Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (Bikudak) - Nieuws

Cao-akkoord Bikudak

CNV Vakmensen heeft een akkoord bereikt voor de cao Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.

Na een aantal onderhandelingsrondes is in dit akkoord vastgelegd dat de cao wordt verlengd voor de duur van één jaar (1 januari 2014 tot en met 31 december 2014). Deze verlenging is ongewijzigd, en daardoor zijn er bijvoorbeeld ook geen afspraken gemaakt over de verhoging van het loon. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over het inleveren van vrije dagen (zoals bijvoorbeeld roostervrije dagen en de extra verlofdagen voor oudere werknemers).
De situatie waarin de branche verkeert, ligt hieraan ten grondslag. Het aantal faillissementen dat is uitgesproken sinds de vorige cao-afspraak is nog altijd erg hoog. Daardoor verliezen helaas ook veel mensen hun baan. Werkgelegenheid is dan ook de eerste zorg op dit moment. Het aantal mensen dat werkzaam is onder de cao is gedaald naar minder dan 2.400 dakdekkers. Zo’n vijf jaar geleden waren dit er nog ongeveer 3.800. Ook de naleving van de cao heeft prioriteit. Doordat de prijzen onder druk staan, grijpen een aantal werkgevers naar het niet naleven van cao-afspraken als middel om hun kosten te verlagen. Het is zeer belangrijk om (samen met goedwillende werkgevers) deze bedrijven op hun gedrag aan te (blijven) spreken. Daarvoor is het nodig dat er een cao is die ook algemeen verbindend is verklaard door de Minister, waardoor ook werkgevers die niet lid zijn van Vebidak verplicht zijn de cao na te leven. Een langdurig onderhandelingsproces helpt daar niet bij.

Procedure

Met de werkgevers hebben wij een onderhandelaarsakkoord gesloten. Dat betekent dat nu de leden geraadpleegd aan het woord zijn. We vragen u dan ook om het bijgevoegde stemformulier in te vullen en aan ons terug te sturen. Tot uiterlijk vrijdag 23 mei aanstaande kunt u uw mening kenbaar maken. Dat kan door te mailen naar j.vanegmond@cnvvaknmensen.nl of het formulier te retourneren naar:
CNV Vakmensen
t.a.v. Joost van Egmond
Postbus 3025
2130 KA Hoofddorp
 
Joost van Egmond
Cao-onderhandelaar

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid