Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg Trigion

Enkele weken geleden hebben we weer periodiek overleg gevoerd met Trigion. Via deze nieuwsbrief informeren we je over wat we besproken hebben. Heb je ook punten die aan de orde moeten komen? Mail ze via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

CNV Beveiliging werd vertegenwoordigd door beveiligers Graddus ter Veen & Johan Bakker, vergezeld door bestuurder Aletta Bulsink.

We bespraken de volgende punten:

 • Intrekken diensten en niet uitbetalen van 3 uur
 • Problemen met forwardplanning
 • Verschuivingen zonder overleg
 • Meldingsprocedure RBO
 • Situatie AZC’s/open brief
 • Mobiele surveillance
 • Eindejaarsuitkering na contractwisseling
 • Overgang onderneming
 • Diploma halen maar pas wordt niet aangevraagd

In de cao is bepaald dat je recht hebt op 3 uur loon als een aangezegde dienst wordt ingetrokken. Wij hoorden dat mensen bang zijn om dat recht te claimen. We maken cao-afspraken om ze na te (laten) leven. Je kunt je melden bij André Roovers van Trigion, maar als je lid bent van CNV Vakmensen kun je ons ook een mail sturen, maar we gaan er vanuit dat je gewoon moet krijgen waar je recht op hebt. En als je dat niet vanzelf krijgt, dan moet je er om kunnen vragen zonder angst voor repressailles. Heb je tóch het gevoel dat het niet kan, stuur ons dan een mail.

Sinds de invoering van forwardplanning krijgen we steeds vaker klachten over (te) zware roosters. We hebben de indruk dat de grenzen van wat mag volgens cao en arbeidstijdenwet worden opgezocht. Laat het ons weten als jij vragen of klachten hebt over je rooster en als je nergens gehoor vindt.

In de cao hebben we ook afgesproken dat er geen verschuivingen in je rooster kunnen plaatsvinden zonder overleg. We weten dat er in de roosters al een percentage verschuivingstoeslag staat en dat er vanuit wordt gegaan dat je wel akkoord bent, en als jij dat oké vindt, dan is dat prima, maar weet dat het in de cao anders is afgesproken. Je werkgever moet met je overleggen en je vragen of je akkoord bent met de verschuiving. Zo ja, dan krijg je de verschuivingstoeslag. Zo nee, dan kun je 8x in een periode van 12 maanden worden gedwongen (maar daarna niet meer en staat je rooster dus vast!).

Medewerkers bij RBO namen contact met ons op omdat zij verplicht werden om zich een uur voor aanvang dienst te melden zonder dat zij daarvoor betaald werden. Wel stond er een straf op niet of te laat melden. Wij hebben gevraagd of Trigion hiervoor instemming heeft gekregen van de or. Dat bleek niet het geval te zijn. En dus mag het niet. Trigion heeft de meldprocedure ingetrokken en ons laten weten er van uit te gaan dat de beveiligers zich houden aan de regels en op tijd op hun werk zullen zijn.
Er is dus geen verplichting om je een uur van te voren te melden als je werkt bij een RBO.

In december hebben we Ellen Groenewoudt een open brief gestuurd waarin we onze zorgen hebben geuit over de situatie waarin beveiligers moe(s)ten werken bij de AZC’s. De situatie werd steeds grimmiger en de beveiligers voelden zich steeds minder veilig. Onlangs hebben we nog een keer met concrete voorbeelden aangegeven wat er speelt. Het is ook goed dat de beveiligers zelf kunnen vertellen waar ze elke dag mee te maken krijgen; we kunnen ons niet helemaal aan de indruk onttrekken dat daar niet altijd zicht op is.
Er is inmiddels een BOT-team opgericht. We hebben gevraagd om een gesprek met de klantdirecteur.
Het contract met de AZC’s is verlengd.

Mobiele surveillanten uit Zuid-Holland uitten hun bezorgdheid over een mogelijke overname. Zij hadden het gevoel dat hun werk klaar gemaakt werd voor verkoop. Aan ons is verteld dat er geen plannen zijn om MS te verkopen. De oorzaak van de onrust werd wel herkend. Wij gaan er vanuit dat dat wordt opgepakt.

We hebben een aantal keren te maken gehad met contractwisselingen waarbij later onduidelijkheid ontstond over welke werkgever nu precies de eindejaarsuitkering zou moeten betalen en over welke periode. We hebben dit steeds van keer tot keer aangekaart en opgelost, maar het blijkt dat werkgevers het hier ook niet met elkaar over eens zijn. Voor ons is het duidelijk: de werkgevers regelen het maar met elkaar. Als werknemer mag je er geen last van hebben. Jij hebt gewoon recht op de eindejaarsuitkering als je op 31 december van enig jaar in dienst bent.
Loop je hier tegenaan? Laat het ons weten.

Er hebben zich een aantal (grote) contractwisselingen voorgedaan en wij hebben geconstateerd dat we daarover niet of slecht worden geïnformeerd, ondanks wat daarover in de cao staat. We blijven er op hameren dat de cao op dit punt ook wordt nageleefd, maar we hebben daarbij ook de informatie van jullie nodig. Mail ons dus!

We kregen meldingen dat er in Noord-Holland sprake van was dat collega’s hun diploma haalden en dat er vervolgens moeilijk werd gedaan over het aanvragen van de grijze pas, waardoor er onzekerheid ontstond over contractverlenging en de hoogte van het loon. Dat kan natuurlijk niet. Als je je diploma hebt gehaald, heb je recht op het loon dat daarbij hoort!

Zoals je ziet, komt er veel over tafel; allemaal zaken waarover jullie ons benaderen. Blijf dat doen! Samen kunnen we er voor zorgen dat het steeds beter gaat.

Het volgende periodiek overleg is gepland op 18 mei aanstaande.

Natuurlijk probeer je eerst zelf je zaken te regelen en op te lossen, maar als dat niet lukt, dan staat CNV Vakmensen voor je klaar. Je kunt ons altijd mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl


Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid