Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg: bonden doen eindbod

CNV Vakmensen heeft tijdens het cao-overleg op 16 oktober samen met de andere bonden aan de werkgevers een eindbod gedaan voor de cao. In deze Nieuwsbrief vertellen we je daar meer over en hoe het zover kwam.

De cao die we in januari afsloten, liep af op 30 september. Sinds het voorjaar hebben we al veel gesproken met de werkgevers over de onderwerpen die ons al zo lang verdeeld houden. Dat heeft niet geleid tot afspraken. Tóch werden er plannen gemaakt voor cao-overleg en lagen er data vast in de agenda. Daarom hebben we jou ook gevraagd wat jij belangrijk vindt in de cao en hebben we je daarover medio september een bericht gestuurd. Voor CNV Vakmensen was daarmee de inzet voor het cao-overleg bepaald.

Omdat de cao niet was opgezegd (van onze kant niet omdat er immers cao-overleggen waren gepland), liep de cao na 30 september door. Nadat een paar data waren gecanceld, voerden we afgelopen maandag dan toch eindelijk overleg met als doel om tot een verbetering in de cao te komen.

De agenda was beknopt: konden we het eens worden over de tekst van de cao over loon bij ziekte en verlof zodat de cao algemeen verbindend verklaard zou worden en kon er een loonsverhoging worden overeengekomen per 1 januari 2018. De tijd die we daarmee zouden kopen, konden we dan gebruiken om te zorgen dat we het eens worden over onze inhoudelijke voorstellen.

Na veel heen en weer gepraat werden we het wél eens over de tekst in de cao over je loon bij ziekte en verlof, maar over de loonsverhoging werden we het niet eens.

Daarop hebben de vakbonden aan de werkgevers een eindbod gedaan.

Dat eindbod houdt in:
een cao met een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 juli 2018, een structurele loonsverhoging van 3% met ingang van 1 januari 2018, verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar met ingang van 1 januari 2019 onder voorwaarde dat cao-partijen in 2018 tot een verbetering van de pensioenregeling komen, algemeen verbindend verklaring van de cao.

Waarom dit? Omdat we willen dat je een nette loonsverhoging krijgt op 1 januari a.s., omdat we niet veel tijd hebben om hierover afspraken te maken in de cao en omdat er behalve in loon verder geen enkele verbetering in de cao zit. We willen dat de pensioenregeling wordt verbeterd en daarover willen we praten in 2018, we zijn bereid om de fiscale leeftijd te verhogen naar 68 jaar (overal waar wél een goede pensioenregeling is, móet men van de overheid over naar 68 jaar). En ook wij vinden het belangrijk dat de cao voor alle werkgevers en alle werknemers in de branche geldt.

De werkgeversorganisatie heeft ons laten weten dat men dit eindbod met een negatief advies zal voorleggen aan hun achterban, de werkgevers dus. Zodra we je hier meer over kunnen vertellen, laten we het weten. In de tussentijd is het een goed idee om je werkgever nog eens te vertellen dat het net als voor andere werknemers, óók voor de beveiligers tijd is voor een fatsoenlijke loonsverhoging!

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Beveiliging/CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid