Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Update voor de medewerkers van Mutsters Transport

Zoals u al weet is er al enige tijd contact tussen uw werkgever en CNV Vakmensen. Dit overleg is ontstaan op initiatief van CNV Vakmensen, naar aanleiding van meldingen dat er bij de medewerkers een solidariteitskorting van 7,5% ingehouden werd op het bruto loon.

Omdat u, als medewerkers van een transportbedrijf, vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen, is dit in strijd met de cao-afspraken. Immers uw cao is een standaard cao, dat betekent dat je niet positief maar ook niet negatief mag afwijken van de gemaakte cao-afspraken.

Om erachter te komen wat de reden was, van de 7,5% inhouding op het loon, is er contact geweest tussen Mutsters en CNV Vakmensen. Er is door de firma Mutsters uitgelegd dat ze niet anders kunnen, omdat het zo slecht gaat in de transportsector. Dat laatste kan CNV Vakmensen beamen. De redenen daarvoor zijn legio, maar een belangrijke reden binnen transport is de verdringing door concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Hierbij kunt u denken aan bedrijven die Nederlandse chauffeurs ontslaan en dan buitenlandse chauffeurs aannemen via een uitzendbureau (al dan niet Nederlands) of via belastingconstructies in het buitenland. Maar dus ook Nederlandse bedrijven die de lonen van de medewerkers verlagen om zo goedkoper te zijn dan andere bedrijven.

Oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, dus ook loon!
CNV Vakmensen bestrijdt deze vormen en maakt zich hard voor een eerlijk speelveld, immers gelijk werk gelijk loon. Groot was dan ook de verbazing, dat uw werkgever uw loon verlaagt met 7,5% en daarmee dus eigenlijk meedoet aan de oneerlijke concurrentiestrijd. Op de vraag waarom uw werkgever dit zo doet, kwam als reactie dat de chauffeurs willen rijden, er voldoende werk is en er voldoende uren gereden worden. Echter naleven van de cao, dat wilden ze liever niet. Waar het geld blijft wat elke maand via uw salaris ingehouden wordt, weet CNV Vakmensen tot op de dag van vandaag nog niet. Een logische verklaring zou zijn, dat dit de buffer is om de ritten goedkoper te verkrijgen en daardoor werk te behouden. Immers uw werkgever gaf aan dat er voldoende werk is. U betaalt dus zelf om aan het werk te blijven en kort daarmee zelf op een uitkering indien u onverhoopt ontslagen wordt of arbeidsongeschikt raakt en een uitkering krijgt.

Betrokken bij het werk, houden van uw werk
Omdat CNV Vakmensen ook wel snapt dat werk belangrijk is en dat mensen die ergens al jaren werken er alles aan doen om aan het werk te blijven, hebben we contact gezocht en de zaak besproken. Uw werkgever gaf direct aan dat dit een collectieve regeling is en dat ongeacht uw persoonlijke situatie deze regeling voor iedereen geldt, of voor helemaal niemand geldt. Als iemand wil stoppen om wat voor reden dan ook, dan zou de regeling voor iedereen stoppen. Dat is de collectieve afspraak, zegt de heer van Gils namens uw werkgever. Echter de werkgever kan en mag niet in uw persoonlijke portemonnee kijken en als u al twee jaar lang elke maand 7,5% inlevert is dat inmiddels al een aardige klap met geld. Tevens gaf de werkgever aan, het geld niet terug te kunnen betalen en dat als mensen nu geld zouden gaan vorderen ze failliet zouden gaan.

Om uw werkgever tegemoet te komen hebben we aangeboden mee te denken, zodat werkzaamheden zouden kunnen blijven doorgaan, de cao zou worden nageleefd en u vrijblijvend een bedrag van uw netto inkomsten zou kunnen geven/doneren of onder voorwaarden zou kunnen lenen. De reactie van Mutsters was dat ze dat wel met de medewerkers gingen bespreken. Wij hebben de brief gelezen naar aanleiding van de bijeenkomst hierover en we moeten zeggen dat de wijze waarop de verschillen aangegeven werden van 40 uur werken en 7,5% loon inhouden, wel erg overtrokken waren. Wanneer je een paar uurtjes minder werkt, zolang dat nodig is, voldoet Mutsters wel aan de cao en ontduikt ze deze niet. Anders naar de situatie kijken en eerlijk naar de situatie kijken, dat is wat we ze gevraagd hebben.

Geen contact met onze juristen!
Omdat leden van CNV Vakmensen inmiddels besloten hebben het geld terug te eisen, is er door onze juristen contact gezocht met Mutsters.

Helaas, Mutsters heeft nieuwe BV’s en ze weigert de cao na te leven. Tevens weigert Mutsters te reageren op vragen van CNV Vakmensen met als gevolg dat we ons genoodzaakt zien om ook deze bedrijven te dagvaarden. Dit is jammer, want dit brengt extra kosten met zich mee voor de Mutsters (groep).

CNV Vakmensen heeft al meerdere malen aangegeven, dat de wijze waarop Mutsters geld van uw loon inhoudt in strijd is met de cao. Binnen deze cao zijn diverse mogelijkheden, zoals we die ook met uw werkgever besproken hebben. Het kan anders! U mag als individu geld schenken, u mag dat zelf van uw netto loon (na afdracht op uw rekening conform de cao) aan uw werkgever geven. Het is immers uw geld. Op die manier steunt u toch maandelijks uw werkgever en u krijgt op uw loonstrook een normaal loon, waardoor u bij onverhoopt ontslag of arbeidsongeschiktheid ook een uitkering ontvangt over het werkelijke netto loon en niet 70% van uw (huidige) laatst verdiende fiscale loon (want dat is nu al twee jaar 7,5% lager en dan is dus ook de WW-uitkering lager).

Helaas geeft uw werkgever de voorkeur aan een rechtszaak.

Contact met werkgever
In de hoop de starheid van Mutsters te doorbreken en om de mogelijke gevolgen van een rechtszaak met betrekking tot naleving en handhaving van de cao Beroepsgoederenvoervoer zo veel mogelijk te beperken, gaan we nogmaals proberen in contact te komen met uw werkgever.

We hopen dat de regeling zoals die nu met u getroffen is, welke in strijd is met de cao, dan van de baan gaat, met terugwerkende kracht in orde gemaakt wordt en dat er dan met de individuele chauffeurs die toch hun steentje willen bijdragen aan de firma Mutsters op een nette manier heldere en duidelijke afspraken met betrekking tot de maandelijkse vrijwillige, niet collectieve bijdrage, gemaakt kunnen worden. Immers het geld bent u nu kwijt zonder enige garantie en dat moet anders kunnen. Steun aan Mutsters is één ding, maar structureel met elkaar kijken hoe je Mutsters weer een gezond bedrijf maakt lijkt ons meer toekomstbestendig en een stabielere basis voor de toekomst.

Als nu iedereen zijn geld gaat terugvragen wat door de werkgever op een, mét uw instemming, maar toch onrechtmatige wijze is verkregen de afgelopen periode, dan gaat naar eigen zeggen de firma Mutsters failliet. Dan krijgt u een uitkering van 70% van uw laatst verdiende fiscale loon en dat is 100% min de solidariteitskorting!! Dus 70% van 92,5% van het fiscale loon. Het is maar om over na te denken.

We willen nogmaals de werkgever in de gelegenheid stellen om te zorgen dat ze de cao naleven en toepassen zoals dat is vastgelegd. Er zijn binnen de cao tal van mogelijkheden om dispensatie, tijd-voor-tijdregelingen of andere wijzigingen voor te leggen aan de cao-partijen om gezamenlijk tot een goed en eerlijk besluit te komen. Nu ligt de rekening bij de chauffeurs.

Vragen, opmerkingen, bijeenkomst of contact!
Indien er vragen zijn, of mensen willen een afspraak om eens te vragen hoe het nu precies zit en wat er boven het hoofd hangt met betrekking tot de rechtszaak naar aanleiding van naleving van de cao, dan horen wij dat graag. Wij willen u graag een toelichting geven. U kunt ons ook vragen stellen en uw bezorgdheid uiten. Indien u interesse hebt in een bijeenkomst, lid of geen lid, dan kunt u een e-mail sturen ter attentie van ondergetekende, b.staal@cnvvakmensen.nl, onder vermelding van bijeenkomst Mutsters.

Laat deze brief ook eens lezen aan iemand anders en vraag eens of ze ook twee jaar een stukje van het loon aan de werkgever geven! En wat ze van deze situatie vinden, neem die reacties mee indien u besluit dat u naar een bijeenkomst wilt komen.


Birgitte Staal
bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid