Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werkgevers leggen eindbod neer in Particuliere beveiliging

Dat de hoop op een redelijk cao akkoord niet zo hoog meer was, heb je in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen. Daarmee zal deze nieuwsbrief dus niet als een volkomen verrassing komen: de onderhandelingen zijn vastgelopen en werkgevers hebben een voor de vakbonden onacceptabel eindbod neergelegd.

Wat is een eindbod?

Een eindbod is een bod waarover niet meer onderhandeld kan worden, het is het uiterste dat werkgevers bereid zijn te bieden. We kunnen dus niet meer terug aan tafel, werkgevers in de beveiliging zeggen tegen hun werknemers “stikken of slikken” en vakbonden adviseren hun leden om dit eindbod niet te slikken. Bij vakbonden hebben leden het laatste woord en daarom leggen wij  jullie het eindbod van werkgevers ter stemming voor maar we adviseren jullie om dit bod niet te accepteren. Wat biedt de Nederlandse Veiligheidsbranche aan beveiligers?
  • Een cao die loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016 (dus 18 maanden)
  • Afrekenen van de kostenneutraliteit middels een eenmalige uitkering van 0,34% over de periode van loonperiode 10 2013 tot en met loonperiode 3 2016 (gebaseerd op het voltijdsinkomen zonder toeslagen)
  • Per 01-01-16 een loonsverhoging van 0,7%, gebaseerd op de CPI van oktober 2015 (CPI staat voor consumentenprijsindex: dit is de berekening van de gestegen kosten van het levensonderhoud over oktober 2014-oktober 2015)
  • Per loonperiode 4 van 2016 herinvoering van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie
  • Tijdens de looptijd te maken afspraken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, waarbij de ouderenregelingen als financiering worden ingebracht

Geen behoud koopkracht

De gemiddelde loonstijging in cao’s om ons heen ligt op dit moment tussen de 0,9 en 1,5% per 12 maanden. Werkgevers in de beveiliging bieden per 01-01-16 slechts 0,7% loonsverhoging. Dat betekent dat je dan nog maar 12 maanden plezier van je loonsverhoging hebt, terwijl de cao 18 maanden geldt. Eigenlijk bieden werkgevers dus (0.7% / 18 = 0,039 x 12 =) 0,47% loonstijging per 12 maanden. Wij zien niet in waarom beveiligers genoegen moeten nemen met de helft van de laagste loonsverhoging elders in Nederland. De prijsindex van 2015 stond in oktober op 0,7%. Dat is de loonstijging die nodig is om niet achteruit te gaan in inkomen in 2015 (over 12 maanden). Werkgevers bieden beveiligers dus GEEN koopkracht behoud. Bovendien willen de werkgevers de automatische prijscompensatie (dat betekent gegarandeerd behoud van koopkracht) niet meer in de cao opnemen en daarmee blijft de inkomenssituatie van beveiligers onzeker.

Kostenneutraliteit

Verder zijn wij van mening dat de eenmalige uitkering van 0,34% uit het Syntro rapport gebaseerd hoort te zijn op het basissalaris met toeslagen, berekend naar verleden en toekomst. Dat is dus iets anders dan werkgevers bieden.

ORT bij vakantie ook retour zonder cao afspraak

Echter ook zonder cao afspraak kan iedere werknemer die frequent onregelmatig heeft gewerkt aanspraak maken op zijn gemiddelde ORT bij vakantie. De regeling in de cao is onrechtmatig en had niet afgesproken mogen worden door werkgevers- en werknemerspartijen. Als het eindbod van werkgevers niet geaccepteerd wordt, zullen vakbonden de rechter vragen om ORT bij vakantie weer aan alle beveiligers toe te kennen. Indien de rechter dit weigert, zullen we alle leden die frequent onregelmatig hebben gewerkt bijstaan in hun individuele vordering zodat iedereen toch krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Ouderenregeling

Een grote meerderheid van onze leden is duidelijk geweest over de regelingen voor ouderen: daar blijf je van af. Extra vrije tijd voor oudere werknemers is nodig in een sector waar je zo onregelmatig moet werken. Geen verplichting op nachtdiensten vanaf 60 jaar is noodzakelijk om gezond je pensioen te kunnen halen in een sector waar onregelmatig werken de norm en vrije tijd schaars is. Niemand heeft bezwaar tegen een betere regeling rond duurzame inzetbaarheid, maar oud en jong zijn het er over eens dat zo’n regeling niet ten koste van oudere beveiligers mag gaan. Overigens geeft ook het pensioenfonds werknemers gelijk in die opstelling: recent is de sterftetabel voor beveiligers naar beneden bijgesteld. Het klinkt cru, maar beveiligers blijken minder oud te worden dan gemiddelde werknemers. Eens te meer reden om er voor te zorgen dat regelingen niet verdwijnen zonder goed alternatief.

Pensioen meeruren parttimers

Ook lukt het niet om afspraken te maken over het pensioen van parttimers. In ons vorige bericht schreven we hier al over. Werkgevers willen dit alleen maar regelen als het ze geen geld kost en alle werknemers samen voor de kosten opdraaien.

Alles bij elkaar opgeteld is nog steeds te weinig

Als we de ORT, de kostenverrekening vanuit Syntro en het loonbod (waarvan we je eerder voorrekenden, dat het in zijn eentje maar 0,47% is) bij elkaar optellen, komt dat neer op een cao verhoging van 0,6% per 12 maanden. Dat is nog steeds een stuk minder dan de gemiddelde cao stijging in Nederland.  Tel daarbij op dat werkgevers geen enkele kwalitatieve afspraak met ons hebben willen maken, zoals betere naleving, een vierweeks rooster, eerlijke reiskostenregeling, indexatie van de minuren etc. en dat wij wel akkoord zouden moeten gaan met het herverdelen van de ouderenregelingen, dan vermoeden wij dat je -net als onze onderhandelingsdelegaties- tot de conclusie komt dat werkgevers niet eens meer een dubbeltje voor jou over hebben om op de eerste rang te kunnen zitten.

Wat nu?

We begrijpen dat je met vragen achterblijft. We proberen er vast een aantal te beantwoorden:
  • Wat als alle vakbondsleden inderdaad NEE zeggen tegen dit akkoord? Dan loopt de cao in principe ongewijzigd door tot 1 april 2016.
  • Wat gebeurt er na 1 april 2016? De cao wordt opgezegd. Er komt pas weer een cao als de Nederlandse Veiligheidsbranche met één of meer vakbonden tot een akkoord komt.
  • Hoe kan jij een betere cao krijgen dan de werkgevers nu aanbieden? Realiseer je dan dat een beter akkoord er niet vanzelf komt. Wij hebben alle argumenten uit de kast getrokken om jouw werkgever te overtuigen van het feit dat je beter verdient. Zeker in een tijd waarin een groot beroep op (de flexibiliteit en veerkracht van) beveiligers wordt gedaan.
Nu is het tijd om te laten zien waar jij voor staat. Dat betekent dat je over moet willen gaan tot het voeren van actie, in enige vorm. Natuurlijk altijd samen met- en onder verantwoordelijkheid van ons. Kruis op het stemformulier aan of jij bereid bent om actie te voeren voor een betere cao met meer loon en aanvullende afspraken. Heb jij nog meer vragen? Stel ze dan vooral aan je vakbond. Onderaan deze stemoproep staat hoe je ons kunt bereiken. Op dit moment stellen wij je twee vragen:
  1. We vragen je om je stem uit te brengen over dit eindbod van werkgevers. Je kan vóór of tegen stemmen. Wij geven een negatief stemadvies.
  2. We willen van je weten of jijzelf in actie wil komen om een betere cao te eisen van de werkgevers. Dus niet of je actie belangrijk vindt, maar of JIJ er staat, als wij dat van je vragen.
De antwoorden op beide vragen kan je via de mail sturen naar secbes@cnvdibo.nl onder vermelding van: ‘Cao Beveiliging’, je naam, lidnummer, adres, postcode, woonplaats en functie. Geef daarbij aan of je voor/tegen stemt en of je wel/niet zelf in actie wilt komen om een betere cao te bewerkstelligen. Zorg dat we je mening voor 20 december aanstaande ontvangen hebben, dan laten wij iedereen nog voor de Kerst weten wat de vakbondsleden hebben besloten.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid