Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden G4S AS gaan stemmen

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao G4S AS. In deze Nieuwsbrief zullen we dit resultaat toelichten. Dat doen we zodat je een duidelijk beeld kunt krijgen van het resultaat. Met dat beeld voor ogen mag je als vakbondslid besluiten of je het bereikte resultaat steunt of niet.

Het is duidelijk dat we niet alle eisen van de leden hebben binnengehaald. Wel zijn er op alle terreinen stappen en stapjes vooruit gezet. Dat beschouwen wij als onderhandelingsdelegatie als winst. Bij het beoordelen van wat er nu op tafel ligt kan het niet duidelijk genoeg gezegd worden, het zijn de leden van onze vakbond die bepalen of het resultaat een akkoord wordt.

We horen regelmatig dat er weinig vertrouwen is dat de directie de afspraken ook daadwerkelijk gaan uitvoeren zoals afgesproken. De directie heeft ons verzekerd met elkaar te werken aan onderling vertrouwen, daaraan zullen we hen houden. Gebeurt dat onverhoopt niet, dan weet de directie welke vakbondskracht jullie kunnen ontwikkelen. De bijgevoegde toelichting op het resultaat hebben we met de directie van G4S AS afgestemd. We kunnen er dus zeker van zijn dat daarover geen discussie meer is. Bovendien wordt de uitwerking van wat bijvoorbeeld rond roosters is afgesproken altijd ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Julie beslissen dus of de uitkomst van een werkgroep over roosters wordt doorgevoerd of niet.

De onderhandelingsdelegatie en het actiecomité dat bestaat uit jullie collega’s, heeft besloten dat het behaalde resultaat goed genoeg is om de acties op te schorten en het resultaat met een positieve grondhouding aan jullie voor te leggen. Maak gebruik van je recht om te stemmen. Stemmen kan via deze link. Lees echter eerst de bijgevoegde afspraken en de toelichting daarop en kom dan tot een oordeel over het totale pakket. Je stemt dus over het totale pakket. Je stemt alleen over wat er staat. Wat er niet staat blijft onveranderd in de bestaande cao staan.

Aletta Bulsink, Erik Maas
Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid