Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg G4S AS loopt vast

In onze vorige nieuwsbrief lieten we je weten dat het cao-overleg erg stroperig verliep en dat er nog niet echt voortgang was te melden. Op 20 juni hebben we voor de 7e keer onderhandeld met G4S AS. Hieronder praten we je bij.

Voorstellen werkgever die een verslechtering zijn
Op 5 juni heeft werkgever ons haar voorstellenbrief gestuurd.
G4S AS wil een meerjarige cao afsluiten (2018,2019, 2020). Voor die cao moet dan een agenda worden opgesteld met te bespreken punten. Dat zijn vooral ook zaken waarin G4S AS positief afwijkt van de cao particuliere beveiliging en waar men afscheid van wil nemen, zoals de vroege opkomsttoeslag, de persoonlijke toeslag uit art. 52 (compensatie maaltijdtoeslag) en de minimale opkomst naar 3 uur (G4S AS nu 4 uur).
Ook wil G4S AS de aanvulling bij kort zorgverlof afschaffen, waardoor je als je daar gebruik van maakt, niet langer 100% loon ontvangt, maar nog 70%.
Een ander voorstel is het verlengen van de periode waarin je geschorst kunt worden van 7 dagen naar 2x 7 dagen.
De diplomatoeslagen kunnen volgens G4S AS vervallen als de functies opnieuw gewogen zijn.
Als de Schipholpas of beveiligingspas wordt ingetrokken, is dat reden voor ontslag op staande voet.
Verder wil G4S AS de verlofdagen en de tijd voor tijd-dagen indexeren met een evt. loonstijging. Dat betekent dat als we een loonsverhoging overeenkomen in de cao en je hebt nog een verloftegoed, dat het aantal verlofuren dan lager wordt. Stel je hebt 15 uur met een uurloon van 10 euro, dat is 150 euro waard. We komen een loonsverhoging overeen van 3%; dan heb je op dat moment nog 150 euro delen door het nieuwe uurloon van 10,30 = 14,56 uur verlof over. Dit is een afspraak in de cao particuliere beveiliging waar we juist van af willen, omdat het een belachelijke afspraak is.

Voorstellen werkgever die een verbetering zijn
G4S AS wil mogelijk tijdelijk aanpassingen aanbrengen in je rooster als je mantelzorger bent. Daar heb je dan wel een mantelzorgverklaring voor nodig.
Ook biedt men een mantelzorgconsulent aan (maar dat zit vaak ook in zorgverzekeringen).
Reiskosten woon-werk als je verder af bent gaan wonen terwijl je in dienst bent tot een max. van 40 km enkele reis.
Art.80 lid 6 extra leeftijdsdagen voor oudere medewerkers ook voor parttimers, maar je hebt nu vanaf je 57e recht op die dagen en G4S AS wil dat je dat recht pas krijgt 8 jaar voor je AOW-datum (vanaf 59/60 jaar).
Men wil praten over een project mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
Invoering cpi (automatische prijscompensatie) per 1 januari 2019, referteperiode september-september, voor zover nu bekend 0,9-1%.
Maar nooit hoger dan de cao particuliere beveiliging.

Maar...
Geen loonsverhoging in 2018; in januari 2017 ontving je de laatste loonsverhoging. Met het voorstel van je werkgever sta je 2 jaar op 0.
Een loonsverhoging is alleen mogelijk als die uit andere verslechteringen gehaald wordt. De cao moet kostenneutraal zijn volgens G4S AS.
Kortom, als je een loonsverhoging krijgt, dan is dat een sigaar uit eigen doos.

Én…
Onze voorstellen kunnen niet of zijn te duur. Of er is alleen een vage studie-afspraak over mogelijk.

7 x onderhandeld, geen loonsverhoging in 2018, dat schiet niet op
In deze nieuwsbrief lees je het resultaat van 7 onderhandelingen. De cao houdt op te bestaan op 30 juni, maar blijkbaar voelt jouw werkgever geen enkele noodzaak om er voor te zorgen dat er dan een cao ligt, met gewoon een reële loonsverhoging en verbetering van je arbeidsvoorwaarden.
In tegendeel. Het pakket aan verslechteringen is enorm. Daar staat dan vanaf 2019 alleen koopkrachtbehoud tegenover; nog niet eens een loonverbetering.

Gevraagd om loonbod 2018
Aan het eind van de vergadering hebben we gevraagd om een concreet loonbod van G4S AS voor 2018. Wij wilden dat  uiterlijk gisteren om 15.00 uur ontvangen.
De mailbox bleef leeg; wij en dus jullie kregen geen bod voor een loonsverhoging.

Ultimatum
We hebben vastgesteld dat we uit onderhandeld zijn. Nog 7 x op deze manier doorgaan, levert niets extra’s op. Je werkgever wil je in 2018 alleen een loonsverhoging betalen als je bereid bent om daarvoor iets anders in te leveren.
En datzelfde geldt voor de jaren daarna.
En dat terwijl er steeds meer wordt gevraagd van jou en je collega’s.
En dat terwijl het superdruk is op Schiphol.
Wij vinden dat onacceptabel en daarom stellen we op korte termijn een ultimatum. In dat ultimatum formuleren we onze eisen. Als aan die eisen niet wordt voldaan, behouden we ons het recht voor om actie te voeren.

Beveiligers hebben recht op een reële loonsverhoging en een betere cao!
Vind jij net als wij dat jij en je collega’s recht hebben op een reële loonsverhoging, wil jij verbeteringen in de cao in plaats van alleen maar verslechteringen, doe dan met ons mee.
Als je nog geen lid bent van CNV Beveiliging/CNV Vakmensen, gebruik dan de bon onderaan deze Nieuwsbrief.
Als je lid bent, houd je mailbox in de gaten. Denk na over hoe jij in actie kunt komen.
0% loonsverhoging is onacceptabel!

Heb je vragen, dan kun je die stellen via jeachterban.nl/beveiliging of mij mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Bestuurder CNV Vakmensen
Aletta Bulsink
M: 06 20 47 18 88

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid