Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden beveiliging wijzen eindbod werkgevers af

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de stemming over het eindbod voor de Cao Particuliere Beveiliging. CNV Beveiliging heeft het eindbod aan jullie toegelicht met een onderbouwing en verschillende berekeningen waarmee de waarde van het eindbod voor jullie inzichtelijk is gemaakt. Ook heb je de afgelopen weken kunnen stemmen. Massaal hebben jullie laten weten dat jullie de mening van de vakbonden delen en dat jullie het eindbod volstrekt onvoldoende vinden.

Op zaterdag 19 december jl. hebben wij en de andere bonden een brief ontvangen van De Nederlandse Veiligheidsbranche; daarin worden we uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het eindbod. De werkgevers geven aan dat er in de uitleg van ons naar de leden verschillende dingen niet juist zijn. Wij denken dat wij het eindbod wél correct aan jullie hebben voorgelegd en uitgelegd, maar we staan uiteraard open voor een gesprek over de interpretatie van het eindbod. Een oplossing in een dreigend cao-conflict is het beste te bereiken in een goed gesprek; van die route wordt iedereen beter. We hopen dat werkgevers ons ook met dat idee in het achterhoofd hebben uitgenodigd.

Overleg

Net als veel werknemers geloven wij dat je de meeste kans hebt om je succes te bereiken via overleg, maar als het niet anders kan, dan gaan we het conflict niet uit de weg. Daarom en om redenen van zorgvuldigheid gaan we in op de uitnodiging van de werkgevers. Omdat je, als je actie wilt voeren voor een betere cao, alle mogelijkheden volledig benut moet hebben; je moet echt uitgepraat zijn. 

Natuurlijk houden we je op de hoogte

Vanzelfsprekend houden we je als lid op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat doen we met Info’s, via onze Facebookpagina (CNVBeveiliging) en Twitter (#cnvbeveiliging).

Vragen?

Voor vragen zijn we per mail bereikbaar via info@cnvvakmensen.nl. Uiteraard kun je je onderhandelaars Debbie Ritsma en Aletta Bulsink ook rechtstreeks bereiken via d.ritsma@cnvvakmensen.nl en a.bulsink@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid