Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Vervoer en logistiek - Nieuws

Transport vergeet loonsverhoging te betalen

CNV Vakmensen krijgt steeds meer meldingen over transportbedrijven die vergeten zijn om de lonen per 1 juli met 2% te verhogen. Ook de extra trede verhoging wordt nogal eens vergeten. Extra reden om nog eens goed naar je loonstrook te kijken.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen algemeen verbindend verklaard. Daarom geldt de cao met ingang van 17 augustus 2017 voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao vallen. De cao gold al voor alle leden van TLN en de VVT. Nieuw is dat alle werkgevers die geen lid zijn van TLN of van de VVT de cao nu ook moeten toepassen. Dat is goed nieuws en zorgt voor eerlijke concurrentie.

Loonsverhoging per 1 juli lastig voor transportbedrijven met 4-wekenloon

Bedrijven die het loon per 4 weken betalen vinden het lastig om de loonsverhoging per 1 juli in te laten gaan. 1 juli valt precies in het midden van de 4-wekenperiode. Over twee weken moet nog het oude loon betaald worden en over twee weken het hogere nieuwe loon. Hierdoor moeten ook de overuren gesplitst worden. De uren voor 1 juli moeten tegen het oude loon betaald worden en voor de uren na 1 juli geldt het hogere loon. Veel bedrijven betalen de overuren een periode later uit. Dan moet in loonperiode 8 de overuren gesplitst worden, zodat het juiste loon wordt betaald.

Extra trede verhoging geldt ook voor de 'oud-'KNV bedrijven

Veel bedrijven vergeten de extra trede verhoging. Van oud-KNV bedrijven horen we nogal eens dat chauffeurs geen trede verhoging krijgen. “Je zat al in D6 en dat blijft zo, dus geen extra geld,” is een vaak gehoorde opmerking. Deze bedrijven vergeten dat er nieuwe loontabellen zijn voor de oud-KNV bedrijven. Controleer je loonstrook op het juiste loon. Op de website van CNV Vakmensen kun je de loontabellen voor de TLN en de KNV bedrijven zien en downloaden.

Toeslag eendaagse nachtrit

Ook de toeslag voor de eendaagse nachtrit zorgt voor wat problemen. Vóór 1 juli behoor je een vergoeding voor deze ritten te krijgen voor de uren van 20.00 – 04.00 uur (TLN bedrijven) of 19.00 – 06.00 uur (KNV bedrijven) van € 2,66 bruto per uur. Met ingang van 1 juli is dit veranderd en krijg je een toeslag van 19% van je functieloon voor de uren tussen 21.00 en 05.00 uur.

Ook in augustus geen SOOB premie betalen

Net als over de maand juli hoeft je werkgever ook over de maand augustus geen SOOB premie te betalen. Hij mag die premie dus ook niet op je loon inhouden. Toch doen bedrijven dat nog steeds. Hierdoor krijg je minder loon. Op je loonstrook kom je dit vaak tegen onder het kopje “SOOB premie”, “premie O & O”, “ontwikkeling en opleidingsfonds”.

Waar kun je terecht met vragen, voor informatie en discussie?

Afhankelijk van het soort vraag kun je hier terecht:

  • Vragen, informatie en discussie over de cao: Je Achterban
  • Vragen over je loon en controle van je loonstrook: CNV info telefoon 030 – 75 11 007
  • Te laag loon, onterechte inhoudingen op je loonstrook: mail naar naleving-bgv@cnvvakmensen.nl
  • Informatie over de cao, downloaden van loontabellen en vergoedingen, cao teksten, nieuwsbrieven, etc.: de cao-pagina Beroepsgoederenvervoer

Kijk ook op Facebook.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid