Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg met G4S

Elke 3 à 4 maanden bespreken we met G4S de zaken die bij G4S spelen. Afgelopen week hebben we ook weer een dergelijk overleg gevoerd. Via deze nieuwsbrief praten we je bij over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Ziekteprotocol
Eind 2015 heeft G4S een nieuw ziekteprotocol ingevoerd. Omdat we verbaasd waren over de toonzetting, de gekozen woorden en insteek van het protocol heeft CNV Beveiliging hierover al in het voorjaar van 2016 vragen gesteld aan G4S. Omdat antwoorden uitbleven en er niets veranderde, hebben we in de zomer van 2016 ons commentaar in een brief met 26 commentaarpunten gestuurd aan G4S. De discussie tussen G4S en CNV ging vervolgens een juridische kant op en werd steeds onaangenamer.

Ons commentaar komt er in het kort op neer dat we vinden dat het huidige protocol een grote mate van wantrouwen in zich draagt. Termen als ‘het aanvragen van ziekteverlof’ (terwijl je je gewoon ziekmeldt) en ‘vrijstellen van werk’ (je bent gewoon ziek) dragen daar aan bij. Daarnaast lijkt het erop alsof leidinggevenden bepalen of je wel of niet ziek bent.
Voor alle helderheid: het is de bedrijfsarts die bepaalt of je ziek bent of niet en in hoeverre je nog kunt werken.

G4S heeft toegezegd nog eens kritisch naar het protocol te kijken en na te denken over het aanpassen van termen als ‘ziekteverlof’. In de cao particuliere beveiliging en in die van AS zijn afspraken gemaakt over je inkomen bij ziekte. De tekst in het protocol suggereert dat het ook anders kan, en ook daar wordt nog eens naar gekeken.

Gelukkig is G4S met ons van mening dat als je je ziek meldt, dan ben je ziek. De intentie is niet om zieke medewerkers te treiteren.
In het afgelopen jaar hebben we een aantal keer te maken gehad met leden waar het loon van werd ingehouden omdat ze zogenaamd ‘ongeoorloofd afwezig’ waren, omdat ze zich niet volgens de regels van het protocol ziek zouden hebben gemeld. Inmiddels zijn die zaken hersteld, maar het is vervelend dat je als je ziek bent, je ook nog daarmee bezig moet houden.
Heb je klachten over hoe er met jou en je ziekmelding wordt omgegaan, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon of/en privacy-officer. Hun namen zijn te vinden op Insight.
Als vakbondslid kun je je natuurlijk ook altijd melden bij ons via info@cnvvakmensen.nl.

Rooster week 46
We kregen klachten over het feit dat het rooster niet op donderdag maar pas op vrijdag werd gepubliceerd. Onze gesprekspartners wisten van niets. Wij hebben hen gewezen op de bepalingen in de cao pb als het rooster te laat wordt gepubliceerd.

Loonstrook
Op jullie loonstrook staat sinds dit voorjaar een kopje ADV/DDW. Hier staan de uren die je hebt gewerkt op een doordeweekse feestdag en waarvoor je op grond van de cao compensatie krijgt (deze uren horen te worden bijgeschreven bij je verloftegoed).

Een aantal werkgevers, waaronder G4S, vindt dat je over die compensatie geen recht hebt op de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. Er is inmiddels een beveiliger die deze vraag heeft voorgelegd aan de sociale commissie. Wordt vervolgd.
In de cao is bepaald dat je je verlofsaldo op je loonstrook moet hebben staan. ADP schijnt dat niet te kunnen verwerken, maar cao-afspraken maken we niet voor niets.

Meer weten of meedenken?
Je vindt ons op jeachterban.nl, de online community van CNV Vakmensen voor beveiligers, op facebook, twitter, via actieve leden binnen G4S en natuurlijk kun je ook altijd nog mailen.

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Beveiliging
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Beveiliging
M: 06 51 60 21 45
E:  e.maas@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid