Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Update reorganisatie/raadpleging SecurCash

Op 17 mei is er overleg geweest tussen directie SecurCash en vakbonden inzake de voorgenomen besluiten; sluiting vestigingen Amsterdam en Houten, MTC en verhuizing van hoofdkantoor naar Delft en Rotterdam.

SecurCash heeft een financiële onderbouwing gegeven van de noodzaak voor deze besluiten. Het heel sterk teruglopen van Cash is de grootse oorzaak. Onzekerheid bij banken en GSN; hoe verder met waarde transport in Nederland?

Dit betekent dat vanaf oktober de routes vanuit vestigingen Amsterdam en Houten worden herverdeeld bij andere vestigingen (Rotterdam, Best en Drachten). In totaal ongeveer 24 routes. Hierdoor ontstaan op die vestigingen vacatures die open worden gesteld voor de huidige groep.

CNV heeft verzocht of door middel van een opschuifproces (medewerkers van Rotterdam schuiven door naar Best waardoor er meer ruimte ontstaat voor chauffeurs van Houten en Amsterdam om actief te blijven in bijvoorbeeld Rotterdam en/of Best). Dit voorstel wordt door SecurCash nader uitgewerkt.

Sociaal Plan en van werk naar werk

Er is een afspraak gemaakt om 16 juni aanstaande de inhoud van het sociaal plan nader te bespreken, dan wel te actualiseren.

Er is ook een afspraak gemaakt om veel in te zetten op een proces van Werk naar Werk. Positief is dat er op dit moment zich al ongeveer 6 bedrijven hebben gemeld met vacatures. Bonden hebben afgesproken dat gezamenlijk op te pakken omdat er natuurlijk wel perspectief moet zijn qua werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden. Ook gaat samen gewerkt worden met het sectorinstituut Transport en Logistiek om werknemers te begeleiden naar ander werk.

Belangrijk voor een ieder is dat de werkgever heeft aangegeven dat alle betrokken werknemers minimaal tot september nodig zijn (voor MTC tot eind 2017). Vanaf oktober zal het logistiek proces met herverdeling van routes opgestart worden. Dit betekent dat wanneer je als werknemer voor deze datum een andere baan accepteert het sociaal plan niet van toepassing is omdat je dan nog niet boventallig bent verklaard.

MTC: bonden eisen dat bij de uitbesteding van werk ook de nodige werknemers meegaan met het werk.

Hoofdkantoor: Voor deze groep is een verhuizing aangekondigd en dit heeft vanzelfsprekend ook grote gevolgen en ook deze gaan we oppakken (reistijd en reiskosten).

Achterban bijeenkomsten bonden

Er worden achterban bijeenkomsten georganiseerd voor de werknemers door de bonden op:

29 mei Houten (ook voor werknemers hoofdkantoor )
31 mei Amsterdam
6 juni Drachten
7 juni Best

De adressen volgen nog.

We begrijpen heel goed dat dit opnieuw een harde klap voor vele werknemers is. Kom daarom allen want samen zijn we sterker en sluit je aan bij CNV(www.cnvvakmensen.nl/lidworden).

Voor vragen weet u mij te vinden.

Peter de Ridder
Bestuurder
CNV Vakmensen
M: 06-51601997
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid