Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

vervolg vakantieloon in september

Vakbonden, TLN en VVT hebben 2x overlegd over het loon over de vakantiedagen. Tijdens de cao onderhandelingen weigerden werkgevers een afspraak te maken. Door de actie van CNV Vakmensen lijkt een cao afspraak mogelijk te worden. Op 13 september praten we verder.

Waar gaat het ook alweer over?
Als je een vakantiedag opneemt, krijg je die doorbetaald. Je krijgt van je werkgever het basissalaris over 8 uur betaald. Maar volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011 is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. Daar horen volgens ons óók de toeslagen en het gemiddelde van je overuren bij. Maar ook je ploegentoeslag, zaterdag- en zondagtoeslag, vuilwerk- en koudetoeslag en nachttoeslag (toeslag eendaagse rit). Dat gebeurt nog steeds niet, ondanks die uitspraak. Je krijgt dus mogelijk al jaren te weinig geld over je vakantiedagen.
Het moet wel om structureel werk gaan, dus niet als je bijvoorbeeld een enkele keer op zaterdag of zondag hebt gewerkt. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Actie van CNV Vakmensen
Door CNV Vakmensen zijn 3 proefprocessen gestart. Ook hebben zo’n 1.000 werknemers een brief naar meer dan 250 werkgevers gestuurd. Daarin hebben zij aangegeven dat zij in de afgelopen jaren te weinig loon over de vakantiedagen hebben ontvangen en dat zij dat alsnog betaald willen krijgen.

Geen gelopen race
Er zijn nog geen uitspraken van rechters dat het gemiddelde van de overuren en de zaterdag- en zondagtoeslag ook betaald moet worden over de vakantiedagen. Daarom zijn we ook gaan procederen. Als we nu een afspraak met werkgevers maken kunnen we veel procedures voorkomen.

Regeling in de cao
Als we een afspraak maken met TLN en VVT willen we die in de cao opnemen. Ook is het handig om die afspraak voor alle werkgevers te laten gelden. Daarvoor moet de afspraak “algemeen verbindend” worden verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo’n afspraak werkt dus niet met terugwerkende kracht.

Wat wil CNV Vakmensen regelen?

  • Wij willen een goede regeling in de cao. Dan hebben we dit onderwerp voor de toekomst geregeld. Werkgevers kunnen hiermee rekening houden in hun tarief besprekingen met opdrachtgevers.
  • Wij willen ook een vergoeding voor het te weinig ontvangen loon over de afgelopen jaren. Dat is lastiger om collectief te regelen, omdat niet iedereen veel overuren maakt, op zaterdag of zondag of in de nacht werkt en vuilwerk of koudetoeslag ontvangt.

Wanneer vindt het overleg plaats?
Op 22 juni en 4 juli hebben we met de andere vakbonden, TLN en VVT hierover onderhandeld. Het overleg is constructief, maar we zijn er nog niet uit. TLN en VVT willen deze zomer overleg met hun achterban. Het CNV wil nader overleg met onze actieve vakbondsleden. Een vervolgoverleg wordt op 13 september gehouden. Daarna krijg je weer een nieuwsbrief.

Vragen? Meepraten?
Dat kan natuurlijk. Ga naar Je Achterban Daar kun je vragen stellen, mee praten en discussiëren met je collega’s.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid