Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Beveiligers, breng jullie stem uit!

Twee weken geleden hebben we je laten weten dat het overleg over de cao voor de particuliere beveiliging is geëindigd met een eindbod van werkgevers dat CNV Beveiliging met een negatief advies aan je voorlegt. We hebben begrepen dat werkgevers verwarring zaaien door hun versie van en visie op het eindbod te presenteren. Het is ingewikkeld, maar wij zetten het hieronder nog eens voor je op de rij zodat jij je eigen oordeel kunt vormen. Wij vinden het belangrijk dat jij alle informatie hebt om een goed besluit te kunnen nemen.

Het eindbod volgens de werkgevers

Je krijgt volgens werkgevers begin januari 2016 een eenmalige uitkering van 0,86%. 
Verder krijg je op 1 januari 2016 een loonsverhoging van 0,7%.
De onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie wordt weer ingevoerd met ingang van 1 april 2016. Dit levert beveiligers tussen de 0 en 3% loonstijging op, afhankelijk van de hoeveelheid onregelmatige diensten die je draait.
De cao geldt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Punt voor punt: de eenmalige uitkering van 0,86%

We herinneren je graag aan het Syntrorapport waarin is vastgesteld wat de inkomensachteruitgang was/is van beveiligers door de invoering van de nieuwe roostersystematiek in periode 10/2013. Beveiligers bleken er gemiddeld 0,34% op achteruit te zijn gegaan. Werkgevers waren van mening dat dat via een eenmalige uitkering kon worden uitbetaald; wij vonden dat het structureel zou worden uitgekeerd, want de roostersystematiek loopt gewoon elk jaar door. In ieder geval heb je vanaf periode 10/2013 recht op 0,34%. Hoe komen werkgevers nu bij 0,86; dat lijkt toch veel meer. Let op: je bent er per jaar 0,34% op achteruit gegaan. Dat rekenen we terug naar de achteruitgang per loonperiode; 0,34 delen we door 13. Dan komt je op 0,0261538. We vermenigvuldigen die 0,026 met 33 (dit is het aantal loonperiodes van periode 10/2013 tot 27 maart 2016). Dan kom je op 0,863070.En dat wordt door werkgevers naar beneden afgerond tot 0,86%, eenmalig. Dit is geen verhoging; dit is gewoon het minimale nakomen van de afspraak uit de cao 2012-2013.

Punt voor punt: de loonsverhoging van 0,7%

Dit is het percentage dat overeenkomt de stijging van de kosten van het levensonderhoud over de periode oktober 2014-oktober 2015. De Algemene Prijs Compensatie (of de consumentenprjsindex, c.p.i.) wilden wij heel graag met de werkgevers afspreken. Het betekent namelijk dat het loon van beveiligers op peil blijft als je dit elk jaar doet. Voor de bedrijven heeft het als voordeel dat zij dit gemakkelijk kunnen doorberekenen aan hun klanten.
Werkgevers wilden echter geen structurele afspraak over de prijscompensatie, maar dit slechts eenmalig doen.

Punt voor punt: herinvoering van de ORT tijdens vakantie

Als je tijdens je verlof weer de gemiddelde ORT krijgt is dat inderdaad een plus, maar niet een heel vrijwillige. Dit voorjaar zijn er gerechtelijke uitspraken geweest waarbij door de rechter aan mensen die structureel onregelmatig hebben gewerkt, ORT tijdens vakantie is toegekend. Linksom of rechtsom, werkgevers zullen dit toch weer moeten gaan betalen. Je hebt hier al recht op en het is niet iets nieuws dat wordt geboden.

Punt voor punt: de looptijd van de cao, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016

Werkgevers willen een cao die geldt voor het jaar 2016. Zij vergeten te vermelden dat de cao per 1 juli 2015 al was afgelopen. Vakbonden tellen dat halve jaar wel degelijk mee en daarom spreken wij over een looptijd van 18 maanden. De loonsverhoging van 0,7% die je krijgt, moet je dus uitsmeren over 1½ jaar en niet over 1 jaar.
(En op die plekken waar gesuggereerd wordt dat je dit jaar op 1 januari een loonsverhoging hebt gehad en een eenmalige uitkering en dat je misschien ook nog wel een periodiek toegekend hebt gekregen als je nog niet op je max zit: dat zijn cao-afspraken die er al waren en die voortkomen uit de inmiddels afgelopen cao. Dat is niet meer of minder dan waar je toch al recht op had).

Wat werkgevers vergeten te vermelden

Gezond je oude dag halen in de branche is belangrijk, zéker ook voor beveiligers. Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. Werkgevers willen wel afspraken maken over duurzame inzetbaarheid, maar de middelen die zij daarvoor willen inzetten komen uit het afschaffen van art.80 uit de cao (‘overige regelingen ten behoeve van oudere werknemers’). Zoals elke beveiliger weet, is het afschaffen van artikel 80 bij onze leden onbespreekbaar. We denken graag mee over duurzame inzetbaarheid, maar dan zullen er extra middelen gevonden moeten worden en moet dat niet ten koste gaan van oudere beveiligers.

Onze conclusie, wat krijg je nu eigenlijk
•    Een loonsverhoging van 0,7% per 1 januari 2016
•    De ORT tijdens verlof vanaf 1 april 2016, maar dan moet op basis van de rechtspraak toch al
•    Een eenmalige uitkering van 0,86% die je toch al moest ontvangen op basis van de afspraken in de cao 2012/2013.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid