Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Kwartaaloverleg G4S en de bonden

Op 5 juli 2017 vond in Amsterdam Zuidoost het tweede kwartaaloverleg tussen G4S en de bonden plaats.

CNV Vakmensen kreeg signalen dat verschillende beveiligers weinig binding hebben met het object, de klanten en collega's. We hebben dit met G4S is besproken en er zullen hier centrale afspraken over komen. G4S gaf aan dat zij de waarden van G4S op zoveel mogelijke manieren delen met alle beveiligers. CNV Vakmensen heeft daarnaast meerdere malen vernomen dat klanten niet weten wanneer er uitzendkrachten werken.

CNV Vakmensen heeft de volgende aandachtspunten bij G4S besproken:

Ziekteprotocol van G4S

Als beveiliger zou je bij G4S ziekteverlof moeten aanvragen en dan zou je wel of niet toestemming van je leidinggevende krijgen. CNV Beveiliging vindt dat raar. Als je ziek bent, ben je ziek. Een arts kan bepalen of je je al dan niet terecht ziek hebt gemeld, maar je leidinggevende niet.

G4S heeft aangegeven het principe van “ziek = ziek” te hanteren. Daarnaast is het contact van de werkgever met de werknemer hier van groot belang. Vooral bij leidinggevenden op de werkvloer ontstaan soms problemen. De dialoog tussen de beveiliger en de leidinggevende hoort centraal te staan bij ziekte, daarnaast kan de bedrijfsarts altijd ingeschakeld worden. Het ziekteverzuim ligt nu rond de 7%. Langdurige zieken zijn het probleem volgens G4S.

Over de uitvoering van het ziekteprotocol verschillen de meningen nog tussen de bonden en G4S. CNV Beveiliging heeft vorig jaar uitgebreid commentaar gegeven op het ziekteprotocol. G4S gaf aan dat de communicatie tussen de direct leidinggevende en de werknemer het belangrijkst is. CNV Vakmensen zal nog met een reactie komen over de uitvoering van het ziekteprotocol.

Overleg Schiphol en de beveiligingsbedrijven

Vorige week vond overleg plaats met Schiphol en de beveiligingsbedrijven. Als je op Schiphol werkt, krijg je daarover één dezer dagen een aparte Nieuwsbrief. Daarin staat bijvoorbeeld ook informatie over het zomerprotocol met betrekking tot de kleding.

Verlofdagen

CNV Vakmensen heeft bij G4S gevraagd hoe G4S omgaat met de stuwmeren aan verlofdagen. Kun je deze opnemen? CNV Vakmensen ontving diverse signalen dat er veel onvrede is over het indienen van verlofaanvragen op de tijd dat de werknemers dit willen. In het gesprek tussen leidinggevende en beveiliger kan dit in eerste instantie het beste besproken worden. De beveiligers hebben minimaal 20 wettelijke dagen die zij op moeten nemen volgens de cao. G4S gaf aan dat aan het begin van het jaar het beste een plan gemaakt kan worden hoe het verlof ingepland kan worden voor het gehele jaar.

Roosters

We hebben roosters gezien waarin dienst onbekend staat. Dat is niet in overeenstemming met de cao. In de cao staan diensten en tijdvakken. We zien ook wel eens roosters met locatie onbekend. Daar zijn we geen voorstander van; het is immers belangrijk dat je weet waar je moet werken, zodat je je daar ook op voor kunt bereiden en zodat je bijvoorbeeld ook weet hoe ver je moet reizen.

Heb jij vragen over je rooster, neem dan contact op met onze individuele belangenbehartigers via info@cnvvakmensen.nl 

Seniorenregeling

Ben je 57 jaar of ouder? Wees je er dan van bewust dat je recht heb op de seniorenregeling volgens art. 80 van de cao. Dit moet je alleen wel zelf aangeven als werknemer bij G4S. G4S zet deze regeling niet automatisch aan voor haar werknemers die de desbetreffende leeftijd hebben behaald.

De cao is op dit punt niet super helder. Wíj vinden dat je werkgever gewoon uit zichzelf moet geven waar je recht op hebt, maar blijkbaar wil G4S dat jij expliciet laat weten dat je een beroep doet op de bepalingen uit art. 80. We kunnen daar lang over bakkeleien; handiger is het als jij de regie neemt en het meldt. Dat G4S dan art. 80 helemaal wel moet toepassen, staat dan buiten kijf.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E:  e.maas@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid