Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden stemmen in met loonsverhoging cao G4S AS

Eind juli hebben we afgesproken dat ook de medewerkers in dienst van G4S Aviation Services een loonsverhoging krijgen van 2% met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Jullie hebben ons laten weten dat jullie het daar mee eens zijn. Daarmee is het nu een formele afspraak die kan worden uitgevoerd.

Wat hebben we afgesproken?
De cao zal gelden tot 1 juli 2018. CNV Beveiliging is (ook) weer partij bij de cao. Dat is mooi, want op die manier kunnen we jullie belangen ook aan de cao-tafel goed behartigen.

Dat dat belangrijk is, zal in de loop van dit jaar verder duidelijk worden, want er liggen de nodige ingewikkelde zaken op tafel.

Natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte. Alvast ter info: het eerste cao-overleg is gepland op 9 november. 

In de tussentijd is er van alles aan de hand
Dat er nog veel vragen en commentaren zijn op de roosters en de roostersystematiek bleek toen ik mijn mailbox opende na mijn vakantie. Er zijn heel veel vragen en klachten over de roosters; de roosters zijn zwaarder geworden, tijdvakken worden niet gehonoreerd, ruilen is eigenlijk niet mogelijk, er is een verlofstop, de ene keer een lange dienst en dan weer een korte, enzovoort, enzovoort.

Op 3 oktober staat er weliswaar een afspraak gepland met de directie over de roosters en de roostersystematiek, maar ik heb naar aanleiding van alle berichten toch alvast deze week een bericht gestuurd aan de directie met het verzoek om daar waar dat kan alvast in te grijpen en dingen te veranderen, en verder ook aan ons te laten weten hoe het mogelijk is dat er lange reeksen van diensten worden gewerkt met een enkele vrije dag daartussen en ook hebben we gevraagd om informatie over het gedeelte diensten/tijdvakken dat wél conform wens wordt ingeroosterd en welk gedeelte niet (en waarom dan niet).

We hebben ook vragen gesteld over de roosters van de parttimers.

Let wel, veranderen is eigenlijk nooit leuk en je hebt ook altijd een periode van gewenning nodig, maar naar mijn inschatting is er nu meer aan de hand.

Van terug naar vroeger zal geen sprake zijn, maar belangrijk is wel dat er wat gaat gebeuren met de roosters. 

Ziekteverzuim
In hetzelfde bericht aan Manon Waterman heb ik ook gevraagd om meer informatie over Van Campen Consulting en de afspraken die met hen zijn gemaakt. 

Te weinig vrouwen
Over vrouwelijke visiteurs die 2 uur aaneengesloten fouilleren heeft TNO in het laatstgehouden ‘ Statijdenrapport’ gezegd dat dat onwenselijk is en slecht voor zowel het lijf als de concentratie. Natuurlijk kan G4S ook niet een blik vrouwen opentrekken, maar dit is een situatie die wel veranderen moet. We willen concreet weten wat G4S er aan doet om voldoende vrouwelijke visiteurs aan zich te binden en verder ook voldoende mensen op de lanes te hebben. 

Als we je hierover iets kunnen laten weten, hoor je dat van ons. 

Jij bent al lid van CNV Vakmensen/CNV Beveiliging, maar je collega misschien nog niet. Heb je gezien dat we alléén bij G4S AS een speciale actie hebben? Hoe meer collega’s zich voor 1 maart 2018 aanmelden als lid van CNV Vakmensen, hoe langer je korting krijgt op je contributie.

Dit is hét moment om lid te worden van CNV Vakmensen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Roy Amstelveen, Marcel Boerma, Rob Wolzak, Janneke de Geus, Aad Immers of Cor de Boer. Je mag mij natuurlijk ook mailen.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid