Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nabetaling vakantietoeslag I-SEC

I-SEC heeft de bonden laten weten dat is gebleken dat er een fout is geslopen in de uitbetaling van vakantietoeslag over het structurele overwerk conform cao in de achterliggende jaren. Dit wordt gecorrigeerd voor de medewerkers die hiermee te maken hebben gehad en voor wie het geldt.

In de cao is afgesproken dat vakantietoeslag ook over structureel overwerk dient te worden berekend en betaald. Dit is helaas niet gebeurd. Na overleg met de Ondernemingsraad en de bonden gaat I-SEC dit alsnog nabetalen. Het blijkt om ca. 70 medewerkers te gaan die structureel overwerk hebben verricht in de afgelopen jaren. Structureel overwerk is volgens de cao het aantal uren dat tenminste gedurende 10 van de 13 periodes op jaarbasis bij dezelfde werkgever is overgewerkt. Om te bepalen of er sprake is van structureel overwerk is per medewerker gekeken naar de 5 jaar voorafgaand aan mei 2015, of korter als je korter in dienst was. Langer dan 5 jaar kan niet wegens de termijn die de wet stelt aan een vordering van een werknemer op loon.

Per medewerker die hieraan voldoet is vervolgens gekeken naar de loonstroken en uitgerekend om hoeveel uur het gaat. En vervolgens ook wat de hoogte is van het te betalen vakantiegeld. Dit laatste is gebeurd tegen het salaris in dat betreffende jaar. Over dit bedrag is ook een rente gerekend die medewerkers ook krijgen; dit is een rente die de wet stelt bij het betalen van achterstallig loon. Het zo tot stand gekomen bedrag wordt met de betaling van november 2015 betaald.

Bezwaar

Als je dat wilt, kun je een berekening opvragen van het bedrag, zodat je kunt zien hoe het tot stand is gekomen. Als je daarover vragen hebt, kun je terecht bij iemand van de Finance afdeling voor een toelichting. Ben je het er niet mee eens, kun je binnen 6 weken na ontvangst van de berekening bezwaar maken. Wij denken dat I-SEC hiermee een nette oplossing biedt. Natuurlijk zijn wij wel benieuwd of de praktijk van betalen dat uiteindelijk ook uitwijst. Heb je vragen of kom je er na overleg met I-SEC niet helemaal uit, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze adviseurs van het Persoonlijk Advies Centrum staan voor je klaar via info@cnvdienstenbond.nl of per telefoon 023-5651052.

Overleg

Op 29 oktober is er een overleg geweest tussen I-SEC, vakbonden en Ondernemingsraad. Daarin hebben we het gehad over de huidige situatie op Schiphol en dan met name specifiek binnen I-SEC. Na opstartproblemen lopen veel zaken inmiddels beter, maar er zijn nog aandachtspunten. Zo zijn er nog wat technische mankementen. Deze moeten gemeld worden aan AAS, maar kunnen niet leiden tot individuele waarschuwingen aan medewerkers. Als dat wel gebeurt, kan dit gemeld worden bij de directie of P&O van I-SEC!

Jaarrooster en verlof

I-SEC werkt met een jaarrooster en verzoekt mensen dan ook hun verlof zo vroeg mogelijk aan te vragen. De insteek van de planning is dat vroeg aangevraagd verlof wordt toegekend. Door ondercapaciteit is het afgelopen jaar, met name in de zomer, niet veel 1-daags verlof goedgekeurd. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en I-Sec gaat dan ook meer ruimte reserveren voor kort verlof.

Statijden

Er geldt een maximale statijd van 150 minuten conform cao. Door ondercapaciteit en de nodige opstartproblemen is plannen tegen de maximale statijd wel voorgekomen. Uiteraard vinden medewerkers het niet erg om een paar minuten langer te staan als aflossing onderweg is, maar communiceren is hierbij wel belangrijk. We hebben daar dan ook aandacht voor gevraagd. Hierbij is ook de bezetting door vrouwen een belangrijk aandachtspunt. Er zijn helaas niet genoeg vrouwen beschikbaar. Er wordt hard geworven voor nieuwe vrouwelijke collega’s, maar tot die tijd is communicatie zeker een issue.

Werkdruk

De werkdruk loopt op, zo horen wij van medewerkers. Er wordt door I-Sec wel veel gedaan; zo zijn er nieuwe trainingen voor de X-Ray kijkers, moet de afstemming tussen kijker en uitpakker beter en zal er vanuit AAS ook betere instructies moeten komen. De komende tijd zal door I-SEC stevig worden ingezet om iedereen weer opnieuw te instrueren en te kijken naar de werkwijze waar dingen anders of beter kunnen.

Omstandigheden

De omstandigheden blijven op sommige plekken nog een aandachtspunt. Vertrek 1 en 2 zijn een zorgpunt vanwege de temperatuur. Ook wordt er een oplossing gezocht voor kleding voor collega’s die buiten werken en die nog geen geschikte jas hebben. Ook aandachtspunt blijven de lounges die nog gebouwd moeten worden en waar dus nog geen gebruik van kan worden gemaakt. Dit zijn ook punten die AAS moet oppakken. Als het niet snel opgepakt of opgelost wordt, is het wellicht weer tijd voor een gesprek met AAS. We houden je op de hoogte!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid