Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) - Nieuws

Onderhandelingen starten op vrijdag 13 februari

Op vrijdag 13 februari gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) van start. Uiteraard hechten wij veel waarde aan de mening van onze leden in deze branche.

Ook het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen nemen wij mee naar de onderhandelingstafel. In de eerste week van februari worden onze cao-voorstellen definitief vastgesteld. Het is aan jou om de inhoud daarvan te bepalen!

Even voorstellen
Sinds het najaar van 2014 ben ik namens CNV Vakmensen verantwoordelijk voor de cao Bikudak. Ik ken het vakgebied, want tussen 1999 en 2006 heb ik ook het voorrecht gehad me in te mogen zetten voor jouw belangen. Ik merk dat de bijdrage en inzet van leden wat is afgenomen. Een klein deel van de leden laat zich gelden en denkt mee over de cao.

Maar zoals jullie zullen begrijpen, hoor ik graag de mening van iedereen. Laat bijvoorbeeld eens weten wat je vindt van de inhoud van een nieuwsbrief. Of neem zitting in de cao-commissie Bikudak. Deze commissie is actief betrokken bij de cao-voorstellen en het uiteindelijke akkoord. Het zou natuurlijk geweldig zijn als je deel wilt nemen! Meer informatie nodig? Laat het mij weten, want ik heb jullie nodig.

Inzet
Onze sector ondervindt nog altijd de gevolgen van de crisis. Het aantal werknemers dat valt onder de cao Bikudak, is de afgelopen jaren flink afgenomen. Het draagvlak onder collectieve regelingen staat onder druk. Er komt minder premie binnen. Bij tal van bedrijven loopt het aantal orders terug.

Tijdens de komende cao-onderhandelingen staat een aantal zaken centraal. De koopkracht van werknemers moet behouden blijven. Liever nog zien wij de koopkracht toenemen. Daarvoor is een loonsverhoging binnen de branche noodzakelijk. De loonvraag is gebaseerd op een algemene loonruimte van 3 procent. Binnen deze loonruimte willen we in ieder geval 0,5 procent voor een persoonlijk ontwikkelbudget reserveren. We moeten investeren in vakmanschap, in het bevorderen van de wendbaarheid en weerbaarheid op de arbeidsmarkt. De positie van werknemers op de arbeidsmarkt moet worden versterkt!

We willen oneerlijke concurrentie aanpakken en ervoor zorgen dat de cao wordt nageleefd. Doorgeschoten flexwerk moet bestreden worden en het perspectief op een vast contract moet worden vergroot.

Vragen
Om de speerpunten van de cao Bikudak te bepalen, vraag ik jullie om een aantal vragen te beantwoorden. Met dit linkje kom je rechtstreeks in de vragenlijst. Ook kun je zelf specifieke wensen of voorstellen indienen. Op basis van jullie reacties zal de cao-commissie Bikudak de definitieve voorstellen bepalen.

Stuur deze nieuwsbrief ook door aan je collega's die geen lid zijn. Zij kunnen zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief zonder lid te worden. Uiteraard willen wij graag dat zij lid worden om zo onze invloed op de cao te verhogen, maar het is geen verplichting.  

Ik reken op je medewerking.

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bikudak

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid