Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Akkoord over nieuwe cao particuliere beveiliging

Na lang en intensief onderhandelen hebben CNV Beveiliging, FNV Beveiliging en de Unie Security eindelijk een akkoord bereikt met de werkgeversorganisatie over de cao particuliere beveiliging. De tekst van het akkoord vind je in de bijlage.

Wat hebben we afgesproken?
De looptijd is van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017.

Per 2 januari 2017 (1e dag van loonperiode 1) zullen de lonen structureel worden verhoogd met 2,5%. Een half procent daarvan is de afrekening van het Syntro-rapport (berekening effecten cao 2012-2013 waarin cao-partijen zaken als onregelmatigheidstoeslag (ORT), verschuivingstoeslag, roostersystematiek, etc. hebben uitgeruild).

Deze afrekening komt voor de periode 10/2013 tot 1/2017 uit op 1,1% eenmalig. Door de lonen structureel te verhogen met 0,5% werkt deze afrekening door in de ORT, de vakantiebijslag en de eindejaarsuitkering. Dit levert je op termijn dus meer op dan de eenmalige uitkering die werkgevers eerder van plan waren te betalen.

Met ingang van periode 1 2017 wordt de ORT tijdens vakantie opnieuw ingevoerd. De herberekening van het resterende saldo gebeurt op dezelfde manier als tijdens de afschaffing in 2013. Dus als je over de afgelopen 52 weken gemiddeld 3% ORT had en je hebt nog 80 verlofuren over van vorig jaar, dan worden die verlofuren als volgt berekend:

80 verlofuren zonder ORT 103 x 100 = 77,66 verlofuren met ORT. In geldwaarde blijven de resterende verlofuren evenveel waard.

De cao-afsluitende partijen (Nederlandse Veiligheidsbranche, CNV Beveiliging, FNV Beveiliging en de Unie Security) spreken in artikel 3e naar elkaar uit dat zij met deze afspraak de cao-afspraken uit 2012-2013 inkomens-en kostenneutraal hebben afgewikkeld. Met die afspraak sluiten cao-partijen de afspraken uit 2012-2013 naar de toekomst toe af.

De vrijgevallen VUT-premie van 0,94% die werkgevers voorheen moesten storten in de VUT-pot, wordt nu ingezet om de pensioenregeling te verbeteren voor parttimers die meer uren werken dan hun contract (met een maximum van 152 uur per periode). Dit is in 2016 vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds en wordt per 1 januari 2017 ingevoerd.

We hebben in artikel 95B het aantal uren verlaagd, zodat meer contractswisselingen onder dit artikel vallen, waarmee we de positie van werknemers verbeteren.

We hebben afspraken gemaakt over de reparatie van WW en WGA zoals is afgesproken in het Sociaal Akkoord van 2013.

Ledenraadpleging
Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan je voor. Je kunt stemmen via deze link. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt kun je stemmen via de site https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beveiliging/cao-particuliere-beveiliging

De stemming sluit op zondag 29 januari 2017 om 21.00 uur.

Als je vragen hebt, dan kun je mij mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

De vakbonden organiseren gezamenlijke bijeenkomsten op verschillende plekken in het land; je kunt hier binnenlopen en je vragen stellen.

Locaties en tijden maken we bekend via onze website, via de facebookpagina van CNV Beveiliging en via jeachterban.nl Jeachterban.nl is onze nieuwe online community speciaal voor beveiligers!

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen

E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 20 47 18 88Download 17-24-AB-bht_Part._Beveiliging_Onderhandelingsresultaat.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid