Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Wat betekent leegloop asielcentra voor Trigion?

Naar aanleiding van de berichten in de media over het feit dat er veel minder mensen asiel zoeken in Nederland en het bericht van COA dat als gevolg daarvan veel banen verloren gaan, heeft CNV Beveiliging onmiddellijk contact gezocht met Trigion.

CNV Beveiliging las net als jullie dit bericht en maakt zich zorgen. Want als er bij het COA banen verdwijnen omdat er minder asielzoekers naar ons land komen, dan betekent dat ook wat voor de werkgelegenheid van de beveiligers. Trigion is natuurlijk afhankelijk van de besluitvorming van het COA daarover; hoeveel beveiligers wil het COA nog inhuren en waar. Dat bericht wordt medio mei verwacht.

CNV Beveiliging heeft er met klem op aangedrongen dat jullie en wij zo snel mogelijk worden geïnformeerd zodra er meer duidelijk is.

Als we weten wat de stand van zaken is, kunnen we kijken op wat voor manier eventuele negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen worden opgepakt en opgelost.
Wat dat betreft komt het goed uit dat we op 18 mei een periodiek overleg hebben gepland met Trigion. Dan zullen we het zéker over dit soort ontwikkelingen hebben.

In de tussentijd ben je mogelijk aan het werk in een asielzoekerscentrum. In december hebben wij bij Trigion aangekaart dat we steeds meer vragen en klachten kregen over agressie tegenover de beveiligers. In eerste instantie hebben we een open brief geschreven. Daar kregen we weliswaar een snel, maar in onze ogen onbevredigend antwoord op.

En dus hebben we doorgevraagd.
Wat doet Trigion er aan dat jij veilig je werk kunt doen? We kregen de volgende reactie:

“Trigion neemt de verantwoordelijkheid voor het inzetten van haar medewerkers altijd serieus. Daarbij is Trigion altijd in gesprek met haar opdrachtgevers, die een medeverantwoordelijkheid hebben voor het veilig kunnen werken van onze medewerkers. De opdrachtgever neemt ook maatregelen om haar eigen medewerkers maar ook om die van onderaannemers veilig te kunnen laten werken. Natuurlijk bestaat er in de beveiliging juist de paradox dat onze medewerkers vaak onderdeel zijn van het pakket maatregelen die de veiligheid garandeert bij een opdrachtgever.

Trigion heeft veiligheid van onze eigen medewerkers hoog op de agenda staan bij het tactisch en strategisch overleg met de opdrachtgever.

Binnen het vak van beveiliger zijn er bepaalde risico’s. Het gaat er dus om dat de beveiliger deze risico’s goed kent en herkent zodat hij of zij daar adequaat mee om kan gaan. Helaas is het uitsluiten van de risico’s onmogelijk. Om onze medewerkers hierin te trainen en voor te bereiden zijn er verschillende maatregelen die Trigion neemt :

 • Omgaan met agressie workshop tijdens werkoverleg (2 keer per jaar)
 • Risico inventarisaties op alle locaties waarna eventueel aanvullende maatregelen met de opdrachtgever worden afgesproken
 • Duidelijke instructies over het borgen van eigen veiligheid en het niet jezelf in gevaar brengen
 • Ontwikkeling van een training Omgaan met agressie en weerbaarheid 2017
 • Implementatie van een bedrijfs opvang team
 • Duidelijk protocol voor evaluatie van incidenten en nazorg
 • Professionele trauma nazorg in geval van een incident
 • Monitoring van het aantal incidenten met verzuim van medewerkers tot gevolg teneinde de impact in te kunnen schatten en nog meer maatregelen te kunnen treffen
 • Aanvullende trainingen waar nodig, over weerbaarheid en omgaan met groepen

Om ook onze medewerkers meer bewust te maken van de activiteiten die rondom de zorg voor veiligheid worden ondernomen, zal er op een aantal manieren worden gecommuniceerd.
Op het medewerkers portaal zullen de maatregelen voor iedereen inzichtelijk worden gemaakt. Via de teamleiders van de verschillende locaties zal in een werkoverleg de maatregelen worden besproken en de instructies en protocollen nog eens onder de aandacht worden gebracht.

In deze communicatie zal ook duidelijk worden gemaakt dat indien je onveiligheid ervaart in je werk er een meldpunt is zodat er over gesproken kan worden maar ook inzichtelijker wordt of er specifieke locaties zijn waar medewerkers zich onveilig voelen. “

Het leek ons goed om jullie hierover te informeren. Laat het ons weten als je je herkent of juist niet in wat hierboven staat. Wat gaat goed, wat niet, wat kan beter, wat moet anders. Laat het ons weten; wij nemen dat op met Trigion. Je kunt mij altijd mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Samen zorgen we er voor dat er gewaakt wordt over jouw baan en jouw veiligheid!

Met vriendelijke groet
Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Beveiliging
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 – 20 47 18 88

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid