Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) - Nieuws

Nieuwe cao ondanks akkoord nog niet in zicht

Het is al enkele maanden stil op het terrein van de cao. In de zomer hebben we een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao maar tot een definitief akkoord is het nog niet gekomen.

Geen loonstijging

Gevolg is onder andere dat de loonstijging per 1 juli 2015 van 2 procent niet is doorgegaan. Kaderleden van CNV Vakmensen (deze zijn democratisch gekozen en statutair bevoegd) hebben ingestemd met het akkoord, waardoor we eigenlijk een definitief akkoord hebben, ondanks dat de overige CNV Vakmensen leden (digitaal) in een kleine meerderheid tegen het akkoord hebben gestemd.
Binnen het FNV heeft het akkoord ook nog niet tot groen licht geleid. Omwille van de samenwerking, het gezamenlijke doel als bonden en het feit dat binnen onze bond een meerderheid tegen heeft gestemd, hebben we als bonden nog geen definitieve overeenkomst gesloten. De afspraken die tot op heden zijn gemaakt zijn dus (nog) van de baan. Dat is voor werknemers uiteraard ongewenst. Het niet hebben van een cao leidt tot grote nadelen voor werknemers. Wanneer we een cao willen afdwingen moeten leden en werknemers in actie komen.

Actie?

Tot op heden bespeur ik weinig animo bij jullie om tot actie(s) over te gaan.
Voor 8 januari 2016 hoor ik graag of je bereid bent tot het voeren van actie. Graag melden met naam, e-mail en /of telefoonnummer waar we je kunnen bereiken. Je reactie kun je mailen naar:
actiecaobikudak@cnvvakmensen.nl

Als we geen bereidheid zien tot actie, gaan we medio januari weer met werkgevers in gesprek over "hoe nu verder met de cao?"

Wat waren in hoofdlijnen ook al weer die nieuwe cao afspraken? Zie de bijlage voor deze hoofdpunten!

Downloads