Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

In de WIA gelokt

Wat moet je doen als je ziek bent geweest en weer volledig aan het werk bent, maar je werkgever meldt je maar niet volledig beter? We geven je tips en adviseren het ons te melden.

Gewonnen rechtzaak

CNV Vakmensen heeft in 2011 een rechtszaak gewonnen die over dit onderwerp ging. De betrokken werknemer was allang weer hersteld, maakte zelfs overuren, maar werd op verzoek van de werkgever door de arbodienst voor 1% arbeidsongeschikt gehouden. Daardoor bleef de wachttijd voor de WIA doorlopen en na twee jaar verzocht de werkgever de werknemer een WIA-aanvraag in te dienen.

Werknemer bijna in de WIA geduwd

De werkgever in deze kwestie kon niet aantonen welke 1% van de taken de werknemer vanwege arbeidsongeschiktheid niet kon verrichten. De rechter heeft de werknemer in het gelijk gesteld. Waarschijnlijk hoopte de werkgever in de bovengenoemde zaak dat de klachten van de werknemer aan het einde van de wachttijd weer zouden toenemen, waardoor de werknemer toch in de WIA "geduwd kon worden." Als het UWV zou oordelen dat er bij einde wachttijd sprake was van meer dan 35% arbeidsongeschikt, zou de WIA-uitkering worden toegekend.

Waarom doet een werkgever dit?

Voor de wachttijd van de WIA geldt dat als binnen 4 weken na herstel er een nieuwe ziekteperiode intreedt, deze bij de vorige periode mag worden opgeteld. Na vier weken begint er bij een nieuw ziektegeval een nieuwe loondoorbetalingsperiode van 104 weken. De voordelen voor de werkgever om iemand voor 1 of enkele procenten ziek te houden zijn: 

  • voorkomen dat de werkgever de werknemer bij een nieuwe ziekmelding opnieuw 2 jaar moet doorbetalen
  • wellicht een mogelijkheid om de werknemer na twee jaar te ontslaan (vanwege het wegvallen van de ontslagbescherming wegens ziekte)
  • wanneer de periode van loondoorbetaling door het UWV verlengd wordt, zou de werkgever in die gevallen waar een cao niets heeft geregeld, een lager loon kunnen betalen (bijv. 70%).

1% regeling bij méér bedrijven

Het gaat hierbij om een principiële zaak. Je bent als werknemer óf ziek óf gezond en in staat om je werk te kunnen doen. Een werknemer voor 1 of enkele procenten arbeidsongeschikt houden is dus onacceptabel. Helaas zijn er nog steeds bedrijven deze 1%-WIA-praktijk hanteren. We krijgen hierover regelmatig nieuwe signalen binnen. 

Lees ook het verhaal van Daisy van der Tuin >

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid