Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Reactie G4S AS en hun voorstellen

In onze vorige nieuwsbrief hebben we je verteld dat het overleg over de cao erg moeizaam en stroperig verliep. Ook lieten we je weten dat we hadden afgesproken dat we op 12 april een reactie van G4S AS zouden krijgen. Hierbij informeren we je in grote lijnen.

Veel vragen

We hebben zoals afgesproken inderdaad een reactie gekregen van AS en ook hebben we nu een formele voorstellenbrief van hun kant ontvangen.
Naar aanleiding daarvan hebben we nog allerlei vragen. Wat wil AS nu precies, waarom doen ze het voorstel zoals ze dat doen? Wij kunnen dat wel invullen, maar dat wil niet zeggen dat we het goed hebben. Al te vaak is gebleken dat dingen op papier anders staan dan ze eigenlijk zijn bedoeld.
Bijvoorbeeld: wij hebben voorgesteld dat je de parkeerkosten vergoed zou moeten krijgen, zoals dat ook in de cao particuliere beveiliging staat. G4S AS reageert en zegt dat dat al in de cao geregeld is en dat er nooit problemen over zijn. Dat is gek, want we hebben van jullie gehoord dat we dat voor moeten stellen, dus blijkbaar is er wel een probleem. Toch?

Of op ons voorstel om art. 80 (ouderenregeling) naar rato toe te passen. “G4S AS wil de houdbaarheid van dit artikel bespreken aangezien hier juridische aspecten meespelen”. Wat bedoelt AS hier nou precies mee? We kunnen dat wel gaan invullen, maar misschien zitten we er helemaal naast.
En zo zijn er nog veel meer zaken in de voorstellen en in de reactie die om nadere uitleg vragen.

Teleurstellend

Ja, de reactie is teleurstellend en ja, het gat tussen wat wij willen en wat werkgever biedt is groot. En het is ook maar de vraag of we er wel uit gaan komen.

Te vroeg voor actie

Maar het is nu nog te vroeg voor actie, hoe teleurgesteld en boos we ook zijn over de voorstellen en de manier waarop het onderhandelen tot nu toe gaat.

Waarom?

Omdat we op 24 mei nog een overleg gepland hebben staan en omdat AS op zijn minst in de gelegenheid moet zijn gesteld om haar voorstellen, hoe slecht ook, toe te lichten. Zo hoort dat.
Bovendien kun je maar één keer goed actie voeren, als dat nodig is, en dan moet je je houden aan juridische regels die daarvoor gelden.
Wij hebben met onze advocaten overlegd, omdat wij ook wel begrijpen dat er veel van jullie wordt gevraagd, dat je niet of nauwelijks verlof kunt krijgen, dat de werkdruk hoog is en dat je niet het vooruitzicht hebt op een nette cao met een fatsoenlijke loonsverhoging.
En toch. We hebben niets aan acties die met gemak verboden kunnen worden omdat we ons niet aan de regels hebben gehouden. Daar hebben we helemaal niets aan.

24 mei

Daarom moeten we eerst op 24 mei overleggen met AS. En dan beslissen we op basis van dat overleg wat we verder gaan doen en hoe we er voor kunnen zorgen, samen met jullie, dat er wél een goede cao komt.

Tenslotte, niet onbelangrijk: de toeslag voor het werken op de roostervrije dag

Nadat we van jullie signalen kregen dat de toeslag plotseling niet meer werd betaald, hebben we contact opgenomen met AS en verteld wat er in de cao staat en hoe wij dat lezen (art. 47). Het is natuurlijk idioot dat je de toeslag wel krijgt als je gevraagd wordt om te komen werken op je RV-dag en niet als je reageert op een verzoek in de lounge of op Insight. Daar hebben we AS tenslotte ook van kunnen overtuigen en we kregen vandaag bericht dat dat wordt gecorrigeerd en nabetaald.
Of je daar zelf nog actie voor moet ondernemen, weet ik op dit moment niet. Zodra ik daar meer over weet, hoor je van me.

Steeds meer beveiligers sluiten zich aan bij CNV Vakmensen. Ook steeds meer collega’s van AS. Daardoor kunnen we op veel plaatsen invloed uitoefenen en dat is nodig ook! Wil jij of je collega ook meedoen met CNV Vakmensen/CNV Beveiliging? Meld je aan! En ben jij al lid en maak je je collega lid? Dan krijg jij een VVV-bon van € 12,50 of kaartjes voor “On your feet” the musical over Gloria Estefan.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid