Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Wat zijn je rechten en plichten als je ziek bent

Natuurlijk hopen we allemaal dat je niet ziek wordt, maar als dat tóch een keer het geval is, waar moet je je dan aan houden? Hoe zit het met je rechten en met je plichten? Daarover gaat deze nieuwsbrief speciaal voor de medewerkers van G4S.

Als je ziek bent, dan krijg je te maken met wettelijke regels bij ziekte maar ook met het ziekteverzuimprotocol dat G4S heeft afgesproken met de Centrale Ondernemingsraad. Over dat protocol hebben we vanaf 2016 al het nodige opgemerkt (in 26 kritiekpunten), waarna de scherpste kantjes er af lijken te zijn/worden gehaald.

Ben je ziek, dan moet je je zo snel mogelijk ziek melden. Dat is logisch want je werkgever moet zorgen voor vervanging. In het protocol staat dat je je telefonisch ziek moet melden bij je leidinggevende en bij afwezigheid de plaatsvervanger; als je geen contact krijgt, moet je de voicemail inspreken. Werk je bij Security Services of Patrol & Services en moet je je buiten kantooruren ziek melden, meld je dan bij Piket.

In de Wet is bepaald dat je niet tegen je werkgever hoeft te zeggen wat de oorzaak van je arbeidsongeschiktheid is. Sterker nog, je werkgever mag niet vragen wat je mankeert en ook niet wanneer je verwacht weer aan het werk te kunnen.
Je hoeft dus niet te vertellen welke ziekte je hebt, ook niet aan een casemanager of een verzuimbedrijf. Je werkgever moet wel weten wat je nog wél kunt doen, bijv. (beperkt) tillen of staan, wel of niet zelfstandig reizen, etc.

Je werkgever mag wel van je verwachten dat je er alles aan doet om zo snel mogelijk beter en weer aan het werk te kunnen. Dat is logisch en daar heb je zelf ook alle belang bij.
Je moet meewerken aan je re-integratie en je moet de bedrijfsarts bezoeken. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim; met de bedrijfsarts moet je wel delen waarom je arbeidsongeschikt bent. De bedrijfsarts mag dat niet delen met je werkgever of de verzuimconsulent.
De bedrijfsarts beoordeelt of je ziek bent of dat je in staat bent om aangepast werk te verrichten; ook bepaalt de bedrijfsarts hoe lang het ziekteverzuim ongeveer zal duren.
Natuurlijk is het advies van je huisarts of specialist belangrijk, maar uiteindelijk beslist de bedrijfsarts of je wel of niet geschikt bent om te werken en hoe.

Als de bedrijfsarts een beslissing neemt waar je het niet mee eens bent, dan kun je bij het UWV een second opinion/deskundigenoordeel aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden; het aanvragen van een deskundigenoordeel kost € 100,00.
Kijk op de website van het UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/deskundigenoordeel voor meer informatie of neem contact op met ons of onze kaderleden voor informatie.

Belangrijk is om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van zaken die met jouw re-integratie te maken hebben. Bewaar kopieën van het plan van aanpak, verslagen van gesprekken, het rapport van de bedrijfsarts e.d. Het zijn belangrijke stukken. Niet alleen bieden ze een zwart-op-wit houvast in een onzekere tijd maar ook kun je ze nodig hebben bijv. bij de aanvraag van een deskundigenoordeel of als er een meningsverschil ontstaat over de vraag of je arbeidsongeschikt bent, in welke mate en of je voldoende hebt meegewerkt aan je re-ïntegratie.
Bevestig mondelinge afspraken zoveel mogelijk schriftelijk.

Steeds meer beveiligers sluiten zich aan bij CNV Vakmensen.
Wil je meer op de hoogte blijven van de meest recente informatie? Volg ons ook op facebook (CNVBeveiliging) of twitter (CNVBeveiliging) voor het laatste nieuws!
Ben je ziek en heb je vragen over je rechten en plichten die in deze Nieuwsbrief niet worden beantwoord? Neem dan contact op met onze collega’s van CNV Info via info@cnvvakmensen.nl of 030 – 75 11 007.

Erik Maas
bestuuurder CNV Vakmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl
Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid