Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Akkoord over nieuwe cao beveiligers Schiphol

Het is vannacht tóch nog gelukt om een akkoord te bereiken over een nieuwe cao voor de beveiligers op Schiphol. Dankzij jullie vasthoudendheid en onder druk van de aangekondigde staking op 4 september zijn de werkgevers overstag gegaan.

Er ligt volgens ons een goed akkoord, de eerste reacties van de kaderleden zijn tenminste positief. Natuurlijk horen we graag jouw mening; binnenkort kun je er zelf over stemmen. Zolang de ledenraadpleging loopt, voeren we geen acties meer op Schiphol.

Wat hebben we afgesproken?

Om te beginnen: die nullijn voor 2018 is van de baan. Dit jaar krijgen jullie een eenmalige uitkering van 700 euro (voor parttimers naar rato). Die krijgen jullie zodra de cao definitief is, dus als de vakbondsleden akkoord zijn. Mogelijk lukt dat al met de salarisbetaling van september, anders wordt het oktober. De uren die je vanwege acties niet hebt gewerkt, worden alsnog betaald door de werkgever.

De nieuwe cao loopt tot 1 oktober 2020. Naast de eenmalige uitkering dit jaar zijn er tijdens de looptijd nog twee loonsverhogingen afgesproken:
 • 2,5% per 1 januari 2019
 • 2,5% per 1 januari 2020

Naar een 36-urige werkweek

Een andere belangrijke afspraak is de invoering van een 36-urige werkweek in 2022 voor een fulltime beveiliger. Per 1 januari 2021 wordt de arbeidsduur verkort van 152 uur naar 148 uur per loonperiode. En per 1 januari 2022 wordt de arbeidsduur nogmaals verkort van 148 naar 144 uur per loonperiode op fulltime basis. Die kortere arbeidsduur (voor hetzelfde salaris) betekent omgerekend natuurlijk ook een verbetering van je salaris.

Werkdruk en roosters

We hebben ook uitvoerig met de werkgevers gesproken over de werkdruk en de roosters. De uitkomst is dat jullie betere roosters krijgen en meer zeggenschap. Bij de invulling daarvan betrekken we rooster-experts, met aandacht voor kortcyclisch voorwaarts roteren, 4 weken vooruitplannen (rollend rooster) en meer zeggenschap. Je kunt bijvoorbeeld elke maand 1 ‘regeldag’ aangeven waarop je níet wilt werken. Al met al denken wij dat dit een sterke verbetering is, als het gaat om een lagere werkdruk en het beter organiseren van werk en privé.

Ontwikkeling

De nieuwe cao bevat ook afspraken over scholing. Je krijgt meer mogelijkheden om – via het Schiphol-college – opleidingen te gaan volgen, ook voor een baan buiten de beveiligingsbranche. Verder is afgesproken dat de vakbond projecten gaat opzetten die werknemers meer bewustmaken van hun eigen ontwikkeling.

Aanvullende afspraken voor werknemers van G4S Aviation Security

We hebben de volgende aanvullende afspraken gemaakt voor werknemers van G4S Aviation Security:
 • Reiskostenvergoeding woon/werk op basis van de werkelijke afstand met 40 km enkele reis.
 • Aanloopschalen worden afgeschaft per 1/1/19.
 • De schorsingstermijn gaat naar 2 x 7 dagen om gedegen onderzoek mogelijk te maken.
 • De formele intrekking van de Schipholpas leidt tot ontslag.
 • Vaste vergoeding of declareren maaltijdvergoeding wordt een keuze van de werknemer.
 • Gedurende de looptijd van de cao gaat een werkgroep bestaande uit deskundigen de functies opnieuw beschrijven. Artikel 50 wordt in de weging meegenomen; tot die tijd bevriezen we de diplomatoeslag.

Wat vind jij ervan?

Wij zijn tevreden met deze afspraken. En ook trots op jullie inzet en actiebereidheid. We hebben met elkaar de druk opgevoerd – en dat heeft gewerkt, dat zie je maar weer. Binnenkort krijg je het volledige resultaat en kun je als vakbondslid je mening geven.

En alle andere beveiligers?

De afspraken die we hebben gemaakt, gelden alleen voor de beveiligers van G4S Aviation Security, Securitas en I-Sec die op Schiphol werken. Alle andere beveiligers, die onder de landelijke cao particuliere beveiliging vallen, staan dus op dit moment nog met lege handen. Daar gaan de acties voorlopig nog door. Natuurlijk hopen we ook voor hen snel een goede cao af te spreken. Dank zij jullie inzet ligt er in ieder geval een goed uitgangspunt.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij weten!

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: e.maas@cnvvakmensen.nl
M: 0651602145

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid