Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werkgevers beveiliging bieden geen ruimte voor betere cao

CNV Dienstenbond heeft op 13 en 14 oktober overlegd met de werkgevers in de particuliere beveiliging. Tijdens dat overleg gaven werkgevers nadrukkelijk aan beperkte ruimte te hebben voor het verbeteren van de cao. Die ruimte hebben ze gekwantificeerd. Wat er te besteden is, is de prijsindex (ca 1%) en het gereserveerde percentage voor kostenneutraliteit (0,34%).

Als je bedenkt dat de reparatie van het pensioenprobleem van de parttimers (zie onze vorige Nieuwsbrief van 14 september) werkgevers 0,77% kost en dat werkgevers dat ten koste willen laten gaan van de verbetering van de cao (werkgevers brengen overigens het normale uurloon in rekening bij hun klanten waarbij het niet uitmaakt of je parttime of fulltime werkt dus je kunt je afvragen waar het probleem ligt) en als je je realiseert dat er ook nog andere wensen (bijv.loonsverhoging voor iedereen) op tafel liggen, dan hoef je geen rekenmeester te zijn om te bedenken dat het niet uit kan.

Verbeteren hoeft niets te kosten

Om toch in gesprek te blijven en (enige) vooruitgang te boeken, hebben wij onze voorstellen die geen directe kostenverhoging met zich meebrengen op een rijtje gezet. Dit zijn voorstellen die niet veel of niets kosten, maar die wel leiden tot verbetering voor werknemers. Die hebben we aan de werkgevers gepresenteerd. 

Je moet daarbij denken aan zaken als:
 • Een vierweeksrooster voor werknemers, zodat je 4 weken van tevoren weet wanneer en waar je moet werken (eventueel tegen inlevering van een verschuivingstoeslag).
 • Indexatie van minuren (als je vakantie-uren afnemen bij een loonstijging, dan horen je minuren ook af te nemen bij een loonstijging).
 • Afschaffen van de consignatieregeling voor beveiligers (inplannen volgens de geldende regels levert immers minder in plaats van meer flexibiliteit op voor werkgevers).
 • Aanpassen aan de reiskostenregeling aan de situatie in grote postcodegebieden (zoals de Tweede Maasvlakte).
 • Het schrappen van art. 95A en het naar beneden bijstellen van de urennorm van art. 95B (gevolgen van contractwissel).
 • Aanpassen van de definitie arbeidsduur en arbeidstijd voor parttimers met een vast model contract (zij worden nu na een week ziekte in de drie daaropvolgende weken van de loonperiode alsnog voor hun volledig aantal uren ingezet).
 • Wijzigingen van de bepalingen rond het vrije weekend, zodat je eens per 4 weken een vrij weekend hebt (en niet zoals nu soms 6 weken onafgebroken achter elkaar alle weekenden wordt ingezet).
 • Statijdenonderzoek volgens afspraak in 2015 uitvoeren EN invoeren per januari 2016 door middel van tussentijdse wijziging van de cao-bepalingen die hierop betrekking hebben
 • Verbeteren van de controle op naleving van de cao; onder andere door een hoger aantal te controleren werknemers per bedrijf en grote bedrijven per vestiging te controleren.

Aanvullende voorstellen werkgevers

Naar aanleiding van bovenstaand lijstje kwamen werkgevers met een tweetal aanvullende voorstellen:
 • Werkgevers willen de ontziemaatregelen voor ouderen (dus o.a. de regelingen in artikel 80) afschaffen en daarvoor in de plaats duurzame inzetbaarheid vormgeven. Concrete voorstellen rond duurzame inzetbaarheid waren er echter nog niet.
 • De toeslag overwerk boven 152 uur zou moeten vervallen bij het inhalen van minuren.

Positief

Positief is het dat werkgevers willen nadenken over het herinvoeren van het vierweeksrooster. Wel zien ze daarbij nog praktische bezwaren (bijvoorbeeld als er tóch een wijziging moet plaatsvinden) die eerst uitgezocht moeten worden. De naleving van de cao kan ook op begrip aan werkgeverszijde rekenen en het probleem in de reiskosten voor grote postcodegebieden wensen de werkgevers ook op te lossen. Datzelfde geldt voor de ongewenste situatie voor parttimers vast model die ziek worden of met vakantie gaan en dan daarnaast nog al hun uren moeten werken.

Spijtig

Minder blij waren we met de reactie op onze andere voorstellen die varieerden van “Nee” tot “Misschien…., maar alleen als..”.

Voorlopig nog geen cao

Een nieuwe cao lijkt daarom nog niet direct binnen handbereik. Zolang werkgevers niet meer willen uitgeven dan ze nu op tafel hebben gelegd, komen we niet verder dan reparatie van het verleden (en zelfs dat niet volledig) en dat is voor ons onvoldoende om een nieuw akkoord te sluiten. Wij willen ook verbetering, zeker daar waar onze voorstellen nauwelijks kosten met zich meebrengen. En een cao zonder loonsverhoging is sowieso geen optie.

Deel je mening

Wij willen graag van jou weten hoe jij denkt over je cao en de onderhandelingen. Deel je mening op onze facebookpagina (www.facebook.com/CNVBeveiliging) en vertel je werkgever daar wat voor jou belangrijk is. Mailen kan ook via het e-mailadres van bestuurder Aletta Bulsink, a.bulsink@cnvdibo.nl
Volg ons op facebook CNVBeveiliging en twitter @CNVBeveiliging

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid