Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Transportsector pakt malafide doorstarts aan

De transportsector in Nederland wordt jaarlijks geconfronteerd met een aantal malafide doorstarts. Dit zijn ondernemers die bewust op een faillissement aansturen, om vervolgens met een schone lei een nieuwe onderneming op te starten. Deze werkwijze is vaak illegaal en heeft een grote impact op de werknemers bij een bedrijf. Om hier een eind aan te maken, heeft CNV Vakmensen samen met andere werknemersvertegenwoordigers en werkgevers de Stichting Malafide Doorstarters Transportsector (SAMDT) opgericht.

Frans Westerman, bestuurder van CNV Vakmensen: "Mooi dat we nu gezamenlijk in actie komen tegen werkgevers die op deze manier werken. CNV Vakmensen wil zo voorkomen dat chauffeurs hier de dupe van worden."

In de transportsector gaan ieder jaar bedrijven failliet en worden er ook weer nieuwe bedrijven opgericht. In geval van een faillissement kan worden besloten dat het bedrijf een doorstart maakt. Wanneer een ondernemer bewust aanstuurt op een faillissement om vervolgens een doorstart te maken, wordt er gesproken van een onrechtmatige of ‘malafide doorstart’. Voorzitter van de SAMDT is Ben Wigman, hij schat dat dit jaarlijks zo'n 10 tot 20 voorkomt.

Grote gevolgen
Een malafide doorstart heeft grote gevolgen. Zo worden achterstallige lonen en premies niet betaald, waardoor het sociale stelsel (pensioenen, verzekeringen etc.) wordt aangetast. Daarnaast worden openstaande rekeningen niet meer betaald, waardoor leveranciers met de kosten blijven zitten. Een malafide doorstart veroorzaakt daarmee grote maatschappelijke schade en is slecht voor het imago van de sector.

SAMDT
Bij een faillissement is de curator verantwoordelijk voor de correcte financiële en juridische afwikkeling. De curator beslist of een doorstart wel of niet mag plaatsvinden. Uiteindelijk is het aan de rechter om de doorstart goed te keuren. In de praktijk blijkt echter dat zowel de curator als de rechter vaak over onvoldoende informatie beschikken om een weloverwogen besluit te nemen. Met de komst van de SAMDT moet dit veranderen. De SAMDT wil met informatievoorziening, onderzoek en advies de betrokken partijen zo goed mogelijk ondersteunen, om zo malafide doorstarts te voorkomen. De SAMDT treedt op namens zowel de werknemers, werkgevers en leveranciers als de pensioenfondsen.  

Werkwijze SAMDT
Ondernemers die dreigen te worden benadeeld als gevolg van een mogelijke malafide doorstart, kunnen hiervan (anoniem) vanaf woensdag 11 april melding doen bij de SAMDT. Dit kan via de website of een speciaal telefoonnummer. Vervolgens wordt onderzocht of een faillissement onder verdachte omstandigheden heeft plaatsgevonden en/of er aanwijzingen zijn dat op een doorstart wordt aangestuurd.

Meer informatie
Meer informatie over de meldprocedure of de SAMDT? Bezoek vanaf 11 april de website van SAMDT.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid