Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Chubb F&S - Overleg met HRM

Na een lange periode van stilte hebben wij op 23 februari een gesprek gehad met Goof van Riet (HRM). Dit in eerste instantie op verzoek van Chubb F&S (HRM), naar aanleiding van een oproep van de OR.

Oproep van de OR
In de nieuwsflits van de OR op 31 januari stond: “……De directie heeft ons laten weten het jammer te vinden dat door beide partijen geen sociaal plan kan worden afgesloten en heeft daarom een Pakket Overgangsmaatregelen (POM) opgesteld voor de boventallige collega’s. De OR hoopt dat de vakbonden en onze directie nogmaals rond de tafel gaan voor een vervolggesprek.”. Daarom kregen wij op 1 februari een uitnodiging om weer in overleg te gaan.

Deze uitnodiging hebben we natuurlijk aanvaart omdat wij van mening zijn dat het mogelijk moet zijn om samen tot een goede uitkomst te komen. Echter op 7 februari kregen wij al weer te horen dat Chubb F&S de afspraak wilde cancelen omdat “Het belangrijkste onderwerp zou zijn het sociaal plan, dat hebben we de afgelopen tijd bekeken wat we zouden kunnen aanbieden en dat is te weinig voor jullie.

Wij hebben echter aangedrongen om het overleg toch door te laten gaan omdat er nog twee punten waren die besproken moesten worden, te weten:
*de reiskosten-/urenregeling voor de mensen die naar het buitenland gaan, en de
*consignatiedienst voor 55+.

Stand van zaken
Omdat het overleg toch doorging, zijn wij bijgepraat over de stand van zaken. Hierbij kregen wij te horen wat de volgende stappen, na de eerste fase, zouden worden.

Nadat iedereen eind december een brief heeft gekregen waarin stond bij welke businesslijn hij of zij is ingedeeld, gaan de medewerkers nu een brief krijgen waarin staat in welke businessunit of afdeling hij of zij definitief is geplaatst en wat de functienaam is. Het kan ook zijn dat hij of zij een brief krijgt waarin staat dat hij of zij boventallig is.

De directie sluit hun nieuwsbrief van 28 februari af met “Samen”. Het is alleen jammer dat dit niet voor iedereen zal gaan gelden.

Het gerucht gaat dat door de centralisatie van de verschillende activiteiten (bijvoorbeeld een shared service center of een centrale afdeling planning) juist deze boventalligheid gaat ontstaan. Wanneer die ontstaat door dat er teveel mensen zijn, dan is dit jammer, maar wel begrijpbaar. Maar wanneer de boventalligheid ontstaat door de reisafstanden dan vinden wij dit een slechte zaak. Met de moderne communicatiemiddelen maakt het niet uit vanuit waar jij je werkzaamheden verricht. Wij hebben dit ook tegen Chubb F&S gezegd, maar die staan hier niet open voor. Wij vinden dit niet echt sociaal.

Wat moet je doen?
Wat moet je doen als je een brief krijgt waarin staat in welke businessunit of afdeling je definitief bent geplaatst en wat de functienaam is, maar je bent het daar niet mee eens?

Denk dan goed na wat je volgende stap is. Is het namelijk een passende functie (Een passende functie wordt in de Ontslagregeling gedefinieerd als een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring, capaciteiten van de medewerker en reisafstand – max 1,5 uur enkele reis) en je weigert die dan loop je een groot risico. Neem dan altijd contact op met je vakbond (CNV Info 030 75 11 007 of e-mail cnvinfo@cnv.nl). Zij zullen je adviseren.

Wat moet je doen als je een brief krijgt waarin staat dat je boventallig bent? Neem dan vooral z.s.m. contact op met je vakbond (CNV Info 030 75 11 007 of e-mail cnvinfo@cnv.nl). Zij zullen je verder helpen/adviseren.

Consignatiedienst voor 55+
Door de vergrijzing van de medewerkers bij Chubb F&S is het steeds moeilijker om voelende mensen te vinden die consignatie willen lopen. In de Cao Metaaltechniek stond dat medewerkers van 55 jaar en ouder (55+) niet verplicht konden worden om over te werken. Maar dat is een aantal jaren terug gewijzigd. In de cao staat nu dat medewerkers van 55+ verplicht kunnen worden om 5 uur per 4 weken langer te werken dan afgesproken volgens hun dienstrooster.

Wij begrijpen dat de werkgever gebruik maakt van deze aanpassing. Maar waar wij absoluut geen begrip voor hebben, is het feit dat iemand al jaren geen consignatie heeft gelopen (62 jaar) nu ineens verplicht wordt om weer consignatiediensten te gaan draaien. Wij vinden dit absoluut geen goed werkgeverschap. Dit is eerder een asociaal beleid.

Reisuren regeling voor de mensen die naar het buitenland gaan
Dit is een regeling voor een kleine groep medewerkers en misschien gezien alles wat er binnen Chubb F&S speelt wel veel minder van belang. Maar voor de medewerkers die hiermee te maken hebben, is dit erg belangrijk. Wanneer krijg jij je reisuren betaald? Als je vliegt naar Azië, zijn dan al die uren eigen uren of reisuren of voor een deel reisuren? Je gaat op reis in opdracht van de werkgever.

Gelukkig is Chubb F&S niet de enige werkgever die hiermee te maken heeft. Wij hebben afgesproken dat wij in april hier verder over gaan praten, met een externe deskundige. Pas in april omdat de komende maand HRM te druk is met de volgende fase van de veranderende organisatie.

Wij hebben wel afgesproken dat als de regeling ten positieve van de medewerkers wordt aangepast dit dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 zal plaatsvinden.

Dolf Polders  Silvia Kaas
Bestuurder CNV Vakmensen - Industrie  Bestuurder FNV Metaal       
M: 06 51 60 20 50       M: 06 83 94 07 98  
E: D.Polders@cnvvakmensen.nl   E: silvia.kaas@fnv.nl P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid