Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuws over de seniorenregeling

Een paar dagen geleden hebben CNV Vakmensen, de andere bonden en de werkgevers overeenstemming bereikt over de nieuwe seniorenregeling voor beveiligers. In deze Nieuwsbrief informeren we je hierover.

80-90-100-regeling
Begin volgend jaar (2020) a.s. zal er een begin worden gemaakt met een 80-90-100-regeling in de particuliere beveiliging. Zoals we in het onderhandelingsresultaat hebben afgesproken, wordt die regeling gefaseerd (dus in stapjes) ingevoerd. In eerste instantie kunnen medewerkers die 1 jaar voor hun AOW zitten, deelnemen aan deze regeling waarna de regeling wordt uitgebreid tot¥ 5 jaar voor AOW in 2023.

In onderstaande tabel kun je zien wanneer welke leeftijdsgroep aan de beurt is.

Vanaf welke leeftijd kun je
gebruik maken van 80-90-100-
regeling
Vanaf wanneer kun je gebruik
maken van 80-90-100-regeling?
 65 + 4 maanden  Vanaf 1-1-2020
 63 + 4 maanden  Vanaf 1-1-2021
 62 + 7 maanden  Vanaf 1-1-2022
 62  Vanaf 1-1-2023

 
Een 80-90-100-regeling houdt in dat je 80% werkt, dat je daar 90% loon voor ontvangt en dat je pensioenopbouw 100% blijft. Het is een mooie regeling die bedoeld is om ook als je ouder wordt, je werk vol te kunnen blijven houden. Daarvoor lever je 10% loon in; de andere 10% is voor rekening van je werkgever. Die moet nl. 90% aan je betalen terwijl je er 80% voor werkt.

Je kunt in principe vanaf 1 januari a.s., mits je aan de voorwaarden voldoet, een aanvraagindienen bij je werkgever om gebruik te mogen maken van de regeling.

Regeling moet nog worden uitgewerkt
Omdat deze afspraken nog maar net zijn gemaakt, moet er nog het e.e.a. worden uitgewerkt. Dat lukt niet meer voor 1 januari 2020. We zullen jullie zo snel mogelijk informeren als er meer bekend wordt.

Leeftijdsdagen, keuze
In het onderhandelingsresultaat staat dat naast de stapsgewijze invoering van de 80-90-100-regeling de leeftijdsdagen gefaseerd zullen worden afgeschaft.

We hebben nu afgesproken dat je tóch kunt kiezen; dus óf deelname aan de 80-90-100-regeling, óf gewoon blijven werken en leeftijdsdagen krijgen.

Er verandert alleen wel het een en ander m.b.t. de leeftijdsdagen.

Leeftijdsdagen, ook voor parttimers

De leeftijdsdagen gelden (naar rato) ook voor parttimers. Dat is winst, want op dit moment worden zij op grond van de cao-tekst nog uitgesloten.

Parttimers vallen niet onder de overgangsregeling (zie verderop in de tekst), maar wel onder de nieuwe regeling. Een voorbeeld. Ben je 63 jaar en werk je parttime, dan heb je met ingang van 2020 recht op 3 leeftijdsdagen (naar rato).

Leeftijdsdagen, max. 5 en vanaf 60 jaar
Je krijgt je eerste leeftijdsdag als je 60 jaar bent. Op je 61e krijg je er 2, als je 63 bent 3, ben je 64 ook 3, ben je 65 dan krijg je 4 dagen en ben je 66 dan krijg je er 5.

Kortom, ja, je krijgt je leeftijdsdagen later en je krijgt er maximaal 5. Dat is een verslechtering ten opzichte van de huidige regeling, maar vergis je niet. Ze zijn overeind gebleven en ook parttimers krijgen er recht op.

Vanaf je 62e kun je kiezen of je gebruik wilt maken van de 80-90-100-regeling of de leeftijdsdagen.

Leeftijdsdagen, overgangsregeling
Als je nu al leeftijdsdagen hebt, dan houd je die (ze worden bevroren), maar ze worden nietmeer verder verhoogd totdat je op basis van de nieuwe regeling er weer een dag bij krijgt.

Een voorbeeld. Je bent nu 59 jaar. Op dit moment heb je recht op 3 leeftijdsdagen per jaar.

Volgens de nieuwe regeling heb je vanaf je 65e recht op 4 dagen. Je houdt de 3 dagen die je nu al hebt en dat blijft zo totdat je 65 wordt. Vanaf dat moment heb je recht op 4 dagen en als je 66 bent 5.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je 62e gebruik maken van de 80-90-100-regeling. Dan heb je vanaf nu dus recht op 3 dagen leeftijdsverlof. Doe je mee aan de 80-90-100 dan raak je die 3 dagen kwijt, maar ga je vanaf dat moment 80% werken (1 dag per week minder), en krijg je nog 90%
loon.

Roosters
Het overleg over de roosters is nog niet afgerond. In het onderhandelingsresultaat hebben we afgesproken dat er in het eerste kwartaal van 2020 een roostersystematiek moet zijn die leidt tot werkdrukverlaging, meer rust in de roosters, meer voorspelbaarheid in de roosters en hersteltijd.

Hier wordt hard aan gewerkt maar we zijn er nog niet uit. Weet dat we hier hard mee bezig zijn. Je hoort hier z.s.m. in 2020 meer over.

Loonsverhoging
In de cao hebben we afgesproken dat de lonen op de 1e dag van loonperiode 1 van elk jaar zullen worden verhoogd met 2,5% tenzij de CPI (gemiddelde prijsstijging) hoger is. Dit heeft tot gevolg dat de lonen per 30 december a.s. met 2,6% zullen worden verhoogd.

Vanaf 1-1-2020 nieuwe bestuurder
Ik ga de beveiliging verlaten. Mijn collega Erik Honkoop, die de afgelopen maanden al actief mee heeft overlegd, zal mij opvolgen. Hij stelt zich ongetwijfeld binnenkort aan jullie voor.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting