Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) - Nieuws

Principe-akkoord Bikudak!

Vernieuwing centraal in de nieuwe cao Bikudak Enkele weken geleden is een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbranche.

Werkgevers hadden zoals jullie weten vergaande verslechteringsvoorstellen ingediend over het aantal vakantiedagen, de roostervrije dagen (en wie daarover beschikking zou krijgen) en een voorstel voor een nieuwe Flexregeling. In dit pamflet zetten we kort de verschillen tussen de oude afspraken uit de cao, en de nieuwe afspraken met of zonder Flexregeling op een rijtje. Jullie cao-adviescommissie, die bestaat uit leden werkzaam in de branche, heeft het principe akkoord uitvoerig beoordeeld en besproken en adviseert jullie om in te stemmen met het bereikte resultaat.

Stemmen
Dit principe-akkoord wordt ter beoordeling aan je voorgelegd. Je kunt via deze link je stem uitbrengen. Als de meerderheid voor stemt, dan gaan we dit principe-akkoord verwerken tot een cao boekje. Als de meerderheid tegen stemt, dan moet er in bepaalde vorm actie gevoerd worden om tot een ander akkoord te komen. Met onderhandelen alleen redden we het dan niet! Breng je stem uit!

Waarom deze nieuwe afspraken?
Het aantal dakdekkers daalt al jaren, van ruim 3.800 in 2008 naar 2.291 (maart 2015). Ook het aantal UTA medewerkers wordt snel lager (van 980 naar 791). Tegelijkertijd groeide het aantal ZZP-ers naar ongeveer 1.200. Dat vraagt om een andere aanpak in de cao. 

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016

Lonen en vergoedingen
De lonen en de vergoedingen worden op twee momenten verhoogd:
- Per 1 juli 2015 met 2%
- Per 1 juli 2016 met 2,25%

Reisuren
De reisurenvergoeding wordt aangepast. Huidig: Chauffeur krijgt alle reistijd vergoed en de meerijder vanaf een uur per dag. In het principakkoord: Chauffeur vergoed vanaf min 30 min. per dag en voor de meerijder vanaf anderhalf uur per dag.In de huidige cao is het zo dat reisuren vergoed worden vanaf het magazijn/werkplaats naar de plaats van het werk. In het principe akkoord is afgesproken dat reisuren geteld gaan worden vanaf het huisadres. Een aantal werkgevers deed dat al, een aantal ook niet.

Extra verlof oudere werknemers
Het aantal dagen blijft gelijk. Wel is afgesproken dat het moment van het krijgen van de dagen mee schuift met de AOW leeftijd. Dus in stappen van 65 naar 67. Deze toepassing staat overigens nu ook al in de cao.

WW
Er gaan veranderingen plaatsvinden in de WW. Zo wordt de maximale uitkeringsduur verlaagd van 3 naar 2 jaar. Met de werkgevers hebben we afgesproken dat wij aansluiten bij een landelijk initiatief van werkgevers en werknemers om het derde jaar WW als sectoren zelf te gaan regelen.

Flexregeling
Deze regeling is afgesproken voor de looptijd van de cao en komt dus niet automatisch terug in de volgende cao. Dat hangt af van de tevredenheid erover van werkgevers en werknemers. Een bedrijf kan kiezen tussen wel of niet gebruik maken van een Flexregeling. Als een bedrijf er voor kiest, kan je werkgever van jou verlangen dat je op sommige dagen langer werkt en kan hij je op andere dagen een halve of een hele dag (verplicht) vrij geven van de uren die je extra werkte.
Kiest je werkgever ervoor om de Flexregeling in te voeren, dan mag hij niet meer de roostervrije dagen versnipperen in uren in de winter. Kiest je werkgever niet voor de Flexregeling, dan mogen er nog maximaal 5 dagen versnipperd worden (is nu 8). Als bijlage een tabel waarin dit wordt uitgelegd.

Naleving
Afgesproken is dat cao partijen actief de naleving van onze cao gaan afdwingen bij bedrijven die dat niet doen. De nieuwe Flexregeling en de wijze waarop roostervrije dagen worden ingezet gaan zeker onderdeel uit maken van controles. 

Vakantieopbouw bij ziekte
Tijdens ziekte worden alleen nog maar bovenwettelijke (5 dagen) vakantiedagen opgebouwd over het eerste half jaar. Voor de overige 20 vakantiedagen verandert er niets.

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Van deze vergoeding mogen werkgevers bepaalde opleidingskosten aftrekken. Afgesproken is dat er geen bedragen mogen worden afgetrokken van deze transitievergoeding als dat niet schriftelijk is vastgelegd is met de werknemer.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid