Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Volle agenda overleg G4S

Afgelopen maandag 7 december hebben we eindelijk weer periodiek overleg bij G4S gehad. Er stonden nogal wat onderwerpen op de agenda. Sommige onderwerpen zijn al eerder besproken, maar daarvan wachten we op een reactie van G4S. Andere onderwerpen betreffen bijvoorbeeld roosterperikelen waar het vooral gaat over de toepassing van de cao. Dat dit discussie oplevert mag duidelijk zijn. Tijd om je bij te praten.

Doordeweekse feestdag bij ziekte

Er ligt nog een discussie over de afboeking van de doordeweekse feestdag bij ziekte. G4S meent dat zij het verlofsaldo moeten ophogen bij een doordeweekse feestdag, maar bij ziekte ook weer mogen afboeken. Dit is volgens ons niet conform de cao. G4S heeft eerder aangegeven deze kwestie voor te willen leggen aan de sociale commissie, maar is daar op teruggekomen. Wij kijken op welke wijze we vanuit de vakbonden dit juridisch kunnen laten toetsen: via de sociale commissie of de rechter.

Consignatie of gereserveerde tijdvakken

We hebben het al eerder gezegd: tijdvakken kunnen niet omgezet worden in consignatiediensten! De consignatie is echt bedoeld tussen twee opeenvolgende diensten en is geen feitelijke dienst, pas als je daarin wordt opgeroepen. Door medewerkers nu roosters te geven waarin tijdvakken zijn omgezet als consignatie, creëert G4S in feite oproepkrachten. We waren nog in afwachting van een formele reactie van G4S op ons standpunt. Die hebben ze gegeven: G4S is van mening dat zij conform cao handelen!

Individuele situatie

Wij zijn het hier niet mee eens en zijn zeer stellig: tijdvakken in consignatiediensten omzetten KAN NIET! CNV Beveiliging heeft de laatste tijd meerdere meldingen gehad dat dit wel gebeurt binnen G4S. We willen de handelswijze van G4S graag voorleggen aan de sociale commissie. Daarvoor hebben we een individuele situatie nodig, zodat we namens dit lid naar de commissie kunnen.

Heb jij tijdvakken die zijn omgezet in consignatiediensten en ben jij het met ons eens dat dit niet kan? Meld dit dan bij bestuurder Debbie Ritsma via d.ritsma@cnvdibo.nl!

Roosterperikelen

Wij hebben G4S gemeld, dat er op dit moment roosters worden gepubliceerd die volgens de cao niet kunnen en mogen. Leden van CNV Beveiliging geven aan, dat er tijdvakken ingepland worden van meer dan 10 uur, terwijl 10 uur maximaal is. Of worden er twee tijdvakken op een dag gegeven, over 20 dagen zodat je op 40 tijdvakken zit. Of worden de rust- en arbeidstijden overschreden. Of worden er ineens twee diensten na elkaar gegeven met een half uur pauze bij de donderdagse weekindeling. Zaken die écht niet kunnen! Onze signalen, die we op punten concreet hebben gemaakt naar regio of locatie, worden door G4S opgepakt. Heb jij twijfels of jouw rooster wel klopt of weet je dat het niet klopt? Schakel dan met ons en waar nodig trekken wij aan de bel bij G4S!

Ziekteprotocol

We hebben via leden het ‘nieuwe’ ziekteprotocol ontvangen zoals deze geldt binnen G4S vanaf 1 oktober 2015. Omdat CNV Beveiliging meteen twijfels had of een aantal zaken wel mogen zoals ze staan vermeld, hebben wij deze juridisch laten checken. We hebben G4S aangegeven dat een aantal dingen inderdaad strijdig is met de wet. We hebben afgesproken dat CNV Beveiliging de op- en aanmerkingen aangeeft en dat G4S er naar kijkt. En dat we dan uiterlijk 15 januari 2016 verder praten over het protocol. We komen in een latere info uitgebreid terug op het protocol. Weet in ieder geval wel, dat ziekteverlof niet geweigerd mag worden door je leidinggevende. Of je ziek bent of niet, is aan de bedrijfsarts om te beoordelen en niet aan je leidinggevende!

Verkoop bovenwettelijke vakantiedagen

In de cao staat de mogelijkheid om je bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen. G4S heeft eenzijdig een bericht doen uitgaan dat dit in 2015 niet mogelijk is. Dit is niet zoals we het hebben afgesproken in de cao. Op ons aangeven heeft G4S dit dan ook teruggetrokken en verzoeken worden in behandeling genomen. G4S zal dit via de lijn intern communiceren dat verkoop gewoon mogelijk is.

Verplichting rust Cash

In de cao is opgenomen dat medewerkers van Cash recht hebben op betaalde rust, door de werknemer zelf in te plannen binnen de diensttijd. Er worden nu echter diensten volledig ingepland met routes en door de verkeerssituatie schieten pauzes er vaak bij in. G4S heeft aangegeven dit te moeten onderzoeken en komt er uiterlijk 15 januari op terug.

Actieve leden

Weet je dat er actieve leden van CNV Beveiliging binnen G4S zijn? Dat zij klaar voor je staan met antwoorden op je vragen, bij problemen of onduidelijkheden? Je kunt hen in ieder geval bereiken via g4s@cnvdibo.nl. In 2016 zal je meer van onze actieve leden horen en hoe je hen nog meer kunt bereiken of benaderen. Hou de berichtgeving dus in de gaten! Wil je ook graag als lid actief zijn voor je collega’s namens CNV Beveiliging? Meld je dan aan als actief lid!

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze info of over specifieke vragen of problemen bij G4S? Neem dan contact op met je bestuurder Debbie Ritsma via d.ritsma@cnvdibo.nl of per telefoon 023-5670626.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid