

Voortgang Bouwplaats-ID verloopt uiterst moeizaam

De gesprekken over de introductie van een systeem om weer een fatsoenlijke bouwplaats te krijgen verlopen uiterst moeizaam en er dreigt een impasse. Na jaren van voorbereiding lijken werkgevers zich op een aantal belangrijke onderdelen van de afspraken te bedenken. Tot januari van dit jaar verliepen de gesprekken met Bouwend Nederland en de AFNL voorspoedig. Ja, er was een achterstand, maar die werd veroorzaakt door de complexiteit. Werkgevers zijn zich gaan verzetten tegen een aantal besluiten en hebben een andere uitleg over die afspraken. Bij ons is onvoldoende helder waarop de bezwaren van werkgevers zijn gebaseerd. Op veel punten was namelijk al uitgebreid onderzoek verricht zoals over de privacy wetgeving.   

Er is een nieuw voorstel door werkgevers gepresenteerd. Wij vinden dit voorstel niet aan de afgesproken doelstellingen voldoen en het doet geen recht aan al het gezamenlijke voorwerk wat de afgelopen 2,5 jaar is verricht.

Wat was er ook alweer in de cao afgesproken?

In juni 2015 hebben we in het cao akkoord het volgende afgesproken:

De Bouw ID-pas wordt verankerd in dit hoofdstuk (conform de uitwerking in de werkgroep in opdracht van cao-partijen). Invoering vanaf 1 januari 2016. Onder voorbehoud dat een verplichtstelling voor opdrachtgevers om te werken met een Bouw-ID Pas kan worden ge-AVVd. Cao-partijen spannen zich in om dit mogelijk te maken bij het ministerie van SZW. “De verankering van de Bouw-ID-pas draagt mede bij aan het kunnen voldoen aan de verplichtingen van de WAS. In de Bouw-ID-pas worden de gegevens van de werknemer en onderneming en de zzp’er vastgelegd. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats, inclusief zzp’ers en uitzendkrachten dienen in het bezit te zijn van een Bouw-ID-pas en aangemeld zodra zij de bouwplaats betreden. Op elke bouwplaats dienen er mogelijkheden te zijn om de Bouw-ID-pas te gebruiken. Indien een arbeidskracht niet is gemachtigd om de bouwplaats te betreden, dient de werkgever de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen op straffe van een boete voor de werkgever/inlener.

Welke doelen worden nagestreefd met Bouwplaats-ID?
 • bevorderen dat de cao Bouw & Infra en de pensioenregeling van bpfBOUW worden nageleefd;
 • inzichtelijk maken wie op bouwplaatsen werkzaam zijn; dit is belangrijk in verband met de ketenverantwoordelijkheid en de veiligheid;
 • tegengaan van illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies;
 • inzicht bieden in diploma’s en certificaten van werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers;
 • administratieve lasten verlichten.
Stuk voor stuk belangrijke doelen. Op te veel plaatsen wordt de cao niet nageleefd. Bewijsmateriaal daarvan verkrijgen is bijna niet mogelijk. Bedrijven verstoppen zich achter grote bergen papier, of zijn helemaal niet meer te bereiken als ze worden aangesproken. Bouwplaats-ID moet het makkelijker maken om naleving van de cao af te dwingen. Ook moet het voor pensioenfonds BPF Bouw makkelijker worden om premie te innen. Het pensioenfonds loopt namelijk een groot risico. In de wet staat dat er geen premie betaald hoeft te worden om toch recht op een pensioenuitkering te krijgen als de werknemer aantoonbaar in de bouw heeft gewerkt. Bouwplaats-ID moet het makkelijker maken om de pensioenpremie te innen bij de werkgever. Illegale arbeid is een probleem. De bouwplaats ID moet duidelijk maken of iemand wel op de bouwplaats mag werken. Iedereen op de bouwplaats, werkgevers en werknemers, zouden via de Bouwplaats ID in beeld komen. Maar deze transparantie gaat werkgevers blijkbaar plotseling te ver.

Waar staan we nu?

Werkgevers willen nog wel een pas, maar daar lijkt ook alles mee gezegd. De gezamenlijk opgestelde doelen worden door werkgevers niet concreet ingevuld. Werkgevers willen de BouwplaatsID terugbrengen tot een ‘nummer-carrousel’. Zo willen ze (dat):

 • elk bedrijf zelf pasnummers verstrekt aan het personeel. Uitzendbureaus verstrekken nummers aan uitzendkrachten in de bouw. Zzp-ers moeten als ondernemer zelf zorgen voor een pas. Kortom, wie niet gemeld wordt, komt niet in beeld. Foutieve informatie of ongeregistreerden komen alleen bij controle op de bouwplaats boven water. Werkgevers willen geen centrale database. Centraal is het aantal nummers zichtbaar, maar de overige info blijft bij de werkgever. Als het aan werkgevers ligt bestaat de BouwplaatsID uit een nummer onder vermelding van naam en geboortedatum van de werknemer. Natuurlijk wel aangevuld met VCA gegevens, want dat is voor werkgevers zelf van belang. Maar andere belangrijke informatie is voor werkgevers onbespreekbaar. Ondanks dat in de cao afspraak letterlijk staat dat iedereen aangemeld moet zijn op de bouwplaats, willen werkgevers geen enkele binding daarmee. Niemand hoeft zich aan te melden met de pas. Zo weten we nog altijd niet wie er op de bouwplaats werkzaam zijn en blijft onveiligheid een groot probleem..
 • de keten op een bouwplaats niet inzichtelijk maken, anders dan voor zichzelf. Op die manier blijft het afdwingen van naleving van de cao een ingewikkelde en tijdrovende klus. En blijven sociale dumping, illegale arbeid en schijnconstructies bestaan.
 • de instelling die moet zorgen voor naleving van de cao (Bureau Naleving TBB) niet in het systeem mag kijken. Bureau Naleving moet de gegevens wat werkgevers betreft bij de bedrijven zelf halen. Het is natuurlijk behoorlijk bedenkelijk dat Bureau Naleving, wat van cao partijen gezamenlijk is, niet gebruik mag maken van de gegevens die er zijn.

En nu?

De komende weken zal tussen bonden en werkgevers nog overleg plaatsvinden, wat van cruciaal belang zal zijn. Ook zullen we deze weken gebruiken om na te denken hoe we met deze dreigende impasse om moeten gaan. We komen daar bij je op terug.

Welke doelen worden nagestreefd met Bouwplaats-ID?
 • bevorderen dat de cao Bouw & Infra en de pensioenregeling van bpfBOUW worden nageleefd;
 • inzichtelijk maken wie op bouwplaatsen werkzaam zijn; dit is belangrijk in verband met de ketenverantwoordelijkheid en de veiligheid;
 • tegengaan van illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies;
 • inzicht bieden in diploma’s en certificaten van werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers;
 • administratieve lasten verlichten.
Stuk voor stuk belangrijke doelen. Op te veel plaatsen wordt de cao niet nageleefd. Bewijsmateriaal daarvan verkrijgen is bijna niet mogelijk. Bedrijven verstoppen zich achter grote bergen papier, of zijn helemaal niet meer te bereiken als ze worden aangesproken. Bouwplaats-ID moet het makkelijker maken om naleving van de cao af te dwingen. Ook moet het voor pensioenfonds BPF Bouw makkelijker worden om premie te innen. Het pensioenfonds loopt namelijk een groot risico. In de wet staat dat er geen premie betaald hoeft te worden om toch recht op een pensioenuitkering te krijgen als de werknemer aantoonbaar in de bouw heeft gewerkt. Bouwplaats-ID moet het makkelijker maken om de pensioenpremie te innen bij de werkgever. Illegale arbeid is een probleem. De bouwplaats ID moet duidelijk maken of iemand wel op de bouwplaats mag werken. Iedereen op de bouwplaats, werkgevers en werknemers, zouden via de Bouwplaats ID in beeld komen. Maar deze transparantie gaat werkgevers blijkbaar plotseling te ver.

Waar staan we nu?

Werkgevers willen nog wel een pas, maar daar lijkt ook alles mee gezegd. De gezamenlijk opgestelde doelen worden door werkgevers niet concreet ingevuld. Werkgevers willen de BouwplaatsID terugbrengen tot een ‘nummer-carrousel’. Zo willen ze (dat):

 • elk bedrijf zelf pasnummers verstrekt aan het personeel. Uitzendbureaus verstrekken nummers aan uitzendkrachten in de bouw. Zzp-ers moeten als ondernemer zelf zorgen voor een pas. Kortom, wie niet gemeld wordt, komt niet in beeld. Foutieve informatie of ongeregistreerden komen alleen bij controle op de bouwplaats boven water.Werkgevers willen geen centrale database. Centraal is het aantal nummers zichtbaar, maar de overige info blijft bij de werkgever. Als het aan werkgevers ligt bestaat de BouwplaatsID uit een nummer onder vermelding van naam en geboortedatum van de werknemer. Natuurlijk wel aangevuld met VCA gegevens, want dat is voor werkgevers zelf van belang. Maar andere belangrijke informatie is voor werkgevers onbespreekbaar. Ondanks dat in de cao afspraak letterlijk staat dat iedereen aangemeld moet zijn op de bouwplaats, willen werkgevers geen enkele binding daarmee. Niemand hoeft zich aan te melden met de pas. Zo weten we nog altijd niet wie er op de bouwplaats werkzaam zijn en blijft onveiligheid een groot probleem..
 • •    de keten op een bouwplaats niet inzichtelijk maken, anders dan voor zichzelf. Op die manier blijft het afdwingen van naleving van de cao een ingewikkelde en tijdrovende klus. En blijven sociale dumping, illegale arbeid en schijnconstructies bestaan.
•     de instelling die moet zorgen voor naleving van de cao (Bureau Naleving TBB) niet in het systeem mag kijken. Bureau Naleving moet de gegevens wat werkgevers betreft bij de bedrijven zelf halen. Het is natuurlijk behoorlijk bedenkelijk dat Bureau Naleving, wat van cao partijen gezamenlijk is, niet gebruik mag maken van de gegevens die er zijn.