Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV Beveiliging overlegt met Trigion

Een paar keer per jaar praten CNV Beveiliging, de andere bonden en Trigion over de dagelijkse stand van zaken, dus ook zonder dat er een bijzondere aanleiding voor is. Deze keer spraken we onder andere over de aanstaande veranderingen bij het COA en de gevolgen van contractswisselingen.

Afschaling AZC's
Eind april liet COA weten dat een groot aantal AZC's wordt afgeschaald of gesloten. Natuurlijk willen we daar meer over weten, want dit heeft ook gevolgen voor beveiligers. Trigion verwacht dat de afschaling van de locaties tussen nu en 1 januari 2018 zo'n 175 beveiligers gaat treffen. Op dit moment worden de gevolgen in kaart gebracht.

Trigion probeert iedereen te herplaatsen door middel van (vrijwillige) mobiliteit. Dat betekent niet persé dat je in dienst kunt blijven van Trigion. Misschien is er een functie beschikbaar bij een andere Facilicomdochter. Dat kan mooi zijn, maar heeft wel gevolgen voor je arbeidsvoorwaarden. Wij willen daarover afspraken maken in een sociaal plan. Dat geeft duidelijkheid voor mensen die het betreft. Trigion voelt daar niets voor.Voorlopig wachten wij af hoe de uitgewerkte plannen er uit gaan zien. Daarna besluiten we op welke manier we de belangen van de mensen die het betreft het beste kunnen dienen. Wij blijven overigens van mening dat dit het beste kan met een sociaal plan.Heb je vragen, neem dan contact met mij op via de de onderstaande gegevens.

Duurzame inzetbaarheid
Tijdens het vorige overleg werden mooie materialen gepresenteerd waarmee in de teams het gesprek aangegaan kon worden over duurzame inzetbaarheid. Tegen ons was gezegd dat er in de teamoverleggen over duurzame inzetbaarheid zou worden gesproken. Dat is belangrijk want we moeten allemaal langer doorwerken en het is noodzaak om er over na te denken wat jij daarvoor nodig hebt. We hoorden dat er in de teamoverleggen geen aandacht voor dit onderwerp is geweest en dus hebben we daar nog maar weer eens op gewezen.

Zomervakantie
Bij CNV Beveiliging en de andere bonden komen klachten binnen over de planning van de zomervakantie. In de cao staat dat je recht hebt op 3 weken aaneengesloten vakantie. Je móet in ieder geval 2 weken aan een stuk vakantie opnemen. Trigion interpreteert dat hier en daar als dat je recht hebt op 2 weken zomervakantie. Dat is niet juist. We hebben dit punt in zijn algemeenheid aangekaart. Als jij een aanvraag hebt ingediend voor 3 weken en die is afgewezen onder het mom dat je niet meer dan 2 weken mag, laat het me weten. We hebben afgesproken (als jij dat wilt!) dat we zaken met naam en toenaam dan aan de orde zullen stellen, zodat Trigion ook weet waar het fout gaat.

Consolid
Er zijn klachten geweest over de manier waarop Consolid met de medewerkers omgaat. In concrete gevallen hebben wij daarover met Trigion contact opgenomen en zou e.e.a. nu niet meer mogen voorkomen. Daarnaast is het zo dat we klachten krijgen van Trigionmedewerkers die minuren draaien terwijl medewerkers van Consolid 12-uursdiensten werken. Volgens Trigion wordt hiermee flexibiliteit gecreëerd. In rustige periodes kunnen de minuren worden ingehaald (let op: fulltimers krijgen dan direct een overwerktoeslag van 50% op alle ingehaalde minuren; parttimers met een vast model contract kunnen alleen als zij daarmee instemmen minuren inhalen!). Trigion wil dat ook flexkrachten zich verbonden voelen aan Trigion. Wij houden e.e.a. in de gaten.

Zwolle DC AH
Er zijn klachten over de omstandigheden waarin beveiligers moeten werken; daarbij gaat het om de uitlaatgassen van vrachtwagens. Aan Gerard Olof zal worden gevraagd een meting te doen in Zwolle.

Contractswissels
In art 95 van de cao is bepaald hoe om te gaan met contractwissels. Naar aanleiding van een aantal grote wissels bleek dat aan nieuwe medewerkers (die overkwamen op grond van art. 95B) standaard een parttime-groeimodelcontract werd aangeboden. Dat slaat natuurlijk nergens op, zeker niet als je een fulltime contract had en hebt of een parttime-vastmodelcontract. Trigion heeft beterschap beloofd en wij blijven opletten. Ons advies aan jou is: teken nooit zomaar een contract. Laat het bij twijfel altijd door onze specialisten controleren!

Ondernemingsraad
Er is een nieuwe ondernemingsraad gekozen. We zijn heel erg blij met het feit dat het CNV met 5 leden in de nieuwe OR is vertegenwoordigd. We wensen Robert-Jan Schaars, Marcel de Wolff, Wessel Heeneman, Ron Boltong en Henk Knol veel succes in de komende periode.

Meer informatie?
Je kunt me e-mailen via het onderstaande e-mailadres. Vragen kun je ook stellen op jeachterban.nl/beveiliging. Kijk ook eens op onze facebookpagina (CNVBeveiliging) of volg ons op twitter.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
06-204 71 888
a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid