Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Securitas belt CNV Vakmensen over situatie Arnhem

Eerder deze week ontving je onze Nieuwsbrief over de gesprekken die door Securitas, in Arnhem (maar ook elders?) zijn gevoerd in het kader van de Sector Optimalisatie. In die Nieuwsbrief schreven we dat wij niet waren geïnformeerd. Na enig aandringen werden we vandaag gebeld.

Te laat geïnformeerd
We hebben met nadruk laten weten dat we niet gecharmeerd zijn van het feit dat wij niet door Securitas zelf zijn geïnformeerd. Ook hebben we aangegeven dat wij dat in de toekomst anders willen zien.
Wij hebben Securitas gewezen op de afspraken zoals we die in de cao hebben gemaakt met betrekking tot wijzigingen, maar CNV Vakmensen vindt dat ook zonder die afspraken het in volwassen verhoudingen zo zou moeten zijn dat we tijdig worden bijgepraat. Dan kunnen we namelijk tijdig, mede namens jou, bespreken wat goede oplossingen zouden kunnen zijn.

Te veel medewerkers voor te weinig uren
Zoals inmiddels bekend, zijn er teveel beveiligers in dienst voor het aantal contracten op dit moment. Bovendien willen opdrachtgevers vaak geen 8-uursdiensten, maar 6- of 6½-uursdiensten. Wanneer daar fulltimers op worden ingezet, krijgen die te maken met ‘leegloop’ en komen ze niet aan hun contractsuren.
Om die reden voert Securitas nu met alle mobile-beveiligers in Arnhem die (bijna) fulltime in dienst zijn, gesprekken. Daar kun je van alles van vinden, en dat doen wij dan ook. Het is vreemd (en gemakkelijk) om het probleem van het teveel aan mensen alleen bij de (bijna)fulltimers neer te leggen.

Vrijwillig
Aan ons is bevestigd dat het beslist niet zo is dat medewerkers gedwongen zijn om in te gaan op het aanbod van Securitas! Dus laat je op geen enkele manier onder druk zetten om een beslissing te nemen die je niet wilt nemen.
Wij hebben gezien dat er aan medewerkers een beëindigingsovereenkomst is overhandigd. Als je akkoord gaat met die overeenkomst, dan ben je dus ook akkoord met het feit dat het dienstverband tussen jou en Securitas wordt beëindigd. Je krijgt een vergoeding, maar dat is hooguit de wettelijke transitievergoeding waarop je toch al recht hebt bij ontslag.

Volgens Securitas kan worden gesproken (onderhandeld) over de hoogte van het bedrag, maar dat is niet wat we van jullie hebben teruggekregen. Nogmaals: volgens Securitas is het allemaal vrijwillig en je wordt nergens toe gedwongen. Laat je dus ook niet dwingen, maar neem contact met ons op als je vragen hebt. 

Reorganisatie of niet
Volgens Securitas is er geen sprake van reorganisatie, volgens ons wel. In ieder geval is het zo dat als de vrijwillige optie te weinig oplevert, er daarna mogelijk wél sprake volgt van gedwongen ontslag. In dat geval echter, moet men zich houden aan de regels die daarvoor gelden. Er is een positief advies nodig van de ondernemingsraad en de wettelijke regels voor het bepalen van de boventalligheid moeten worden nageleefd (afspiegeling).

Een voorbeeld
Stel je voor dat er mensen moeten worden ontslagen. Dan worden er voor de uitwisselbare functies leeftijdsgroepen gemaakt van steeds 10 jaar. Er wordt bepaald hoeveel mensen er per leeftijdsgroep uit zouden moeten. En daarna geldt dat degene met het kortste dienstverband in die leeftijdsgroep het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Ben jij dat? Dan moet Securitas de opzegtermijn in acht nemen en heb je recht op de wettelijke transitievergoeding.

Advies
We kunnen ons voorstellen dat het je duizelt en dat het ingewikkeld is om te bepalen wat je doen moet. Als lid van CNV Vakmensen kun je altijd terugvallen op ons. Wij houden de vinger aan de pols en zorgen dat jouw belang voldoende in het oog wordt gehouden.

Erik Maas
bestuurder

M 06 51 60 2145
E e.maas@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
bestuurder

M 06 20 47 1888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid