Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Vertrouwen is goed, controle is beter

In artikel 26 van de cao beroepsgoederenvervoer is vastgelegd op welke manier het loon berekend moet worden. Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar toch ontstaan veel problemen juist op dit punt. De komst van de boardcomputer heeft het makkelijker gemaakt, maar ook veel moeilijker….

Hoofdregel

De hoofdregel is dat alle uren die je in opdracht van de werkgever doorbrengt moeten worden betaald met uitzondering van de vaste pauzetijden zoals opgenomen in bijlage 3 van de cao: de staffelpauzes. Het is dus belangrijk dat je bijhoudt hoe laat je begint en hoe laat je klaar bent. Wat je tussen die twee tijden doet is niet zo belangrijk, of toch wel?

Urenverantwoording

De cao spreekt over urenverantwoording. Dit betekent dat je moet verantwoorden wat je doet om vast te kunnen stellen of je alle tijd doorbrengt in opdracht van de werkgever. Wanneer je ‘gewoon’ je ritopdrachten uitvoert zal daar weinig op af te dingen zijn. Uitzonderingen ontstaan wanneer je bijvoorbeeld tussen twee ritten door naar huis rijdt of (in overleg) een omweg maakt omdat je per se bij dat ene wegrestaurant wilt staan. In alle andere gevallen mag je er van uit gaan dat het diensturen zijn die gewoon betaald moeten worden, of je nu staat te lossen, te wachten of in de file staat.

In den beginne hield je je uren bij op papier. De werkgever controleerde dat aan de hand van je tachograafschrijven en eventueel de vrachtbrieven. Als die klopten viel er weinig te ‘corrigeren’. Tegenwoordig houdt de boardcomputer alles bij van minuut tot minuut en lijkt het alsof de werkgever precies kan zien wat je al dan niet doet. Gevolg is dat in de praktijk meer en meer wordt gecorrigeerd of ‘geschapt’. Mag dit?

Werkgever mag corrigeren

Ja, de werkgever mag corrigeren maar moet zich dan wel aan de spelregels houden. De belangrijkste regel is wat CNV betreft dat jij als chauffeur moet kunnen zien wat er is geschrapt en uitleg moet krijgen wanneer je vraagt waarom iets is geschrapt. De ongeschoonde uitdraai van de boardcomputer is daarbij een belangrijk middel. Veel werkgevers verstrekken alleen de geschoonde uitdraai. Wanneer deze alle gegevens bevat om je uren te controleren is dat geen ramp, maar vaak kun je er niet veel mee. Want wat zijn nu je uren wanneer er staat dat je van 0:00 tot 24:00 hebt gewerkt waarvan 13 uur rust? Hoeveel pauze had je bijvoorbeeld zelf ingevoerd op de boardcomputer en die wachttijd, is die nu wel of niet betaald?

Het begint met controleren

Wanneer je ziet dat er uren zijn ‘geschapt’ is het vervolgens de vraag of dat rechtmatig is. Veel voorkomende redenen zijn:

 • Onverantwoorde tijd
 • Onvoldoende pauze
 • Wachten
 • Laden/ lossen duurde langer dan normaal
 • Te vroeg vertrokken

Wat mag wel en wat mag niet? Die vraag lijkt moeilijk te beantwoorden omdat er geen duidelijke regels zijn. Maar als je de hoofdregel in acht neem is het niet meer zo moeilijk: schrappen mag alleen wanneer het tijd betreft die je niet in opdracht van de werkgever hebt doorgebracht. Zie in dit verband ook artikel 29 lid 2.

De enige uitzondering die er lijkt te zijn is deze van ‘normeren naar gebruik’. Dit is strikt genomen niet hetzelfde als wat wordt bedoeld in artikel 26 lid 3.a van de cao maar komt wel op hetzelfde neer. Uit de rechtspraak volgt dat de werkgever mag corrigeren wanneer de individuele werknemer structureel langer doet over een bepaalde activiteit dan zijn/haar collega’s zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. De Hoge Raad¹ heeft daarover het volgende gezegd:

Wanneer één bepaalde werknemer voor werkzaamheden die ook door collega's worden verricht, stelselmatig (wezenlijk) meer uren schrijft dan deze collega's, dan dringt de gedachte zich op dat er iets mis is.

Een keer langer doen over koppelen of slechts enkele minuten langer doen over een activiteit is dus geen reden om te corrigeren. Bovendien geldt ook in dit geval: de werkgever moet aantonen dat jij structureel langer doet over activiteiten dan je collega’s onder vergelijkbare omstandigheden. Tip van de bond: als iets langer duurt dan normaal, zet dit dan in de boardcomputer of maak een melding bij de planning.

Klopt er iets niet?

Trek dan aantoonbaar binnen 3 maanden aan de bel. Wanneer je dit niet doet loop je het risico dat je geen aanspraak meer kunt maken op nabetaling van onterecht gecorrigeerde minuten of uren.

Houdt jouw werkgever zich niet aan de cao? Meld het dan! We benadrukken nog maar eens dat wij als vakbond weinig kunnen doen wanneer jullie niet de eerste stap zetten door misstanden te melden. 

Wanneer jij ook wil dat de vakbond nu voor jou én je collega’s gaat controleren op de naleving van de cao afspraken moet jij in actie komen. Meld misstanden via:

naleving-bgv@cnvvakmensen.nl of 030-7511007. Zo nodig komen we naar je toe om je melding te bespreken.

Edwin Meijer en Linda Kleijwegt

Consulenten naleving cao Beroepsgoederenvervoer

¹ Voor de geïnteresseerden: ECLI:NL:PHR:2002:AD7381 & ECLI:NL:HR:2002:AD7381

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid