Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Dankzij acties toch cao-resultaat voor beveiligers

De acties in de beveiliging hebben gewerkt! Vannacht hebben wij met de werkgevers een resultaat bereikt over een nieuwe cao, voor maar liefst vijf jaar. De lonen gaan omhoog – ook dit jaar al – en de werkdruk omlaag. Wat hebben we precies afgesproken?

Met de acties van afgelopen maanden is de druk op de werkgevers flink opgevoerd. Dankzij jullie inzet zijn wij in staat geweest om voor een lange periode goede afspraken te maken: een cao van 5 jaar, die perspectief en duidelijkheid biedt. Alles bij elkaar gaat het om een forse verbetering van arbeidsvoorwaarden, zowel op het gebied van inkomen, werktijden als pensioen. Het werk van beveiligers wordt serieus genomen en beter beloond!

Binnenkort krijg je de volledige tekst toegestuurd en kun je als lid van CNV Vakmensen stemmen over het resultaat. Hieronder lees je de belangrijkste afspraken.

Lonen omhoog

Dit jaar krijg je tóch een loonsverhoging, de nullijn is van tafel! Over een periode van vijf jaar (1 juli 2018 tot 1 juli 2023) krijg je een loonsverhoging van in totaal 13,25%, als volgt verdeeld:

•    1,5% in 2018 (per loonperiode 13)
•    1,75% in 2019 (per loonperiode 5)
•    2,5% in 2020 (per loonperiode 1)
•    2,5% in 2021 (per loonperiode 1)
•    2,5% in 2022 (per loonperiode 1)
•    2,5% in 2023 (per loonperiode 1)

Om er zeker van te zijn dat je salarisverhoging niet worden ingehaald door de inflatie, is afgesproken dat de jaarlijkse loonstijging in de periode 2020-2023 minimaal 2,5% bedraagt. Als de inflatie hoger uitvalt, wordt die gevolgd.

Betere roosters

Er komen betere roosters. De werkdruk gaat omlaag, er komt meer rust en voorspelbaarheid. Daar gaan we de komende tijd, met hulp van een roosterspecialist, aan werken. De nieuwe roostersystematiek moet begin 2020 ingaan.

Daarnaast is nu al vastgelegd dat vanaf 2023 de maximale arbeidstijd per periode van vier weken teruggaat van 152 naar 144 uur. Dat betekent dat je vanaf dat moment dus minder gaat werken voor hetzelfde geld. Omgerekend is dat – los van de afgesproken loonsverhoging – een flinke salarisverbetering.

Beter pensioen

De pensioenregeling wordt verbeterd. Met hulp van externe deskundigen werken we aan een nieuwe regeling, die garanties biedt voor een beter pensioen. CNV Vakmensen is hier nauw bij betrokken en zal de komende periode ook de leden hier actief in meenemen.

Investeren in scholing

In de onderhandelingen hebben wij ook aangedrongen op het belang van scholing. Daar komt geld voor beschikbaar, via een subsidieregeling. Je krijgt meer mogelijkheden voor scholing, zowel voor werk binnen als buiten de branche. CNV Vakmensen werkt met de leden een plan uit, dat erop is gericht om werknemers meer mogelijkheden te geven om aan de eigen ontwikkeling te werken.

Flex en vast

Verder zijn afspraken gemaakt over de verhouding flex-vast. Minimaal 80% van de beveiligers in een bedrijf moet een contract hebben voor onbepaalde tijd. Dat is belangrijk. Een vast contract biedt beveiligers duidelijkheid en zekerheid. We willen dat bedrijven ook op die manier laten zien dat ze in hun werknemers willen investeren.

Waarom zo’n lange looptijd?

Een cao voor 5 jaar is uitzonderlijk. Door te kiezen voor zo’n lange looptijd, garanderen we duidelijkheid en stabiliteit in de sector. De werkgevers weten waar ze aan toe zijn, en kunnen hier in de – vaak langlopende – contracten met opdrachtgevers rekening mee houden. Tegelijkertijd zijn jullie de komende jaren verzekerd van een goede loonsverhoging én de garantie dat de werkdruk omlaag gaat.  

Wat vind jij ervan?

Natuurlijk zijn wij benieuwd wat jullie ervan vinden. Binnenkort krijg je het cao-resultaat toegestuurd. Als je nu al een vraag of opmerking hebt, kun je reageren via Je Achterban of rechtstreeks met mij contact opnemen.

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid