Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Gesprek met G4S AS over de roosters

De roostersystematiek heeft veel teweeggebracht. Naar aanleiding van alle vragen die CNV Beveiliging kreeg, drongen we aan op een tussentijdse evaluatie. We hebben de directie een mail gestuurd met daarin onze vragen. Onlangs spraken we daarover.

Formeel is de ondernemingsraad de partij die met jouw werkgever onderhandelt over de roosters en wat daarmee samenhangt. Als er iets veranderen moet, dan willen we je met nadruk verwijzen naar je collega’s in de OR. Zíj zijn in de positie om zaken aan te passen, op te lossen en te veranderen.
Dat neemt niet weg dat wij ons wel degelijk vrij voelen om jouw ervaringen voor het voetlicht te brengen bij je werkgever. En dat deden we in onze mail van begin september.

Lange reeksen werkdagen

We kregen veel klachten over lange reeksen werkdagen, 5-1-5 komt helaas veel voor. En dat terwijl 4-1-4 al als zwaar werd ervaren en we van velen van jullie horen dat bij presentaties zou zijn gezegd dat die niet meer voor zouden hoeven te komen. De ervaring is helaas anders.
Er zijn in ieder geval twee oorzaken voor deze reeksen diensten.

De eerste reden zit in het aantal werkbare dagen in een maand (augustus was een ongunstige maand, want veel werkdagen en slechts 4 weekenden) en het feit dat je in de zomermaanden geen losse verlofdagen en adv mag opnemen. Wil je een keer drie dagen achtereen vrij, dan betekent dat onmiddellijk dat er een lange reeks van diensten volgt. Je hebt geen verlofdag of adv-dag om te zorgen voor meer rust in je rooster en dus loop je vast. Wij hebben gevraagd om meer mogelijkheden te bieden om of losse verlofdagen of adv op te nemen.

Tijdvakken

Ook kregen we veel klachten over tijdvakken die helemaal niet overeen kwamen met wat was aangevraagd. Volgens G4S AS worden de meeste aanvragen gehonoreerd. Dat is dan wel het geval nadat cao-overtredingen en arbeidstijdenwetovertredingen uit de aanvragen zijn gehaald. Er zijn bijvoorbeeld mensen die alleen maar nachtdiensten aanvragen (2-12); een rooster met alleen maar nachtdiensten is in strijd met de arbeidstijdenwet. Wat we zijn tegengekomen, is dat mensen dan diensten in de middag krijgen. Daar hebben ze niet om gevraagd. Wij hebben er bij G4S AS op aangedrongen dat een dienst dan zo dicht mogelijk bij het aangevraagde tijdvak komt te liggen, maar volgens G4S AS gebeurt dat in de praktijk al.

Er zijn ook collega’s die wél helemaal of bijna helemaal het rooster krijgen dat ze willen. Dat is natuurlijk mooi. Zo zou het eigenlijk voor (bijna) iedereen moeten zijn; dat is namelijk de bedoeling van zelfroosteren. Wat we je in ieder geval als tip mee willen geven, is om ook echt alleen die diensten aan te vragen die je ook echt wilt werken. We hebben ook aanvragen gezien, waarbij mensen eigenlijk zo goed als alle dagen ingevuld hadden. Als je dat doet, dan geef je G4S AS alle macht over jouw rooster en dan krijg je wat het bedrijf goed uitkomt, en jou misschien wel niet.
Wees slim en ga anders ook eens te rade bij je collega die wél zijn of haar gewenste diensten krijgt.

Meer uren dan contract

Van parttimers horen we dat ze elke maand meer moeten werken dan het aantal uren waarvoor zij een contract hebben.
G4S AS zegt dat dit komt omdat mensen worden ingeroosterd in 8-uursdiensten. Hierdoor kun je in een maand boven het aantal uren van je contract uitkomen. Je zou ook ingezet kunnen worden in kortere diensten waardoor je vaker op moet komen, maar dat wil je werkgever niet.

Er zijn veel verschillende contracten. In een groot aantal staat dat je ‘gemiddeld . uur per week’ werkt. Dat betekent dat je de ene week meer kunt werken dan de andere. We hebben gezien dat dat kan inhouden dat je aan het begin van de maand nauwelijks werkt en in de laatste twee weken alleen maar. Formeel is dat, hoe ongewenst ook, mogelijk.

Ook zijn er beveiligers met een contract waarin staat dat je een vast aantal uren per week werkt. Het is niet toegestaan om daar dan flexibel mee om te gaan. Deze werknemers kunnen G4S AS houden aan de afspraak dat zij dat vaste aantal uren per week moeten werken.
We winnen advies over de contracten in bij onze juristen. Zodra we je hierover meer kunnen vertellen hoor je dat van ons.

Ziekteverzuim

Ook hebben we stilgestaan bij het ziekteverzuim en de werkwijze van Van Campen Consulting. Volgens G4S AS mag Van Campen niet vragen naar de reden van je arbeidsongeschiktheid. Zij hebben tot taak te kijken wat je nog wel zou kunnen doen. Vragen ze tóch naar je ziekte: meld dat dan bij Manon Waterman!
Vorig jaar al hebben wij bij G4S ons commentaar in 26 punten op het ziekteprotocol aangeleverd. Binnenkort zullen wij reageren op de reactie die we hierop kregen van G4S; we doen dat in samenspraak met onze juristen.

Ruilprotocol

Een grote ergernis is het ruilprotocol, althans de manier waarop daar nu mee omgegaan wordt. Het is niet of nauwelijks mogelijk om verlofdagen op te nemen, ook nu het zomerseizoen (bijna) afgelopen is. Het is heel erg druk op Schiphol en elke keer worden de verwachtingen weer bijgesteld. Dat is natuurlijk mooi, want dat betekent werk, maar je moet toch ook echt in de gelegenheid worden gesteld om verlofdagen op te nemen, al was het maar om even bij te komen van alle hectiek. We horen heel veel over mensen die doodop zijn en het gevoel hebben als een zombie door het leven te gaan. Dat kan natuurlijk niet.
En dan kun je geen verlof opnemen, maar een ander mag ook niet voor jou werken. Ik hoorde vorige maand voor het eerst over de term ‘terugwerken’. Je mag alleen 1 op 1 ruilen, waardoor verlofsaldi blijven staan.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als er te weinig beveiligers zijn, zowel mannen als vrouwen, dan moet G4S daar wat aan doen. Op de huidige manier roofbouw plegen op de medewerkers leidt alleen maar tot meer ziekteverzuim en in ieder geval niet tot plezierig werken.

Enquête

Zoals ik in het begin schreef: of we nu partij zijn bij de roosters of niet, daar waar het gaat om jouw belangen, staan wij op. We adviseren je dringend om mee te doen aan de enquête die de OR binnenkort uit laat gaan. Het is geen anonieme enquête. Desondanks hoop ik dat iedereen toch gebruik maakt van de gelegenheid om zijn of haar stem te laten horen. Tijdens ons overleg met de directie hebben we ook gerefereerd aan de enquête die Rick Verschoor deze zomer had gemaakt en waaruit duidelijk bleek hoe ongelukkig jullie zijn met de huidige roosters. Het gevoel dat daaruit naar voren kwam, was heel duidelijk en moet volgens ons serieus genomen worden. Het beste zou het zijn als jullie op dezelfde manier reageren op de enquête van de OR, want dat is vooralsnog de enige manier om op dit punt gehoord te worden.
Grijp die kans!

Korting op contributie

In de tussentijd blijven wij ook keer op keer aandacht vragen voor de zaken die jullie bezighouden.
Steeds meer beveiligers sluiten zich aan bij CNV Vakmensen. Alleen bij AS hebben we een bijzondere actie. Worden er vóór 1 februari meer dan 30 mensen lid van de bond, dan kan de korting op de contributie oplopen tot wel een jaar lang 50% korting. Wil je meer weten? Kijk op onze website.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid