Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Wat wil jij in de cao G4S AS?

Heel binnenkort (volgende week zelfs al) start het overleg over de cao voor Aviation. CNV Beveiliging onderhandelt namens jou over jouw cao. Wat wil jij in de cao? Laat het weten via onze mini-enquête.

De nieuwe kaderledengroep van CNV Beveiliging bij G4S AS, die bestaat uit Janneke de Geus, Cor de Boer, Aad Immers, Rob Wolzak, Roy Amstelveen, Matthijs Roozendaal en Rick Verschoor heeft nagedacht over de voorstellen waarmee CNV Beveiliging het cao-overleg zal gaan voeren.

Cao-voorstellen

De hoofdonderwerpen zijn wat ons betreft:

 • Vrije dagen: meer voorspelbaarheid over vrije dagen. Nu is het zo dat je je rooster krijgt op de 23e van de maand. Dat betekent dat je heel kort van te voren hoort wanneer je vrij bent. Wij willen dat je eerder weet op welke dagen je (naast RV-NB en ADV) niet hoeft te werken.
 • Luchthaven: we weten dat de luchthaven de uitvraag aan de bedrijven laat doet. G4S AS hoort pas een week van te voren wat de uitvraag is en moet daar haar inzet en roosters op aanpassen. Jij, als beveiliger, hoort dus laat wanneer je moet werken. Nu het steeds en structureel drukker wordt op Schiphol, kan er volgens ons beter worden ingeschat wanneer er mensen nodig zijn/wanneer jij moet werken. Wij willen daarom dat je eerder duidelijkheid hebt over je rooster en je werktijden. Verwacht geen revolutionaire wijzigingen, maar het zou al erg helpen als je eerder weet wanneer je moet werken en wanneer je vrij bent.
 • Verlof: we willen afspraken maken over het opnemen van verlof. Teveel werknemers kunnen geen verlof krijgen op het moment dat ze dat willen. In de zomermaanden is het druk op Schiphol en iedereen begrijpt dat het dan een kwestie is van alle hens aan dek, maar door de voortdurende groei van de luchthaven lijkt het alsof er helemaal geen verlof kan worden opgenomen. Volgens de cao heb je recht op 3 weken aaneengesloten vakantie. We willen dat het meer mogelijk wordt om 3 weken verlof te krijgen en we willen ook dat het gemakkelijker wordt gemaakt om een keer een losse verlofdag op te nemen. Als de huidige afspraken blijkbaar niet (meer) voldoen, dan moeten er nieuwe afspraken komen.
 • Persoonlijke ontwikkelingsbudget: we willen afspraken maken over een persoonlijk ontwikkelingsbudget. We moeten steeds langer doorwerken. Op dit moment is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt, maar het is nog niet zo lang geleden dat beveiligers zich zorgen moesten maken over hun werkgelegenheid. Met een persoonlijk ontwikkelingsbudget kun je werken aan je ontwikkeling/scholing zodat je voldoende up to date blijft voor de arbeidsmarkt.
 • Werkdruk: de werkdruk is hoog op dit moment. We willen afspraken maken over regelmatig (maandelijks)
  werkoverleg, afwisseling in werk, trainingen, maar ook aanvang/einde dienst bij passeren K-passage.
 • Parkeerkosten: in de cao voor de particuliere beveiliging is bij de afspraken over het luchthavensegment bepaald dat de werkgever de parkeerkosten vergoedt als het openbaar vervoer niet toereikend is. Als je verplicht wordt een maandabonnement te nemen, dan moet je werkgever dat vergoeden. Wij willen dat je ook bij AS een vaste vergoeding krijgt voor de parkeerkosten.
 • Reisvergoeding: we willen een aanpassing van de regeling in art. 53 lid 12. Dit gaat over de reisvergoeding. Je krijgt nu een vergoeding die wordt vastgesteld op het moment dat je in dienst komt. Als je verhuist tijdens de duur van je dienstverband en je komt dichter bij de luchthaven wonen, dan wordt de vergoeding verlaagd. Ga je verder weg wonen, dan houd je de oude vergoeding. Wij willen geen volksverhuizing en ook is het belangrijk dat je niet te ver van je werk woont, maar de regel zoals die nu in de cao staat is volgens ons te rigide.
 • Extra verlof oudere werknemers: Wij willen dat art.80 lid 5 (extra vrije dagen voor oudere werknemers) ook (naar rato) van toepassing is op medewerkers die niet fulltime werken.
 • Loonsverhoging: natuurlijk willen we ook afspraken maken over een loonsverhoging, zodat je koopkracht op peil blijft en liever nog, dat je er op vooruit gaat.
 • Cao-tekst: de cao-tekst is op een groot aantal punten achterhaald of niet juist. We moeten met de stofkam door de afspraken. Ook moeten onduidelijke teksten gewijzigd worden.

De oude roosters komen niet terug; laten we daar vooral duidelijk over zijn. De cao moet worden aangepast aan de nieuwe realiteit. Wél willen we met G4S AS van gedachten wisselen over de vraag of de doelstellingen (een lager ziekteverzuim, minder ruilingen, capaciteit op orde) zijn gehaald. Afhankelijk daarvan zullen we ons hard maken voor aanpassingen.  

Onderhandelen is een kwestie van geven en nemen, van zoeken naar nieuwe, soms onverwachte oplossingen. Het betekent in ieder geval ook dat je niet alles krijgt wat je wilt. Ben je het eens met de inzet van CNV Beveiliging? Heb je aanvullingen of andere suggesties? Laat het ons weten. 

Geef je mening

Laat ons via bijgaande mini-enquête daarom niet alleen weten of je het eens bent met onze inzet of niet, maar geef een top 3 van de voorstellen. 

Omdat we volgende week woensdag al overleggen, is er niet veel tijd om te reageren. Vul de enquête in vóór 16 januari uiterlijk 13.00 uur.

Planning onderhandelingen

De cao loopt af op 30 juni a.s. Dat duurt nog even maar toch gaan we binnenkort aan de slag met de gesprekken over vernieuwing van de cao. Namens CNV Beveiliging onderhandelen de kaderleden Aad Immers en Matthijs Roozendaal samen met bestuurder Aletta Bulsink.
Er zal in ieder geval worden gesproken op 17 januari, 5 februari en 8 maart.

Lid worden

Steeds meer beveiligers sluiten zich aan bij CNV Vakmensen. Alleen bij AS hebben we een bijzondere actie. Worden er vóór 1 februari meer dan 30 mensen lid van de bond, dan kan de korting op de contributie oplopen tot wel een jaar lang 50% korting.
Wil je meer weten? Kijk op onze website

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-20471888
E. a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid