Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Chubb F&S: geen akkoord over sociaal plan

Op 14 december hebben wij de leden gevraagd wat zij vonden van het concept sociaal plan dat door Chubb Fire & Security is voorgesteld. Het antwoord van de leden was dat zij de aangeboden vergoeding te mager vonden. Daarop hebben wij Chubb F&S gevraagd of een hogere vergoeding mogelijk was.

Sociaal plan – vergoeding te mager
In het concept sociaal plan staat dat wanneer een medewerker wordt ontslagen deze medewerker de transitievergoeding krijgt. Dat is het wettelijk minimum bij een individueel ontslag.

Bij de introductie van de transitievergoeding is afgesproken dat, wanneer er een ontslagronde gaat plaatvinden, er onderhandeld kan worden over de hoogte van de ontslagvergoeding. 

Na de vergadering hebben wij Chubb F&S geïnformeerd dat de leden niet akkoord gaan met het concept sociaal plan en dat de ontslagvergoeding omhoog moet willen de leden kunnen instemmen met het sociaal plan. Zie onze brief aan Chubb F&S aan het einde van deze nieuwsbrief.

Reactie Chubb F&S
Dinsdag 20 december hebben wij van Chubb F&S te horen gekregen dat men niet kan instemmen met een ontslagvergoeding van 1,8 x de transitievergoeding. Chubb F&S gaat het concept sociaal plan nu voorleggen aan de OR en vragen of zij dit sociaal plan willen tekenen.

Geen sociaal plan, hoe nu verder?
Nu wij geen akkoord kunnen bereiken over een sociaal plan gaat het overleg op 22 december niet door. Chubb F&S zal het concept sociaal plan nu verder uitwerken en dit (wel of niet met een handtekening van de OR) aan de individuele medewerkers aanbieden.

Omdat het geen sociaal plan is dat is afgesloten met vakbonden hebben medewerkers die ontslagen worden de ruimte te onderhandelen over een betere vergoeding.

Wanneer je ontslagen wordt, teken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst. Laat je goed voorlichten (door je vakbond of een jurist) voordat je ergens mee akkoord gaat.


OR
Tijdens de ledenvergadering is er kritiek geweest op de communicatie vanuit de OR. Daar hebben wij ook aan toe bijgedragen. Onze excuus daarvoor. Het was een ledenvergadering en niet bedoeld om de OR af te vallen.

Van de OR hebben wij begrepen dat zij wel communiceren met de medewerkers (via de OR Flits). Wel kunnen wij de vraag stellen over zender en ontvanger. Wanneer de OR van mening is dat zij wel communiceren maar de medewerkers dat niet zo beleven, is het misschien goed om te kijken hoe de communicatie verbeterd kan worden.

Hoe nu verder?
Ben je lid van de vakbond en krijg je te horen dat je boventallig bent en men wil je ontslaan, meld je dan zo spoedig mogelijk bij je vakbond. Zij zullen je verder helpen.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Ondanks alle onzekerheid wensen wij jou en je naasten hele fijne feestdagen en een goed 2017 toe.

 

Dolf Polders                                                      Silvia Kaas
Bestuurder CNV Vakmensen - Industrie           Bestuurder FNV Metaal      
E: D.Polders@cnvvakmensen.nl                       E: silvia.kaas@fnv.nl 
M: 06 51 60 20 50                                             M: 06 83 94 07 98   

--------------------------------------------------------------------------------------

Geachte mevrouw Van Riet, beste Goof,
Zoals al telefonisch medegedeeld hebben onze leden op woensdag 14 december het voorgestelde sociaal plan (versie 2) afgewezen. Ze vinden de aangeboden vergoeding van 1 x de transitievergoeding te laag. We hebben nog aangegeven dat met wat rekken Chubb Fire & Security misschien zouden kunnen uitkomen op 1,4 x de transitievergoeding. Ook dat was te weinig voor hen. Wanneer Chubb Fire & Security toch een sociaal plan zou willen afsluiten dan zouden daar de volgende punten in moeten zitten:

 • Transitievergoeding x 1,8 (ook de maximale vergoeding van € 77.000 - per 1 januari 2017 - x 1,8)
 • Outplacementvergoeding minimaal € 1.500 bruto
 • Scholingsvergoeding minimaal € 1.500 bruto
 • Vergoeding van advocaatkosten minimaal € 500 bruto

In het sociaal plan staat onder definities "Chubb loongebouw". Wat wordt daar onder verstaan. Er zijn toch nog steeds 3 verschillende loongebouwen? Of zijn deze inmiddels geharmoniseerd? Bij de autoregeling wordt verwezen naar de functies, maar verschillende functie gaan gewijzigd worden. Het is nu niet duidelijk waar dan wel of niet een auto bij hoort. Hoe gaat dit opgelost worden? Verder kwamen er nog twee vragen van de leden:

 • komt er een plaatsmakersregeling?
 • komt er nog iets voor ouderen medewerkers?

Zoals op 15 december ook besproken zou je nogmaals intern bespreken of een hogere transitievergoeding mogelijk is.

Vertrouwende je hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van je reactie.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid