Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Vakantie-uren particuliere beveiliging

Verrekening van vakantie-uren. CNV Vakmensen krijgt veel vragen over de verrekening van de vakantiesaldi. In deze nieuwsbrief leggen we je uit welke afspraken we hebben gemaakt. Controleer daarmee zelf of het klopt bij jou.

In de cao vanaf 2/1/2017 hebben we afgesproken dat je weer onregelmatigheidstoeslag krijgt tijdens verlof. De meeste beveiligers hebben nog een saldo aan verlofuren staan (dat zijn uren die je bijvoorbeeld in 2015 en 2016 hebt opgebouwd). In die periode was er geen recht op ORT tijdens verlof, maar als je nu verlof opneemt, heb je recht op ORT. In 2013, toen de ORT tijdens verlof werd afgeschaft, heeft er ook een herberekening plaatsgevonden. Iedereen kreeg er toen extra vakantie-uren bij, omdat de saldi moesten worden omgerekend naar verlofuren zónder ORT. We hebben afgesproken dat de herberekening nú op dezelfde manier (maar dan precies omgekeerd) moet plaatsvinden. 

Hoe vindt de berekening plaats?
Je saldo aan vakantie-uren wordt herberekend/omgezet in een waarde in geld. Vervolgens wordt gekeken naar de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag over 2016 (van loonperiode 1/2016 tot en met 13/2016). Daarna wordt het oorspronkelijke saldo aan vakantie (in geld) gedeeld door het uurloon plús de gemiddelde ORT. Op die manier krijg je het nieuwe saldo aan verlofuren. Als je verlof opneemt, ontvang je het basissalaris plús de gemiddelde ORT over de afgelopen 52 weken.

Een voorbeeld:
Stel je hebt nog 100 verlofuren staan op 1 januari 2017. Je uurloon is € 14,00. De waarde in geld van je vakantiesaldo is
€ 1400,00. Je hebt in 2016 gemiddeld 10% onregelmatigheidstoeslag gehad. Als je verlof gaat opnemen, heb je recht op je uurloon plus je ORT, in dit voorbeeld € 14,00 plus € 1,40 = € 15,40.

Je deelt de oorspronkelijke waarde van je vakantiesaldo (1400 euro) door het uurloon inclusief ORT (15,40). Het resultaat is dat je vakantiesaldo dan 90,9 = 91 uur is.  

Met deze herberekening heb je alleen dit jaar te maken en alleen als je nog een saldo aan verlofuren had staan.

Een andere cao-afspraak die al in de cao stond, is het feit dat nog openstaande vakantiesaldi niet worden geïndexeerd (dus niet worden verhoogd met de overeengekomen loonsverhoging). Kijk bij de meestgestelde vragen in de cao >

In onze nieuwsbrief over de cao van 12 januari jl. hebben we al geprobeerd om dit aan je uit te leggen. We hopen dat het met deze nieuwsbrief duidelijker voor jullie is geworden. Heb je toch nog vragen, neem dan contact met ons op via a.bulsink@cnvvakmensen.nl of via info@cnvvakmensen.nl

Samen met de kaderleden van CNV Beveiliging ben ik druk bezig met de voorbereidingen van het cao-overleg dat later dit jaar moet plaatsvinden. Elke dag opnieuw werken we hard aan jouw arbeidsvoorwaarden. 

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Beveiliging
E.: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M.: 06 20 47 18 88

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid